domingo, 27 de noviembre de 2016

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DA "ACDC" AO PLENO ORDINARIO DO MES DE NOBEMBRO


SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CAMBRE

Adxunto ó presente escrito, acompaño Moción, Rogos e Preguntas, que o Grupo Municipal da Asemblea Cidadá de Cambre, desexa que sexan incluídos para o seu debate no Pleno Municipal correspondente ó día 30 de Novembro de 2016, de conformidade co disposto no Artigo 97.2 do Regulamento Orgánico, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e no propio Regulamento Organico Municipal do Concello de Cambre.

Cambre a 24 de Novembro de 2016

Asdo: Antonio Bruquetas Santos. Voceiro suplente do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son


MOCIÓN  DA “ACDC”  PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENANZA MUNICIPAL DE NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA.

Exposición de motivos.

A normalización lingüística é un proceso social participativo que, ou é protagonizado pola propia sociedade que se implica nun proceso de cambio, ou non se consegue, e as administracións públicas teñen a obriga e responsabilidade de apoiar e promover ese proceso, deste xeito a Lei de Normalización Lingüística declara a nosa lingua como oficial e polo tanto as institucións públicas de Galiza son as que teñen que velar polo seu coidado, uso e protección.

Para  a ACDC  a defensa do galego, é e será sempre primordial, buscando así a súa correcta normalización.

A corporación municipal en sesión ordinaria de data 25 de novembro de
2004, aprobou, con carácter inicial, a Ordenanza de normalización lingüística do
Concello de Cambre. Logo de resolver as correspondentes alegacións e modificar varios artigos motivo dun Contencioso-Administrativo, a Ordenanza foi aprobada definitivamente o dia 30 de setembro de 2008 e publicada no BOP o dia 24 de xaneiro de 2009. Así  o
ártigo 1.1. di o seguinte O  galego, como lingua propia de Galicia, é o idioma oficial do Concello de Cambre.

Para implicar á sociedade nese proceso de cambio, as administracións deberían aplicar políticas lingüísticas activas, dinámicas e integradoras para así implicar no proceso normalizador ás distintas entidades, sectores e colectivos sociais.

Para desenvolver  as súas políticas en calquera ámbito, as administracións públicas dótanse de instrumentos técnicos, por isto  consideramos imprescindíbel a recuperación e dinamización da lingua histórica de Cambre, polo que cremos que o Goberno Municipal debería facer unha reflexión e revisión xeral das políticas lingüísticas desenvolvidas na propia institución e no conxunto do termo municipal.

POR TODO O EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DA “ACDC” PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1.- Que se aplique o artigo  2.4 da Ordenanza aprobada polo  pleno da corporación de data de 30 de setembro de 2008, polo cal se acorda a creación dun Servizo de Normalización Lingüistica (SNL)

2.- Que asimesmo se constituia, segundo o artigo 23 da mesma ordenanza, a comisión interdepartamental de seguimento , a cal estará constituida polo alcalde, a secretaria, o xefe de persoal, persoal do propio SNL, 1 concelleiro de cada grupo e 1 representante da xunta de persoal, dita comisión reunirase como mínimo dúas veces o ano.

3.- Dar conta deste acordo á Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua así coma a todolos organos competentes.

                            En CAMBRE, a  20 de outubro de 2016

Asdo: Antonio Bruquetas Santos. Concelleiro do Grupo Municipal da “ACDC”
ROGOS:


1.-  PREGAMOS nos informen do estado do proxecto de poda da arboreda da estrada da Estación (CP.- 1702), sacado a contratación pola Deputación Provincial pola cantidade de 27.364 euros, e dos motivos que impediron levar a cabo dita actuación

2.- O camiño municipal que transcurre entre Andeiro e Anceis, leva mais de dous meses cortado no lugar de Mercurín, debido as obras de acondicionamento do mesmo. Sendo conscientes da necesidade da obra a executar, chama a atención a demora na súa finalización.

-Por isto PREGAMOS nos informen do motivo de non ter instaladas sinais apercibindo do corte do camiño, obrigando a circulación de vehículos a retroceder e e ir por camiño alternativo, e o mais grave, porque circulan autobuses de transporte escolar, sin estar rematada a obra.

3.- Tendo en conta que as derradeiras actuacións na estrada Castellana, AC-214, fixeron hábiles as beirarúas no tramo que vai dende o cruceiro ata a rotonda, e que ademais, fixeron aparcadoiros, ou apartadeiros, que fan necesario un novo plantexamento de seguridade viaria.

Polo tanto PREGAMOS ao goberno que faga as xestions necesarias coa administración competente para dispoñer neste tramo, antes citado, un novo paso de peons que permita un paso seguro aos viandantes da zona.PREGUNTAS

1.- Fai unha semana pintaronse as lineas amarelas nas inmediacions da parada do bus na Patiña, eliminando unhas prazas de aparcamento necesarias na zona. A intención deste feito entendemos que é  para facilitar a maniobra  dun xeito mais seguro e doado. Dende a ACDC temos serias dúbidas, debido o malestar xerado entre a veciñanza  por esta medida:
Polo tanto e visto todo o anteriormente dito, PREGUNTAMOS:

-Poden informarnos polo miudo desta actuación. Ten o Goberno algunha alternativa para compensar a perda de aparcadoiros na zona?

2.- O servicio do bonotaxi, pretende ser unha axuda para aquelas persoas que non dispoñen de un vehículo propio e teñen que moverse de urxencia.

-Pode o goberno informarnos do exito e volumen de usuarios do Bonotaxi?

3.-  A ONG Mestura, leva tempo colaborando no noso concello, nos seus 13 anos de vida, e temos coñecemento de reunions mantidas entre eles e o goberno, reunions das que nos gustaria ter mais información polos asuntos nos que traballa dita ONG.

-Poden informarnos dos acordos alcanzados nestas xuntanzas?


                                             Novembro 2016

sábado, 26 de noviembre de 2016


«La historia me absolverá»


- «Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo»


ATA SEMPRE COMANDANTE!!
CAMBRE

Asemblea Cidadá preguntará en pleno por la poda de la carretera de la Estación

26.11.2016 | 01:01
Asemblea Cidadá de Cambre (ACDC) preguntará en el próximo pleno, el miércoles 28, por la poda de los árboles de la carretera de la Estación. La agrupación apunta que la Diputación contrató la poda por 27.364 euros y pregunta por los motivos que impidieron realizarla.
ACDC exigirá al Gobierno local explicar también si prevé una alternativa tras suprimir plazas aparcamiento junto a la parada de bus de A Patiña y exigirá cumplir la ordenanza municipal de normalización lingüística.

viernes, 25 de noviembre de 2016


 
 
"ESQUERDA UNIDA" APOIA AS MOBILIZACIÓNS E FAI UN CHAMAMENTO A PARTICIPACIÓN:
O Goberno municipal ten convocado para este sábado 26 de novembro un corte de tráfico na N-VI ás 12:00 horas, á altura da intersección de Beiramar-Agramar. O Concello de Oleiros e veciños e veciñas pretenden visibilizar desta maneira os graves problemas de seguridade existentes na N-VI ao seu paso por Oleiros.

martes, 22 de noviembre de 2016

IU lanza su campaña frente a la precariedad que Garzón considera “una herramienta de respuesta colectiva y un instrumento de protección frente a la crisis y sus responsables”

El coordinador federal de Izquierda Unida coincide con Sira Rego y Clara Alonso en destacar que esta actuación bajo el lema ‘Que no nos jodan la vida!’ persigue “volcarse en la calle y en el conflicto social desde valores de izquierdas” y “servir de vacuna frente al aumento de la extrema derecha” Izquierda Unida ha presentado hoy una ambiciosa campaña para hacer frente a la precariedad que en nuestro país han agravado tanto la larga crisis económica como las duras políticas neoliberales impuestas por los sucesivos gobiernos, principalmente del PP. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha planteado que esta acción, que ha definido como “el eje central de la actividad de IU en este curso”, busca ser “una herramienta clara y un instrumento de protección frente a la crisis y sus responsables”, para que las víctimas de este drama puedan dar una “respuesta colectiva, no individual, a los problemas de emergencia social de la gente”.
Garzón, junto a las responsables federales de Estrategias para el Conflicto y de Comunicación, Sira Rego y Clara Alonso, respectivamente, han sido los/as encargados/as de presentar esta mañana en la sede federal de Izquierda Unida esta campaña lanzada bajo el lema ‘Que no nos jodan la vida!
Rego y Alonso detallaron a los medios de comunicación presentes los ejes sobre los que gira esta actuación, así como sus elementos comunicativos más destacables. Previamente, Alberto Garzón la situó a nivel político y social. Aseguró que la precariedad “no es un simple dato estadístico o laboral, sino la consecuencia denigrante de un drama que supone la incapacidad de poder iniciar un proyecto de vida digna” debido a múltiples factores.
El máximo responsable de IU advirtió del “diagnóstico lamentable” de una sociedad como la nuestra que debe soportar “que 1 de cada 3 personas ingrese menos de 600 euros al mes, que se eleva a 1 de cada 2 si hablamos de ingresos superiores a 900 euros”, algo que, a su juicio, “choca con la retórica del Gobierno del PP” y su mensaje de que ya hemos salido de la crisis.
Denunció que “hay que atajar este problema de raíz”, frente “al mensaje perverso de la derecha económica y política que criminaliza a los afectados por esa misma crisis”. Valoró que desde este entorno se les empuja a “buscar una solución individual y se les dice que la crisis en un problema suyo por vivir por encima de sus posibilidades”.
“No es cierto -advirtió con vehemencia- que ellos sean los culpables y, frente a eso, nosotros proponemos dar respuestas colectivas a los problemas de emergencia social de la gente”. De ahí que considere que con esta campaña de Izquierda Unida “hoy damos una forma de cómo autoorganizarse para buscar instrumentos de protección frente a la crisis y sus responsables”.
Explicó que esta actuación “no es una campaña de marketing al uso, lo es de intervención social para que, entre otras cosas, la militancia de IU se vuelque en ayudar”.
Recordó que dentro de poco el Congreso tendrá que debatir los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y que “mientras nosotros vamos a incidir en cómo luchar contra la precariedad, desde el PP tratarán de alejar este tema del debate”. De ahí también que el próximo miércoles él se vaya a estrenar con una pregunta sobre este tema en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, después de un año sin que el Gobierno de Mariano Rajoy se someta a ella.
Alberto Garzón insistió en que IU quiere sacar esta campaña adelante “volcándose en la calle y en el conflicto social desde valores de izquierdas”. Señaló que es también la mejor forma de actuar “como ejemplo de vacuna de la izquierda contra el auge de una extrema derecha” que, advirtió, “pretende canalizar la crisis, la frustración y la rabia que se ha generado. Nosotros vamos a hacerlo desde esos valores de izquierdas”.
Sira Rego, por su parte, explicó los “tres ejes principales” en los que se basa la campaña. La responsable de Estrategias para el Conflicto indicó que se busca “construir un nosotras frente a la precariedad”, dadas las múltiples formas en cómo se presenta y que van desde los bajos salarios hasta la falta de servicios públicos o los efectos de la pobreza energética.
En segundo lugar Rego situó la necesidad de “señalar a los culpables”, ya que “no estamos ante una situación sobrevenida, sino ante los efectos de unas políticas impuestas” de manera premeditada y consciente, cuyos responsables son “actores económicos” y están en el IBEX 35, en la troika, además de los “actores políticos” como los partidos que han ejecutado el mandato de los anteriores.
El tercer eje supone “poner alternativas encima de la mesa, tanto económicas como políticas”. Consideró que “hay recursos suficientes en nuestro país que repartidos de otra manera darían para satisfacer las necesidades de todos y de todas”.
Para Sira Rego, frente al ataque neoliberal “necesitamos identificarnos y organizarnos”. Para ello se planean distintas fases, entre ellas una primera para “activar a la militancia y a los/as simpatizantes”, para luego “concretar alianzas estratégicas para trabajar de mejor forma en la calle”.
Tanto Sira Rego como Clara Alonso enumeraron algunas de las herramientas con las que se va a desarrollar la campaña ‘Que no nos jodan la vida!’ Van desde el desarrollo de una “guía participativa y de intervención”, que servirá para realizar un “diagnóstico para la intervención con los instrumentos de trabajo”, a la planificación de “encuentros formativos”, pasando por algo esencial como es el “trabajo colectivo en los conflictos”.
Alonso enumeró también algunos de los “elementos comunicativos” con los que se cuenta. Se pretende que esta actuación sea una “campaña marco” que sirva para “poner en marcha la actividad de toda la legislatura”. Que sea también una “campaña viva”, ya que su desarrollo “se va a crear y evolucionar en función de la realidad y de cómo se desarrolle la agenda de conflictos”.
De la misma manera, el objetivo es que sea una “campaña polifacética”, dirigida a todos/as los afectados/as, no sólo a algunos de los colectivos más vulnerables, como pueden ser la juventud o las mujeres.
La responsable federal de Comunicación explicó también que el próximo domingo, día 27, Izquierda Unida ha organizado el denominado ‘Precarifest’, un acto que incluye intervenciones políticas -entre ellas de Alberto Garzón, junto a responsables de la federación madrileña de IU y portavoces de distintos colectivos afectados-, además de un concierto gratuito con actuaciones, entre otros, de Dremen o Gata Cattana.
Clara Alonso consideró que con ello “se busca trascender los marcos de actuación de Izquierda Unida” y plantear “no una campaña clásica, sino una forma de actuar”.

viernes, 18 de noviembre de 2016
 

"¿Qué sería de este mundo sin militantes?, ¿Cómo sería la condición humana si no hubiera militantes? No porque los militantes sean perfectos, porque tengan siempre la razón, porque sean superhombres y no se equivoquen… No, no es eso.

Es que los militantes no vienen a buscar la suya, vienen a dejar el alma por un puñado de sueños. Porque, al fin y al cabo, el progreso de la condición humana requiere, inapelablemente, que exista gente que se sienta en el fondo feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano. Porque ser militante no es cargar con una cruz de sacrificio, es vivir la gloria interior de luchar por la libertad en el sentido trascendente."

Pepe Mújica,
Presidente de la República del Uruguay


Garzón se estrena en la sesión de control y preguntará al Gobierno si va a solucionar una “precariedad laboral” con un 20% de parados y 3,5 millones de salarios por debajo de 300 euros

Hace prácticamente un año que lo/as miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy no se somete al control parlamentario
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, se estrenará en la sesión de control al Gobierno de la próxima semana y primera que tiene lugar desde hace prácticamente un año en la Cámara Baja. Garzón ha registrado esta tarde la siguiente cuestión dirigida de forma genérica al Ejecutivo:
“¿Tiene pensado el Gobierno dar soluciones concretas al estado de precariedad laboral estructural que combina tasas de desempleo de cerca del 20% con más de 3.500.000 de personas cobrando menos de 300 euros al mes?”

jueves, 17 de noviembre de 2016

Resultado de imagen de iu federalResultado de imagen de PODEMOSAnte la noticia aparecida hoy, en medios de comunicación, sobre el registro de “Unidos Podemos” como partido político los responsables de organización de Podemos e Izquierda Unida quieren manifestar lo siguiente:

     Podemos e Izquierda Unida siguen apostando por la coalición electoral  “Unidos Podemos”.  La voluntad de ambas organizaciones es mejorar la coordinación y consolidar un espacio político y social de futuro estable que dispute la hegemonía a las fuerzas del régimen.

     El registro de la marca “Unidos Podemos”, por parte del equipo jurídico de Podemos, se ha realizado con el único objetivo de preservar jurídicamente el nombre de “Unidos Podemos”. Lamentablemente la legislación no protege jurídicamente los nombres de las coaliciones electorales y por lo tanto podría registrarse por personas ajenas a la coalición un partido con el mismo nombre. Consideramos que es necesario modificar la Ley de Partidos Políticos para que se adecúe a las nuevas realidades políticas que han surgido en el último periodo.

     Podemos e Izquierda Unida decidirán orgánicamente, en el seno de cada una de las organizaciones, la consolidación del espacio político y su forma jurídica.

     Ambos responsables de organización se comprometen a mantener una coordinación estable, como ha venido ocurriendo hasta ahora, para coordinar la acción política e institucional de la coalición.
Pablo Echenique.
Secretario de Organización de Podemos

Ismael González.

Reponsable de Organización de IU