sábado, 30 de agosto de 2008


NOTA INFORMATIVA DE “EU-IU” DE CAMBRE


RIA DO BURGO

O Grupo Municipal de EU-IU de Cambre, denunciou mediante un escrito presentado no rexistro do concello e na garda Civil (SEPRONA), sobre os olores nauseabundos na Ria do Burgo, concentrados nas inmediacións da Ponte Vella na parroquia do Temple.

Veciñ@s da zona e persoas que con frecuencia acuden o lugar, manifestaban as suas protestas ante os olores insoportables, procedentes posiblemente de algún colector ou tubería, causando un profundo malestar na cidadanía, a parte das graves consecuencias ambientais sobre o marisqueo, a pesca e o turismo.

Iste feito, según manifestacións dos propios veciñ@s ven producindose nos últimos dias de unha maneira alternativa, concentrandose de un xeito especial e intensivo na zona mencionada. O voceiro de EU-IU no concello solicitou do goberno municipal, “se poñan en marcha os mecanismos oportunos que permitan investigar a procedencia” dos olores e posibles verquidos, para tomar as medidas legais necesarias contra dos responsables para correxir o problema e proceder a elaborar un expediente en caso de que fose sancionable. Esta circunstancia agudiza o mal estado da Ria que resulta xa de por sí cando menos preocupante.

Para EU-IU “urxe” tomar medidas ante este tipo de situacións perxudicias para o medio ambiente e á saúde, o problema agravase coa subida das temperaturas en ésta época do ano, facendo que a situación se convirta insoportable en moitos casos, dando unha imaxe negativa do noso concello e ós conseguintes perxuizos polo motivo exposto.Asdo: Grupo Municipal de EU-IU
MOCIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DE UNHA ZONA DE BAÑO E ESPARCEMENTO NAS INMEDIACIÓNS DA PONTE DAS INSUAS


XUSTIFICACIÓN:


As ribeiras do rio Mero en Cambre contaron o longo dos anos con moitos lugares que tradicionalmente foron utilizados como zonas de baño e recreo para os cambres@s, e moitos visitantes que disfrutaban do entorno e do paisaxe natural do rio, convertindo en un importante foco de atracción turística aportando beneficios económicos para o noso pobo.

As zonas mais concurridas eran: A Marisqueira, Pozo da Campana, Retorta, As Insuas, Muiños de Naia, O Noceiro, Cela ou a recentemente desaparecida no Muiño de Peiraio. Recuperar algunhas destas zonas debe ser un compromiso da Corporación Municipal de Cambre ante os seus veciñ@s; agora pode ser o intre apropiado para dar o impulso necesario para o desenrolo de un proxecto respetuoso co rio e o seu entorno ambiental.

Un dos lugares mais concurridos foron as “Insuas”, utilizada por moitas xeneracións de cambres@s, este lugar ben podería acondicionarse para unha primeira zona de baño e esparcemento, aproveitando o espacio natural de especial fermosura e riqueza paisaxística, compatible co espacio natural do río e as súas ribeiras.

Na actualidade asistimos a recuperación ambiental das ribeiras do río mediante o Proxecto de Obras Complementarias, e deberiamos aproveitar para reservar e posteriormente acondicionar as áreas destinadas as instalacións mencionadas.

POR TODO O EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU. PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O Goberno Municipal Iniciará de inmediato os tramites e actuacións necesarias para a elaboración de un proxecto para a construcción de unha zona de baño e esparcemento nas inmediacións da Ponte das Insuas, mediante un proceso de información pública aberto ós colectivos e persoas interesadas.

SEGUNDO.- Que a Alcaldía en nome da Corporación Municipal de Cambre, inicie de inmediato as xestións necesarias para requerir e acadar dos organismos competentes e demais entes supramunicipais, plantexandolles a devandita demanda e a súa colaboración para a elaboración e execución do mencionado proxecto.

TERCEIRO.- Nos orzamentos municipais do próximo ano 2009, destinarase unha partida especifica para a elaboración do proxecto, a parte dos fondos que poidan achegarse de subencións ou axudas procedentes de outros organismos públicos, para a actuación proposta.

CUARTO.- Que, de toda resposta ou actuación posterior que se produzca en relación a presente moción, o Goberno Municipal manteña puntualmente informado o pleno.
CAMBRE, a 25 de agosto de 2008

Asdo: Grupo Municipal de Cambre