viernes, 29 de abril de 2011

1º DE MAIO

MANIFESTACIÓN AS 12 DA MAÑÁN, SAIDA DA PRAZA DA PALLOZA


ESQUERDA UNIDA mantén fronte á crise unha posición coherente e
combativa. Fomos os primeiros en reclamar unha Folga Xeral fronte ás
medidas do Goberno e seguimos defendendo un amplo paquete de
medidas para abrir unha saída de esquerdas á crise, centrado na
creación de emprego e no impulso dunha economía produtiva, non
especulativa, participada pola cidadanía.

Expomos con firmeza a nosa posición no Parlamento, a través de
propostas lexislativas, e na rúa mediante a convocatoria de actos e
mobilizacións. Pronunciámonos de forma firme e decidida fronte á
reforma das pensións, independentemente do acordo ao que puidesen
chegar os sindicatos, da mesma forma que nos comprometemos cos
sindicatos no éxito da Iniciativa Lexislativa Popular para derrotar a
reforma laboral imposta polo Goberno.

ESQUERDA UNIDA mantense firme coa xente de esquerda, cos
traballadores e traballadoras.

Vinte e dous días despois deste Primeiro de Maio van ter lugar eleccións
municipais e autonómicas. Participar nas mobilizacións convocadas o día
da Festa Internacional da Clase Traballadora é hoxe máis necesario que
nunca, votar nas próximas eleccións para lograr Concellos realmente de
esquerdas que sexan auténticos baluartes fronte á dereita e ás políticas
de dereitas é a mellor garantía para lograr unha saída de esquerdas da
crise.

POLO EMPREGO

POLOS DEREITOS SOCIAIS E SINDICAIS EN DEFENSA DAS PENSIÓNS PÚBLICAS

VIVA O 1º DE MAIO!

POR UNHA SAÍDA DE ESQUERDAS Á CRISE.

miércoles, 27 de abril de 2011


INICIATIVAS DO GRUPO UNICIPAL DE "EU" AO PLENO MUNICIPAL DO DIA 28 DE ABRIL DE 2011ROGOS:

1.- Un dos efectos mais evidentes do problema do Graxal é o do tráfico, e mais concretamente o das prazas de aparcamento, dado que a demanda das mesmas e amplamente superior a actual oferta, así a maioría das edificacións, concebironse para aproveitar o máximo o espacio dispoñible, é non se previron espacios de aparcamento ó aire libre e apenas prazas de garaxe nas propias construccións.

O resultado son rúas sobresaturadas de vehículos, con unha grave carencia de lugares para estacionamento dos residentes e para as persoas que diariamente acuden a facer as súas compras os establecementos da zona. Este non é un problema aillado no Graxal, e un problema de moito tempo que estará presente en calqueira actuación que se faga, considerando o noso Grupo que é unha obriga do Goberno local buscar solucións intermedias que perxudiquen o menos posible o conxunto dos veciñ@s.

-Por esto, o noso Grupo PREGA o Goberno que antes de executar ningún proxecto na rúa Pígara e Padre Feijóo, manteña as xuntanzas precisas con veciñ@s e empresarios da zona, escoitando as súas demandas, co fin de dar solucción o problema.


2.- A falta de menos de catro meses para as festas de Santa Maria en Cambre. PREGAMOS se nos informe si existe a programación de ditas festas así como o cartel do Rock in Cambre.

3.- En algúns lugares do concello existen problemas coa entrega no servizo de correos. Ante as protestas dos veciñ@s afectados, ós responsables da empresa manifestan que as rúas non están debidamente sinalizadas co seu nome. Sirva como exemplo a travesía da Cautelana.

-Por esto PREGAMOS se proceda a realizar unha sinalización correcta do mencionado lugar.

PREGUNTAS:

1.- A protección do medio ambiente debe constituír unha das preocupacións especiais da Administración Local, competencia que debe asumir de xeito mais amplio posible.

A agresión que está sufrindo o entorno natural en algunhas zonas do concello obríganos a
tod@s a facer o máximo esforzo para reducir, e se é posible, recuperar o deterioro medio ambiental. O concello debe asumir un papel de control derivado de situacións como a producida recentemente nas inmediacións da fraga de Cecebre.
EU-IU, considera que actuacións tan negativas como a tala dos árbores, unido o progresivo deterioro do conxunto da fraga, evidencian unha vez mais a falta de políticas de control na preservación do noso patrimonio natural.
Ante esta situación o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Que medidas ten tomado o Goberno respecto do problema, e si existe algún expediente aberto por parte da Consellería de Medio Rural ou do propio concello?

2.- ¿Poden informarnos do motivo ou motivos polo cal non se teñen adquiridos por parte do concello os terreos na parroquia de Cela, destinados a construcción de instalacións socioculturais e de recreo, demandadas polo noso Grupo en varias ocasións o longo da lexislatura?

3.- ¿Qué xestións ten realizado o Goberno ante a Deputación Provincial para acometer a poda selectiva dos árbores da estrada da Estación, e que motivos impediron levar a cabo tal actuación?

Asdo. Grupo Político Municipal

jueves, 14 de abril de 2011

TALA INDISCRIMINADA DE ÁRBORES EN “CECEBRE”


O Consello Local de EU rexeita a lapidación de decenas de árbores localizados nas inmediacións da fraga de Cecebre, este feito producese de un xeito indiscriminado destruindo parte da vexetación natural existente, deixando un impacto cheo de desolación producindo un paisaxe lamentable.


Para EU de Cambre, éste asunto merece unha atención especial, calqueira persoa con unha mínima sensibilidade e respeto co medioambiente, non pode quedar impasible ante a forma con que se está levando a cabo esta actuación.


A nosa formación política, quere manifestar den un xeito rotundo o noso malestar e rexeitamento polo deterioro dos valores naturais que debemos protexer; e non entendemos que, quenes teñen a obrigación de conservar e defender a natureza, permitan a destrucción do noso paisaxe natural.


Dende EU, facemos un chamamento o respeto, a educación é a profesionalidade na defensa dos bens naturais e denunciamos as actuacións que se veñen levando a cabo na mencionada zona; solicitamos o máximo respeto e sensibilidade a vexetación da fraga de Cecebre, que forma parte do noso patrimonio insustituible.


Os árbores deben ser protexidos para o disfrute da colectividade. A tal obxeto EU, demandará do Goberno Municipal de Cambre, que aborde este problema de forma inmediata, esixindo unha intervención radical, é se faga un requerimento as distintas administracións públicas que teñan competencia na materia para evitar a destrucción de tan preciado valor ecolóxico.


EU considera que actuacións tan negativas como a tala dos árbores, unido o progresivo deterioro da fraga, evidencia unha vez mais a desfachatez e prepotencia na realización dunha política nefasta na preservación de un dos nosos patrimonios mais preciados.


Consello Local de EU de Cambre