lunes, 29 de febrero de 2016

MARTES, 1 de MARZO de 2016

Mañá martes 1 de marzo, ás 11.30 HORAS,
XABIER RON, membro da dirección de Esquerda Unida e deputado de AGE, ofrecerá unha rolda de prensa/micro aberto sobre temas relacionados coa lei mordaza e liberdade de expresión en A Coruña.

Estará presente o noso compañeiro e incansable loitador Nicanor Acosta, de 78 años, Republicano de Honra de 2015 e o seu avogado, Antonio Vázquez López, que explicará a situación de Nicanor, que será xulgado o 7 de marzo por defender os dereitos das persoas afectadas polas preferentes.

domingo, 28 de febrero de 2016

sábado, 27 de febrero de 2016

CAMBRE

ACDC denuncia el rechazo de PP, PSOE, UxC y C´s a una moción por la igualdad

27.02.2016 | 00:38
Asemblea Cidadá de Cambre-Son (ACDC) denuncia que los demás grupos de la Corporación, excepto el BNG, votaron en contra de una moción por la igualdad pese a que los concejales del grupo se mostraron favorables a corregir los problemas con las "formalidades técnicas" que los grupos, afirma, pusieron como "excusa". La agrupación critica en especial a las formaciones "que se autodenominan progresistas" por rechazar una iniciativa sobre "un concepto básico como la igualdad".

jueves, 25 de febrero de 2016

INICIATIVAS PRESENTADAS POLA “ACDC” AO PLENO ORDINARIO DO MES DE FEBREIRO


MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DA ACdC: "SEN IGUALDADE NON
HAI DEMOCRACIA"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A desigualdade é a realidade que rodea a vida das mulleres, en todas as partes do mundo. Diferentes son os graos, ou a forma na que se mostra esa desigualdade. Pero en todas e cada unha das sociedades, culturas e relixións, as mulleres seguen estando nunha posición subordinada; as mulleres seguen sendo cidadás de segunda.

É indubidable que nas últimas décadas progresouse (nuns lugares máis que noutros), pero iso non pode conformarnos como sociedade, como administracións, como responsables institucionais. Debemos traballar para conseguir que Cambre sexa un espazo exento de discriminación e desigualdades. 

Debemos desenvolver políticas públicas dirixidas á sensibilización cidadá, ás medidas sociais e laborais que sitúe ás mulleres en situación de igualdade, para poder facer realidade que as mulleres sexan, tamén, cidadáns con plenos dereitos. 

Facemos un recoñecemento expreso á loita histórica do movemento de mulleres e recoñecemos o feminismo como ferramenta irremplazable para conseguir elementos definitivos e consolidables de igualdade para todas e todos.

Casos concretos por desgraza sufrímolos cada día. Como exemplo sirva a denuncia que a a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto ven de facer público. Existe un incumprimento dos mínimos esixidos na atención ás mulleres cun aborto no segundo trimestre da xestación. O colectivo denuncia que tras a indución do parto, as mulleres vense obrigadas a parir ao seu fillo ou filla morta sen a debida asistencia especializada e a miúdo no propio cuarto onde se atopan hospitalizadas. Esta situación de por si cidadás de segunda.

É indubidable que nas últimas décadas progresouse (nuns lugares máis que noutros), pero iso non pode conformarnos como sociedade, como administracións, como responsables institucionais. Debemos traballar para conseguir que Cambre sexa un espazo exento de discriminación e desigualdades. 

Debemos desenvolver políticas públicas dirixidas á sensibilización cidadá, ás medidas sociais e laborais que sitúe ás mulleres en situación de igualdade, para poder facer realidade que as mulleres sexan, tamén, cidadáns con plenos dereitos. 
Facemos un recoñecemento expreso á loita histórica do movemento de mulleres e recoñecemos o feminismo como ferramenta irremplazable para conseguir elementos definitivos e consolidables de igualdade para todas e todos.

Casos concretos por desgraza sufrímolos cada día. Como exemplo sirva a denuncia que a a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto ven de facer público. Existe un incumprimento dos mínimos esixidos na atención ás mulleres cun aborto no segundo trimestre da xestación. O colectivo denuncia que tras a indución do parto, as mulleres vense obrigadas a parir ao seu fillo ou filla morta sen a debida asistencia especializada e a miúdo no propio cuarto onde se atopan hospitalizadas. Esta situación de por si inadmisible e moi dolorosa no psicolóxico, vese acompañada pola ausencia de anestesia que acompañe o proceso de parto. Unha situación incomprensible, canto máis se a isto lle sumamos que a denuncia feita pública traslada que en troques de prestar esta atención tense mesmo ofertado o desprazamento fora da nosa Comunidade Autónoma para poder recibila. 
             
A realidade denunciada é arrepiante: mulleres que perderon á súa filla ou fillo obrigadas a parilo morto, en soidade e soportando dores. Queda de manifesto, por tanto, unha forma mais de violencia contra as mulleres.

Por iso, desde esta Corporación Municipal,  comprometémonos coas seguintes medidas:

PRIMEIRA: Constitución da Concellería de Igualdade, Muller e Familia con competencias e orzamento adecuado, dende onde se deben coordinar as políticas transversais para a igualdade entre mulleres e homes.

SEGUNDA: Aprobar uns orzamentos específicos para programas de igualdade de xénero. Partindo do compromiso de aumento anual do orzamento para políticas de igualdade de xénero, coa obriga de alcanzar polo menos un 5% nos próximos 4 anos.

TERCEIRA: Constitución do Consello Sectorial da Muller, con incidencia real nas políticas institucionais que afecten de maneira especial ou específica á vida das mulleres.
E desde esta Corporación Municipal, elevamos ao Goberno Central e Autonómico, según corresponda, as propostas seguintes:

PRIMEIRA: Despenalización total no Código Penal da Interrupción Voluntaria do Embarazo, partindo do recoñecemento do dereito á IVE baseado na libre decisión da muller e que garanta a súa práctica nas 14 primeiras semanas na Sanidade Pública. Ademais esta cobertura, na Sanidade Pública, debe estar garantida en calquera momento da xestación se supón un perigo para a vida das mulleres. Garantir o Dereito ao aborto das mozas de 16 a 18 anos. 

SEGUNDA: Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que debe pasar por unha modificación da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de xénero, para dotala dun carácter verdadeiramente integral, onde se recollan todos os tipos de violencia de xénero, se desenvolvan as medidas de prevención e sensibilización social, se recollan unha rede de recursos reais e efectivos e se responsabililice e estruture as competencias e responsabilidades das diferentes administracións públicas. 

TERCEIRA: Políticas activas contra a explotación sexual das mulleres e pola abolición da prostitución. 

CUARTA: Facerlle un requerimento de información á Xunta de Galicia a través da súa Secretaria Xeral de Igualdade, sobre a vulneración de dereitos das mulleres que se están a producir naquelas que se someten a unha interrupción voluntaria do embarazo na área área sanitaria da Coruña. En relación a este punto trasladarase a información requerida e recabada, á Plataforma Galega polo Dereito ó Aborto
             

ROGOS:

1º.- Existen no concello moitos pasos de peóns que debido o desgaste da pintura, carencia de iluminación ou obstáculos nas súas proximidades,   crea confusión e risco de perigro as persoas, e decir, non existe un mantemento regular e preventivo. 

A rúa Constitución é un dos viais de  mais tránsito e circulación do concello. Na súa confluencia coa praza Manuel Murguia, un dos pasos de peóns atopase parcialmente fundido e os adoquins soltos.

PREGAMOS que con carácter urxente procedan á súa reparación, e  tomen as medidas preventivas para evitar accidentes. Do mesmo xeito solicitamos se proceda o repintado de todos aqueles pasos de peóns que teñan a pintura deteriorada.

2º.- En días pasados publicouse en prensa a intención do Goberno Municipal de suprimir parques infantís como aposta pola calidade destes espazos en lugar de pola cantidade. A intención, según se publica, é elaborar un informe para ver cales dos parques existentes se suprimen e ir afrontando pouco a pouco as obras en función da dispoñibilidade orzamentaria. Dende a ACdC concordamos con que ter moitos parques infantís en mal estado significa exactamente o mesmo que non telos. Ós pais e nais non se nos ocorre utilizar un parque con elementos soltos, astillados, desprendidos ou directamente inexistentes.

Xa hai 5 meses, dende a ACdC, prantexamos diversas anomalías e carencias nalgúns parques concretos así como necesidade de facer un estudo do conxunto de todos os parques. O entonces concelleiro delegado informou no mesmo sentido: Necesidade dun estudo e eliminación dalgún parque infantil e compromiso de solucionar de xeito inmediato ditas deficiencias puntuais por nos prantexadas.
             
Pasados cinco meses todo sigue igual, non se cumpriu o compromiso adquirido e cabe mencionar que algunha das actuacións solicitadas son de carácter menor e de escasa dotación económica, como pode ser o caso dun recheo de terra nos bambans da Casa das Palmeiras
A lectura que podemos sacar desta exposición é que a vontade do goberno non é mellorar a calidade de vida e xogo dos nosos nenos, senón facer unha exposición pública dun proxecto que nin existe nin se concreta para finalmente deixar os parques existentes exactamente na mesma situación que se atopan.

PREGAMOS: Nos informen mais concretamente do plan de eliminación de parques e dos motivos existentes para non ter realizado as reparacións comprometidas.

3º.- Nunha recente visita dunha concelleira do Goberno á parroquia de Cela, ésta manifestou a varios veciñ@s presentes que os Grupos da oposición non presentabamos propostas para a mellora da parroquia, e que en ocasións poñemos impedimentos para que o propio Goberno leve a cabo iniciativas.  En relación a esta información prestada polos propios veciños ó Grupo da “ACdC” 

PREGAMOS: Que por considerar radicalmente falsas estas declaracións, se nos informe pormenorizadamente das actuacións que o actual Goberno non pudo levar a cabo na parroquia de Cela, en beneficio dos seus veciños, pola obstaculización do noso Grupo de xeito individual ou asimilado a outros

PREGUNTAS:
1.- No pleno de Xullo do 2015, ante a pregunta de qué medidas tiña pensado aplicar o goberno para subsanar as deficiencias nos accesos aos distintos centros socioculturais do Concello, o concelleiro responsable, respondeu que "non tiñan medidas propostas, pero que as medidas son claras, inspeccionar, avaliar e actuar. En canto ao tempo, en inspeccionar e avaliar, pouco, un ou dous meses. En actuar depende do orzamento, xa o verán, pero en fin, el entende que son medidas que deberían entrar dentro dun orzamento normalizado. "  Conclúe dicindo que agradece que os puxeramos sobre aviso. 

Ante a gravidade que ten esta situación, que non é outra que o feito de que os propios veciños non poidan usar as suas instalacións de forma autónoma, o noso grupo PREGUNTA

¿Ata cando van a seguir agardando os veciños para ver solucionado un problema que segun o goberno dependía dunha toma de medidas claras: inspeccionar, avaliar e actuar.?

2.- Veciños da Pena da Nosa Señora e Estorrentada, manifestaron ó noso Grupo o perigo que supón a carencia de unha sinal de “STOP” na urbanización Eira de Arriba na confluencia con Viña Grande.
PREGUNTAMOS ó Goberno si prevé tomar as medidas necesarias para para correxir a situación.

3.- Co fin de dotar dunha maior seguridade as persoas que acuden as instalación do campo de futbol “Dani Mallo”, e facilitar o seu acceso as gradas nas mellores condicións de seguridade.  


-PREGUNTAMOS ó concello sobre a posibilidade de que se leven a cabo (previo informe técnico) as accións necesarias para prever riscos de caídas e mellorar a accesibilidade, instalando barandillas ou pasamans de acordo coa normativa vixente para este tipo de instalacións.

Asdo.- Olga Santos. Voceira do GrupoEl paro sube un 2.90 % durante ENERO ( 2016 ) en CAMBRE
Datos de ENERO del 2016 para el Municipio de CAMBRE.

Enero 2016Total
Parados
Variacion
MensualAnual
Absoluta
RelativaAbsolutaRelativa
Total
1913+542.90 %-267-12.25 %
HOMBRES
869+80.93 %-166-16.04 %
MUJERES
1044+464.61 %-101-8.82 %
MENORES DE 25 AÑOS:
97-10-9.35 %+22.11 %
HOMBRES
60-3-4.76 %+1122.45 %
MUJERES
37-7-15.91 %-9-19.57 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
798+202.57 %-188-19.07 %
HOMBRES
34000 %-107-23.94 %
MUJERES
458+204.57 %-81-15.03 %
MAYORES DE 45 AÑOS
1018+444.52 %-81-7.37 %
HOMBRES
469+112.40 %-70-12.99 %
MUJERES
549+336.40 %-11-1.96 %
SECTOR:
AGRICULTURA
26+28.33 %+630.00 %
INDUSTRIA
270+20.75 %-49-15.36 %
CONSTRUCCIÓN
216-1-0.46 %-45-17.24 %
SERVICIOS
1287+524.21 %-168-11.55 %
SIN EMPLEO ANTERIOR
114-1-0.87 %-11-8.80 %

Evolucion  de los datos de parados para el Municipio de CAMBRE hasta ENERO del 2016.Ría de O Burgo

En Marea presentará en las Cortes iniciativas para asegurar el dragado de la ría

Yolanda Díaz y José Buitrón aseguran que reclamarán medidas compensatorias para los mariscadores

05.02.2016 | 16:15
En Marea presentará en las Cortes iniciativas para asegurar el dragado de la ría de O Burgo y apoyar a los mariscadores, según han avanzado la diputada Yolanda Díaz y el senador José Buitrón. Díaz asegura que una de las primeras iniciativas que defenderán será la relacionada con laría de O Burgo.
En sus iniciativas, que presentarán en el Congreso y en el Senado, En Marea pedirá que se dote de un cronograma en relación con la planificación de obras e inversiones necesarias para regenerar la ría, así como contar con otro en materia presupuestaria para saber "cuáles son los recursos que van a dedicar".
Asimismo, reclamarán conocer las consecuencias ambientales del dragado y la incorporación por parte del ministerio de medidas compensatorias para los mariscadores durante la ejecución de los trabajos. También demandan la constitución de una comisión de seguimiento y control del dragado.
"Estamos para apoyar, para ver si de una vez se resuelve un problema que es tan importante para la comarca", ha dicho, por su parte, el senador de En Marea José García Buitrón.

miércoles, 24 de febrero de 2016Circular Informativa Manifestación 27 de febreiro Compostela
LEI DE ACUICULTURA
  
Estimadas compañeiras,
Estimadas compañeiros,
  
O vindeiro sábado 27 de Febreiro terá lugar en Compostela, o que esperamos sexa unha multitudinaria manifestación contra a lei de Acuicultura que proxecta a Xunta de Galicia, nomeadamente para fomentar o consenso do sector do mar, a manifestación terá outra nomenclatura, pero o obxectivo definitivo non é outro que tumbar a lei de Acuicultura de Galicia.

  Esquerda Unida está a ter un peso fundamental tanto no fomento do movemento contrario a lei, como nos diversos actos informativos que se están a dar polo conxunto do país, para informar dos riscos deste proxecto.
  
Cabe destacar que a norma supón un punto e final ao noso modelo tradicional de explotación do mar, ao abrir a porta de forma indiscriminada ás multinacionais piscícolas no conxunto do  litoral, establecendo un novo modelo de acceso aos permisos de explotación que deixará fóra aos productores tradicionais, pescadores e mariscadoras.
  
Non podemos esquecer o enorme impacto medioambiental que suporía a aprobación da norma, pois elimina os requisitos previos de carácter medioambiental, reducindo as condición a informes sectoriais que aprobará a propia Xunta, determinando que calquera lugar de Galicia, incluído as zonas protexidas, é susceptible de recibir unha explotación acuícola, ademais a norma recolle expresamente o interese na acuicultura intensiva multitrófica e a destinada a consumo no humano.
  En definitiva unha demolición controlada do actual modelo de explotación que nós enmarcamos dentro do proceso capitalista de acaparamento dos océanos polas multinacionais e que vai contra a soberanía alimentaria, promevendo modelos de acumulación de recursos alimentarios en poucas mans.

É por iso que pregamos do conxunto das comarcas e localidades de Esquerda Unida dúas cuenstións:
enmarcamos dentro do proceso capitalista de acaparamento dos océanos polas multinacionais e que vai contra a soberanía alimentaria, promevendo modelos de acumulación de recursos alimentarios en poucas mans.
  
1É por iso que pregamos do conxunto das comarcas e localidades de Esquerda Unida dúas cuenstións:
  
Primeiro.- Informar ao conxunto da militancia da necesidade de participar na mobilización prevista para o sábado 27 de febreiro, para o que podedes solicitar a presenza dos nosos deputados.
  
Segundo.- Tratar de emitir comunicados de prensa nesta semana de adhesión á mobilización e respaldo ás demandas do sector, nomeadamente á retirada do anteproxecto de lei de Acuicultura de
Galicia.
  
A manifestación celebrarase o 27 de febreiro ás 11:30 con saída da Alameda, a pesar de que estaba tratándose de concretar outra data para fomentar a difusión nas zonas de Galicia que aínda non están mobilizadas.
  
En todo caso, o propio sector pide que se sume o maior número de persoas sen tratar de acaparar espazos partidistas, xa que esta é a unica vía de ataque que está a atopar a administración contra a maioría do sector contraria á norma.
  
  
Unha aperta.
CAMBRE

Asemblea Cidadá de Cambre pide una concejalía de igualdad y mujer

24.02.2016 | 01:09
La Asemblea Cidadá de Cambre considera que el Concello debe llevar a cabo más medidas de lucha por la igualdad de la mujer y por eso en el próximo pleno propondrá una moción que incluye varias medidas como la constitución de una Concejalía de Igualdad, Mujer y Familia, con "competencias y presupuesto adecuado". Plantea además que se aprueben unos presupuestos "específicos para programas de igualdad de género" y que se constituya un Consejo Sectorial de la Mujer.
Esta formación también alertó ayer de que cinco meses después de criticar el mal estado de los parques infantiles del municipio aún no se haya actuado en ellos y se anuncie que se van a suprimir algunos. Exige al Ejecutivo que informe sobre esta eliminación de parques.
El Concello señaló que hay más de 50 parques en el municipio, algunos con apenas afluencia, por lo que se apuesta por ampliar y mejorar los de mayor demanda.

domingo, 21 de febrero de 2016

Garzón se muestra "optimista" tras hablar con PSOE, PODEMOS y COMPROMÍS de que se dé "lo antes posibñe" la reunión 'a cuatro' que esta mañana planteó por carta a Sánchez, Iglesias y Baldoví

Al portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso le falta solo que los socialistas acepten una propuesta que “no ven como mala idea y que se van a pensar” después de haberla lanzado esta misma mañana “de forma flexible, sin condicionantes ni ‘líneas rojas’ y con la idea de hablar de todo, pero antes ineludiblemente de programa”
El portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso, Alberto Garzón, se ha mostrado “optimista” sobre que finalmente se pueda celebrar “lo antes posible” una reunión ‘a cuatro’ con PSOE, Podemos y Compromís para avanzar de forma clara en la conformación” de un gobierno alternativo al PP. “La sociedad no entendería -aseguró Garzón- ir a unas nuevas elecciones. Tenemos que sentarnos a hablar, dialogar y encontrar puntos de encuentro”.
El diputado de IU-UP realizó estas valoraciones durante una concurrida rueda de prensa en el Congreso tras una agitada mañana de trabajo. La había iniciado muy a primera hora remitiendo sendas cartas a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Joan Baldoví -en su calidad de interlocutores de sus respectivas fuerzas políticas- en las que les trasladó formalmente su propuesta de reunión enmarcada ‘dentro del proceso de diálogo en el que nos encontramos”.
Con posterioridad mantuvo una primera reunión individual por espacio de más de una hora en dependencias parlamentarias con Pablo Iglesias. De ésta, que valoró como “cordial y amable”, el parlamentario de IU destacó que el líder de Podemos le manifestó “su voluntad de participar en ese encuentro a cuatro”, lo que Iglesias reconocería también públicamente a los medios poco después.
Garzón desveló también que el valenciano Baldoví le había indicado ya también que era una “estupenda iniciativa”.
Alberto Garzón completó la mañana encabezando la comisión negociadora de IU-UP que se reunió también durante cerca de una hora con sus homólogos del PSOE. Sobre el mismo tema del encuentro multipartito, tema que marcó en buena medida la agenda política de la mañana, indicó que los socialistas le habían señalado “que no es una mala idea y se lo van a pensar. Nosotros vamos a esperar esa decisión final del PSOE”.
A preguntas de los periodistas, Garzón detalló que “hemos hecho nuestra propuesta de reunión ‘a cuatro’ sin condicionantes ni ‘líneas rojas’. Queremos hablar de todo, los que quieran hablar de cómo componer el gobierno que lo hagan, pero antes hay que hablar ineludiblemente de programa. Somos flexibles también de que la reunión sea entre equipos o solo entre representantes de ellos”.
En su larga explicación ante los medios sobre este tema, el diputado y dirigente de Izquierda Unida valoró que “creemos que hay que estar a la altura de los tiempos que corren y del momento político actual, que es muy diferente de los vividos hasta ahora. Han pasado ya 60 días desde la elecciones, por lo que queremos esta reunión lo antes posible” y apostilló sus razones con un escueto “hay que salir de esta situación. Ya vale de mareos”.
Garzón respondió también que aunque el PSOE mantenga sus contactos con Ciudadanos “nosotros vamos a seguir hablando con todo el mundo que esté de acuerdo con formar un gobierno progresista y que responda a la situación de emergencia social que vive la ciudadanía”. No obstante, pese a insistir en que “no vamos a interrumpir la negociación” con el resto de fuerzas progresistas, reconoció que “nos sentimos incómodos con la negociación de los socialistas con Ciudadanos por sus políticas regresivas”.
Ante la insistencia de los periodistas sobre este particular, el portavoz parlamentario de IU-UP indicó que “no conocemos (por el contenido exacto) las conversaciones que mantiene el PSOE con Ciudadanos. Solo hablamos con el PSOE de programa, programa, programa, por eso nos resulta más razonable y coherente que se inclinen por una propuesta de progreso y de izquierdas”.
Y sin eludir la ironía apostilló que “pero siempre hemos estado incómodos con Ciudadanos, desde que estaban en Cataluña, pero eso tiene una sencilla razón programática”.  Siguió con ese mismo tono cuando le preguntaron sobre hacia dónde cree que se inclinaría finalmente el PSOE, si hacia la derecha o la izquierda: “Eso es una pregunta para el PSOE; yo soy economista y no psicoanalista”.

jueves, 18 de febrero de 2016

El PSOE ofreció un puesto en el Gobierno a IU-UP en la primera reunión con Alberto Garzón

El socialista Rodolfo Ares realizó el ofrecimiento el 8 de febrero durante la primera reunión de los equipos negociadores de ambas formaciones sin delimitar puestos o nombres concretos
Alberto Garzón rechazó la oferta y explicó que la única discusión posible en ese momento de las negociaciones era la relacionada con un programa con vistas a la sesión de investidura
Pedro Sánchez y Alberto Garzón coinciden en el AVE que les lleva a Valencia para sus mítines
Pedro Sánchez y Alberto Garzón coinciden en el AVE durante la campaña electoral
El PSOE ofreció a Alberto Garzón la entrada de IU en el Gobierno durante la primera reunión que los equipos negociadores de ambas formaciones mantuvieron el 8 de febrero. El ofrecimiento, según han confirmado eldiario.es fuentes de ambas formaciones, partió del lado socialista. Rodolfo Ares fue el encargado de hacer la propuesta, sin delimitar carteras ni nombres concretos. Garzón y su equipo la declinaron y argumentaron que la discusión que les reunía ese día se limitaba al programa. 
El PSOE desmiente que el ofrecimiento se haya producido de manera concreta: "No se ha ofrecido ningún Ministerio. No se ha hablado de quién forma el Gobierno", señala a eldiario.es un portavoz oficial. La afirmación socialista es correcta. Nadie ha entrado en el detalle del reparto de carteras pero los primeros sondeos sobre la disposición a compartir mesa en el Consejo de Ministros ya se han producido. Desde Izquierda Unida-Unidad Popular se limitan a señalar que "no vamos a establecer un diálogo sobre puestos o sillones, estamos aquí para hablar sobre el programa y la posibilidad de apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez".    
Antes del encuentro de los equipos negociadores, Garzón ya se había reunido con Pedro Sánchez en la primera ronda que el socialista convocó para sondear las posibilidades de acuerdo con las que enfrentar la investidura. En ese primer encuentro, en el que también participó Cayo Lara, no hubo ni ofertas ni referencias a los detalles de un acuerdo que, posteriormente, empezaron a tejer los equipos negociadores. 
La actitud del PSOE con Izquierda Unida es contradictoria con su relato ante la petición de Podemos de un reparto de cargos. Cuando, el pasado 22 de enero, Pablo Iglesias reclamó para sí la vicepresidencia de un Gobierno de Sánchez, el PSOE reaccionó afirmando que el reparto de cargos no estaba todavía sobre la mesa de negociaciones. Esa afirmación se ha venido repitiendo hasta el momento presente y en ella se ha cimentado el bloqueo de las negociaciones entre la segunda y tercera fuerza en escaños tras el 20D. Mientras el PSOE afirmaba que no era tiempo para el reparto de ministerios, formaciones como IU recibían ofertas en sentido contrario. 
"Primero es el para qué y después el con quién". El último en usar la frase ha sido el propio Pedro Sánchez esta semana, pero todo el PSOE la ha venido repitiendo a lo largo del proceso negociador para intentar convencer a Podemos de que rectifique su negativa a sentarse a la mesa sin que el reparto de ministerios esté en el inicio de las negociaciones.
Con Izquierda Unida, sin embargo, las cosas han sido muy diferentes. El ofrecimiento llegó a la negociación en la primera reunión mantenida por los equipos de ambos partidos. La idea partió de los socialistas, sin que Alberto Garzón llegase a realizar ninguna petición de carteras. Izquierda Unida no ha aceptado, por el momento, la oferta del PSOE e insiste en mantener el camino de las negociaciones por la vía de la discusión de un programa de Gobierno que pueda ser asumido por ambas formaciones y dé pie a un voto positivo en la investidura de Sánchez. 
Las negociaciones entre PSOE e IU continúan y atraviesan un momento de entendimientos reconocido por ambas partes. Los de Garzón y los de Sánchez se han puesto de acuerdo sobre 12 puntos en los que podría cimentarse un programa de gobierno centrado en el rescate social y las medidas de emergencia contra la crisis. Izquierda Unida tiene previsto someter al voto de su militancia el acuerdo que finalmente alcancen con los socialistas para que el sentido de su voto en la investidura tenga el refrendo de sus bases. Si finalmente se decide entrar en el Gobierno, habría una segunda consulta para pedir el aval de los militantes antes de tomar esa decisión, tal y como adelantó la diputada Sol Sánchez en unaentrevista a eldiario.es.
Pedro Sánchez ha repetido en numerosas comparecencias públicas que está dispuesto a incorporar a independientes y personas de otras formaciones en el Gobierno en caso de resultar elegido. El día 5, durante una entrevista en la Cadena SER, afirmaba:  "No me cierro a nada. Estamos en un momento nuevo, estamos pisando terreno ignoto". 
El PSOE prefiere compartir la responsabilidad de gobierno ante la dificultad de levantar la legislatura con solo 90 diputados. La complicidad de Izquierda Unida y de Compromís le ofrecería a Pedro Sánchez el puente para llegar a conseguir los votos favorables de Podemos en las votaciones más complicadas. Los históricos del PSOE, a los que Sánchez consulta con asiduidad, le recomiendan que no intente gobernar en solitario para evitar tener que luchar contra la oposición de fuerzas en todo el arco parlamentario e ideológico. 

miércoles, 17 de febrero de 2016

Los '8 de Airbus' absueltos, ¡enhorabuena compañeros! Gracias por vuestro ejemplo y lucha en la defensa de los derechos de todos/as