lunes, 31 de diciembre de 2012

Homenaxe aos mineiros.


El despertar d una noche de verano.
Mara Meroni: Madrid obrero, saluda a los mineros!

La multitud se agita, se mueve después de horas de espera, se respira una alegría profunda y hay algo mágico en la atmósfera. Hace una noche de verano preciosa, de esas noches madrileñas que no se pueden explicar si no se ha tenido la suerte de verlas, con esta luna llena que broncea de plata todo lo que toca. A lo lejos, el faro de Moncloa, con su luz blanca y su extraña forma, parece el casco de un minero con la linterna encendida en la oscuridad. Desde su altura y acostumbrado a vigilar el cansino movimiento del tráfico, seguramente disfruta de una imagen única esta noche, una imagen que parece sacada de otra época. Banderas rojas, himnos y consignas revolucionarias, gente que se agolpa bajo un Arco del Triunfo que nos devuelve a la memoria nuestra derrota. La histeria nos invade. "¡Que vienen!", se oye pasar de boca en boca. Otra vez el movimiento balanceante; somos olas de una mar humano. De repente llega alguien que nos hace retroceder. Se ha creado un pasillo por donde pasan coches, y más coches... todo es confusión. Me siento emocionada, parece que de golpe estoy dentro de estas fotos míticas, Fausto Coppi en el medio de una mancha humana subiendo el Alpe d'Huez, que mi abuelo conserva con cariño y le hace cerrar los ojos y sonreír a pesar de todos sus males. Pero no es la caravana del Tour de France lo que está llegando, ni es un concierto de los Beatles, tampoco el desfile de la Selección Española. Como el milagro bíblico, la marea humana se abre, se divide, deja un espacio libre, pero en vez de Moisés y los hebreos, aparecen ellos: han llegado los mineros. Pasan en medio del mar de gente divido y les queremos mirar de cerca, tocarles, darles nuestro apoyo. Gritamos, exultamos, con el puño en alto y sonriéndoles, llorando, queremos que sepan que agradecemos su marcha, necesitamos su lucha, para despertarnos y desperezarnos de nuestras precarias, pero cómodas vidas. Al final el grisú ha afectado a todos los trabajadores, drogándonos y haciéndonos creer en la ilusión de formar parte de una clase distinta a la clase obrera, este simulacro que llaman clase media. Por eso necesitamos esta vuelta a la realidad, esta valentía de luchar por un porvenir mejor, este cubo de agua gélida en la cara que nos despierte de nuestro coma posmoderno. Los mineros son nuestra vanguardia, pero todos somos del mismo ejército. No nos importa que nos digan que las ideologías han muerto, que ya no hay clases, y que la minería es un trabajo de un mundo que ya no existe. Aquí estamos reunidos, fraternamente abrazados con desconocidos de todas las edades, todos cantando al unísono con un nudo en la garganta La Internacional. La gente se dispersa y yo regreso a casa tarareando en voz baja Santa Bárbara Bendita, tranlaralará... Los mineros siguen su curso, bajan por Princesa, dirección a Sol. Ya en la cama fantaseo imaginando la escena que se habrá vivido en el salón del Palacio de Liria. Los burgueses, entretenidos en su sobremesa, se sorprenderán del ruido que llega de la calle y, como recién salidos de una novela de Zola, decidirán temblando correr sus lujosas cortinas y apagar las luces para que los huelguistas no noten su presencia. De repente, son ellos los que quisieran estar bajo tierra. La luz de una linterna o tal vez la de la justicia, tarde o temprano los descubrirán. Esta noche no todo el mundo va a dormir tranquilo.FELIZ 2013


domingo, 30 de diciembre de 2012


INICIATIVAS PRESENTADAS NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DO MES DE DECEMBRO.


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE DE ESQUERDA UNIDA, SOBRE A CREACIÓN “DUNHA AULA DA NATUREZA E CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO RIO MERO”, NO EDIFICIO MODERNISTA DA ARRIGADAEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No mes de novembro de 2011 o Grupo Municipal de EU presentou ante a Xunta de Voceiros desta Corporación unha proposta consistente na creación dunha Aula da Natureza e Centro de Interpretación do Río Mero.

Dita proposta viña dada pola necesidade que o noso Grupo Municipal considera que existe no noso Concello derivada da transformación de Cambre nun territorio en acelerado proceso de urbanización así como os cambios que veñen impostos o modelo de vida actual. Estes cambios inciden directamente no Medio Ambiente, algo que podemos observar visto o grao de deterioro que, nos últimos tempos sofre a natureza do noso Concello.

Como xa facíamos constar na proposta á que vimos facendo mención, o Grupo Municipal de EU de Cambre, a defensa do Medio Ambiente é moito mais que unha romántica posición de conservación da natureza; é unha aposta polo futuro.

Unha aula da Natureza, concibese como unha oferta educativa para que os Colexios, Institutos, colectivos ou asociacións, poidan realizar programas de Educación Ambiental, Recreativo e Cultural co fin de dar a coñecer entre outras cousas, a flora e a fauna do noso concello, e así recuperar, conservar, protexer, poñer en valor e difundir os bens integrantes do noso patrimonio.

EU ten entre os seus valores, o despertar a conciencia crítica a través de dinámicas de sensibilización e concienciación da Natureza, e consideramos que temos neste momento unha importante ocasión para que o noso pobo poida contar cunha Aula da Natureza e Centro de Interpretación do río Mero con obxectivos de desenvolvemento orientados a sensibilización, conservación e coñecemento dos antecedentes históricos do Medio Ambiente Natural de Cambre.

A dia de hoxe Cambre conta no seu patrimonio cun edificio singular de 1912 no lugar da Arrigada, catalogado nas súas Normas Subsidiarias como edificio de especial protección, que ben podería cumprir as funcións e ofrecer programas educativos aos nosos escolares, e tamén como elemento atractivo para os cambres@s e persoas que nos visitan.

Este edificio situado o noso xuizo, nun enclave axeitado próximo a zona emblematica das Insuas, conta nas súas inmediacións con montes, bosques, humedais e o emblemático rio Mero (un dos símbolos mais importantes do noso concello)

O desenrolo e posta en valor do río Mero e os seus humedais, é unha aposta que o conxunto da Corporación debe contemplar, como foco de atracción turística, que ben pode ser un referente a nivel comarcal para dar a coñecer ese gran recurso que baña unha boa parte do concello de Cambre, tendo en conta as grandes posibilidades en canto o turismo activo, natureza e patrimonio.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO: Encomendar o Goberno municipal que leve a cabo a elaboración dun proxecto de rehabilitación da Casa da Arrigada, así como a recuperación da zona axardiñada das súas inmediacións.

SEGUNDO: Creación dunha “Aula da Natureza e Centro de Interpretación do Río Mero” na Casa da Arrigada que permita difundir valores ambientais, mediante a integración e implicación da poboación.

TERCEIRO: Unha vez elaborado o proxecto e en base ó mesmo, o Goberno municipal solicitará dos organismos públicos correspondentes, subvencións encamiñadas a realización deste.

CAMBRE, a 22 de decembro de 2012

Asdo: Grupo MunicipalROGOS:

1.- As obras de remodelación do Campo da Feira de Cambre semellan estar rematadas, previsiblemente en breve a actividade comercial voltará o seu espacio tradicional.

-PREGAMOS nos informen, como van a quedar estructuralmente organizados os espacios para a distribución dos postos de venta.

2.- Resulta estraño que o Concello teña que realizar obras que aínda que

necesarias, non son da súa competencia. Algunha destas obras deberían executarse pola Xunta de Galicia , pero a realidade é que en algún caso son afrontadas con diñeiro do concello de Cambre.

Esto supón que outras actuacións necesarias e requeridas polos veciñ@s dende fai anos, e sendo de exclusiva competencia municipal, seguen sen realizarse por falta de recursos.

-Por esto PREGAMOS o Goberno, solicite dos organísmos con competencia neste problema, procedan a realizar os traballos de mantemento preventivo correspondente, para garantir nas mellores condicións a senda peonil do río Mero.

3.- A glorieta do centro de Cambre é un dos lugares de maior tráfico rodado do concello, ocasionando diversos problemas para a circulación.

-PREGAMOS nos informen sobre a elaboración dun estudo técnico solicitado polo noso Grupo no pleno do mes de abril, co fin de correxir as carencias existentes na mencionada rotonda.

PREGUNTAS:

1.- As Xuntas Locais de Seguridade son órganos colexiados para facilitar a cooperación e coordinación no ámbito territorial do municipio, entre as distintas administracións públicas en materia de seguridade, asegurando de forma específica a cooperación e coordinación operativa das forzas e corpos de seguridade que interveñen no termo municipal.

Tendo en conta o contemplado no Real Decreto 1087/2010, polo que se aproba o Regulamento das Xuntas Locais de Seguridade.

-Pensa o Goberno constituir os Consellos Sectoriais de Seguridade co fin de incorporar ós Grupos da oposición nos mesmos e poder formar parte do dito órgano?

2.- Xa hai mais de un ano, o Grupo Municipal de Esquerda Unida trasladou ó Concelleiro responsable de Obras, a deficiente situación na que se atopa a organización do sentido da circulación así como o pintado dos aparcamentos da rúa Estanque de Abaixo, no Temple. O sentido do tráfico nesta rúa é tanto de subida como de baixada, o que provoca que si se cruzan dous coches un deles teña que deterse para que o outro circuñle, sin que exista sinalización sobre preferencia de tráfico. O Concelleiro de Obras, respostounos hai xa 15 meses que daría traslado ós técnicos que se ían a poñer a fondo co tema.

¿Qué xestións se teñen realizado, e qué indican os informes técnicos realizados para a reorganización do tráfico na rúa indicada?

3.- ¿Pode informarnos o Goberno sobre os problemas existentes coa recepción das obras nas rúas, Lucio Muñoz e Pablo Manzano, que provocaron a carencia de iluminación pública durante mais de dúas semans?

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS

ROGOS:

1.- As fontes do noso concello foron tradicionalmente puntos de gran importancia para o desenvolvemento das actividades diarias dos cidadáns. Existen en Cambre aproximadamente 200 elementos deste tipo distribuídos por distintos lugares, que de non remedialo e poñer en valor este patrimonio etnográfico e natural estamos abocados a perdelo para sempre.

-Por esto o Grupo Municipal de Esquerda Unida, PREGA o Goberno proceda a instalar unha tapa no manantial e acondicionar a fonte da Pena en Cela.

2.- PREGAMOS se repoña o cano da fonte da igrexa en Cela.

3.- A aparición de restos arqueolóxicos con motivo das obras da remodelación do Campo da Feira, que según o arqueólogo corresponden a “unha estructura hidráulica muy común” e a Xunta de Galicia “ordena garantir a súa conservación”. O Grupo Municipal de EU, realiza o seguinte ROGO:

-Se nos informe da valoración técnica da importancia e interés dos restos encontrados, así como o grado de protección a que se deben someter, co fin de preservar o valor histórico e cultural dos descubrimentos si así o aconsellan os estudos realizados.


COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS


PREGUNTAS:

1.-Que información ten o Goberno sobre a poda do arborado da estrada da Estación, para eliminar as molestias os veciñ@s, e por motivos fitosanitarios?

2.- Según o contemplado na Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Concello de Cambre ten atribuido competencias en materia de patrimonio histórico-artístico e turismo, por conseguinte ten a obriga da súa conservación e coidado nas mellores condicións.

Con anterioridade a remodelación do campo da Feira, nun espacio do mesmo estaba exposta unha pía de cantería, esta peza rústica non foi reposta no lugar.

Considerando de interese a exhibición dos bens para o seu estudio e coñecemento de todos os veciños e interesados:

-O noso Grupo PREGUNTA: cales foron os motivos do seu traslado, e os criterios do mesmo.


CAMBRE, a 22 de decembro de 2012

Asdo: Grupo Municipal


lunes, 17 de diciembre de 2012IU propondrá a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

La X Asamblea Federal de Izquierda Unida (IU), que se celebra este fin de semana en Madrid, va a aprobar una resolución en la que se insta a la nueva dirección que saldrá de este cónclave que proponga a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
APROBADA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL DE ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE, A LA X ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA


La Asamblea Local de EU de Cambre, EXPONE:

Desde que en Febrero de 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ésta viene denunciando el genocidio financiero que se está  cometiendo en España. Durante todos estos años ni los Gobiernos del PP ni del PSOE quisieron escuchar ni dialogar nunca con la PAH, dedicándose a aprobar medidas que supusieron un fracaso absoluto para las miles de familias afectadas por sus políticas, y a aprobar rescates a los bancos, únicos beneficiarios de las políticas públicas del actual gobierno y del anterior.

A lo largo de este tiempo la PAH, junto con diversas entidades de la sociedad civil, fue convirtiéndose en la voz de un clamor entonado por el conjunto de la población, e ignorado institucionalmente, hasta el punto de que aún ahora, y tras el anuncio del pacto entre PP y PSOE para llevar a cabo una "reforma urgente", no cuentan con la PAH ni con la voz de las personas afectadas, sino que convocan a un "Comité de Expertos" entre los que no se encuentran los verdaderos "expertos" en este drama: los miles de familias víctimas de los desahucios y el colectivo que consiguió situar este debate en la agenda política. Hicieron falta más de 374.000 ejecuciones hipotecarias, más de 185.000 familias desalojadas y que Naciones Unidas señale a España como ejemplo de vulneración del derecho a la vivienda, para que los responsables de esta situación, decidan reunirse entre ellos para "tomar medidas", siendo una decisión no voluntaria sino forzada por la movilización de miles de afectados.

La propia PAH manifiesta que las soluciones que están buscando desde el Gobierno, ya hace tiempo que están encima de la mesa, con nombre y apellidos: Dación en pago retroactiva, Moratoria inmediata de los desahucios de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que de forma  ilegítima acumula la banca. Estas medidas son las que lleva proponiendo la PAH año tras año y que IU, ERC y ICV hemos recogido y trasladado hasta en cuatro ocasiones al Congreso de los Diputados, siendo PP y PSOE, precisamente, en cada una de esas votaciones quienes impidieron que dichas medidas llegasen a prosperar. Todas estas medidas, están recogidas en la ILP que ya tiene recogida más de 600.000 firmas y que sigue sumando apoyos cada día.

A través de la Campaña STOP DESAHUCIOS, junto con la colaboración y solidaridad de otros movimientos sociales, ya se consiguieron paralizar mas de 500 desahucios en dos años, numerosos acuerdos de dación en pago y el alquiler social, a través de concentraciones delante de sedes bancarias y de las miles de personas que se acercan a los hogares afectados e impiden que expulsen a sus miembros a la calle sin ofrecer ningún tipo de alternativa tal y como debe corresponder a los poderes públicos, que están obligados a garantizar los derechos de los ciudadanos, no a violarlos.

En base a lo anteriormente expuesto, la Asamblea Local de EU de Cambre, propone  la adopción de la siguiente RESOLUCIÓN:

Que la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA sea propuesta como candidata al premio Príncipe de Asturias de Humanidades 2013 por articular con su acción cotidiana la respuesta de la sociedad civil ante la actual situación de emergencia social, coordinando respuestas colectivas solidarias, paralizando desahucios e impulsando los cambios legislativos que sean necesarios para proteger derechos humanos frente a los desmanes de las entidades financieras.

                       
                Cambre a 16 de Noviembre de 2012

             Asamblea Local de “Esquerda Unida” de Cambre


DECLARACIONS DE BENS DOS MEMBROS DO GRUPO MUNICIPAL
A transparencia debería ser algo inseparable do exercicio dun cargo público do tipo que sexa. As declaracións de bens dos representantes políticos deben ser de coñecemento público, tanto ó inicio como na finalización do mandato representativo. Dende EU postulámonos sempre neste sentido e, facendo o propio, publicamos e deixamos a disposición de quen queira consultalas, ós bens declarados polos dous Concelleiros que conforman o Grupo Municipal de EU Cambre, ó inicio da actual lexislatura.
jueves, 13 de diciembre de 2012


PAREMOS A LOMCE!
O anteproxecto da LOMCE é a culminación abrupta dun proxecto ideolóxico tecnocrático, mercantilista, ultraliberal, retrógrado, recentralizador, segregador, confesional e contrario aos valores democráticos. Sabemos moi ben que é a educación para a dereita:
  1. Un proceso de selección de man de obra barata.
  2. Unha carreira de obstáculos que incide na desigualdade de oportunidades, e onde "talento" se converte en "capacidade para competir", e onde "flexibilidade" significa  "capacidade para aceptar a inestabilidade de por vida".
  3. Un proceso onde se priman a fe e a superstición fronte a ciencia e o pensamento en valores cívicos.
  4. Un proceso recentralizador en que as linguas nacionais son tratadas con desprezo  como expresións lingüísticas, culturais e identitarias dos pobos que conforman a pluralidade nacional do estado español.
  5. Un proceso de degradación en tanto que servizo público, mentres se acelera a súa privatización e se permite a segregación por sexos…e todo con diñeiro público!
  6. A xustificación para establecer centros de primeira, de segunda e terceira categoría empregando o argumento empresarial da "rendición de contas". Nunca os resultados académicos, collidos en solitario (avaliacións externas), servirán para explicitar se o traballo da comunidade educativa se realiza de forma responsable ou non.
  7. A "rendición de contas" non servirá para explicar as causas do "abandono e do fracaso escolar" e procurarlle solucións mentres se recortan recursos materiais e se reducen as plantillas docentes. Detrás das cualificacións numéricas hai procesos sociais, causas económicas e culturais, hai contextos.
  8. Trasladan a un contexto totalmente diferente os principios empresariais da FP Dual xermana, e anticipamos desde xa as consecuencias negativas que terá para os futuros traballadores e traballadoras en materia de condicións laborais. 
Ademais, da segunda versión da perversión educativa de Wert, destacamos que:
ñ     A lingua galega perde a súa troncalidade, convértese en "de especialidade", e non aparece como avaliable nin na avaliación final de secundaria, nin na de Bacharelato. Seguen coa súa galegofobia lingüística.
ñ     A relixión convértese en protagonista de LOMCE. Será de obrigado cumprimento para todo o estudantado desde E.P. até 4º ESO en detrimento, ao longo das dúas etapas, de materias como Educación Plástica e Visual, 2ª lingua estranxeira, Música, Tecnoloxía ou Filosofía.
ñ     Cárganse Educación para a Cidadanía mentres introducen como "específica" Iniciación Actividade Emprendedora e Empresarial...desde 1º ESO (!).
ñ      A dirección adquire poderes empresariais para seleccionar o persoal docente interino segundo criterios afastados da claridade, da transparencia, do mérito e da capacidade.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, DE CALIDADE E DEMOCRÁTICA
NON Á LOMCE!
ESQUERDA UNIDA  

sábado, 8 de diciembre de 2012


Seguridade Vial na estrada AC-214

A petición do Grupo Municipal de EU de Cambre, o Grupo Parlamentario de AGE no Parlamento de Galicia, presentou unha iniciativa sobre mellora  na seguridade viaria na estrada AC-214 o seu paso polas parroquias de Cambre e Pravio.

A situación da devandita estrada non é mais que unha mostra da ausencia de planificación da Xunta de Galicia, o que provoca que a  seguridade para peóns e vehiculos se atope nun estado de abandono por parte da Administración Autonómica.

No concello de Cambre hai un sentimento unánime entre os grupos políticos da corporación e entre a veciñanza, acerca dos problemas de seguridade vial que se rexistran na estrada AC-214, que xa teñen producido accidentes de extrema gravedade. 

A pesar das mobilizacións e reiteradas iniciativas presentadas polo noso Grupo no ámbito municipal, co fin de resolver a situación de inseguridade, e instalar pasos de peóns e medidas preventivas que faciliten o cruce na mencionada estrada, ainda non se teñen producido as actuacións para dar solución os graves problema.  

O noso Grupo entende que o feito de que na vía pública a que se refire o problema concurran as competencias de dúas Administracións Públicas (Xunta de Galicia e Concello de Cambre), non pode facer esquencer a necesidade de proporcionar ós veciñ@s un servizo público correcto que elimine os riscos permanentes, para evitar que se produzcan danos irreparables. Urxe que a Administración Autonómica tome unha actitude protagonista e responsable, de maneira que garanta a seguridade vial na estrada.

EU esixe unha vez mais, unha solución inmediata para os problemas mencionados, dos que debe responsabilizarse a propia Xunta. Asímesmo, demandamos do Goberno Municipal  unha actitude mais enérxica  na defensa dos intereses dos veciñ@s de Cambre.


                  Asdo: Grupo Municipal de “EU” de Cambre

jueves, 6 de diciembre de 2012


Zona del cruceiro de la parroquia de Pravio. / carlos pardellas


  laopinióncoruña.es » Gran Coruña

AGE lleva al Parlamento de Galicia los problemas de seguridad vial de la parroquia cambresa de Pravio

  


A petición del grupo municipal de EU de Cambre, el nuevo grupo del Parlamento de Galicia, AGE, ha presentado una iniciativa sobre la mejora de la seguridad vial en la carretera AC-214, a su paso por las parroquias de Cambre y Pravio. 

Los vecinos del lugar han reclamado desde hace años que se mejore la seguridad vial, para poder reducir el alto número de accidentes que se produce en la zona y poder otorgar una mejor calidad de vida a los vecinos.miércoles, 5 de diciembre de 2012


                        ... Elena Silveira


Esquerda Unida, denuncia  a  grave situación de perigro, que supón unha zona da aestrada que transcuurre dende  Cela o Canal, no lugar de A Ponte, motivado os desprendementos do talud  o rio Mero.

A situación está creando unha profunda inquedanza entre a veciñanza e as persoas que diariamente transitan polo lugar, polo que urxe tomar as medidas necesarias para garantir a seguridade, ante a situación de risco existente.

As administracións con competencias (Xunta de Galicia e o Concello), non deben demorar as actuacións que correspondan e dar solución o problema.

EU, a requerimento dos veciñ@s personouse no dia de hoxe no lugar, e puxo en coñecemento da Policia Local as deficiencias existentes e  procederan en consecuencia, considerando que o sistema de valado e a sinalización eran deficientes.


                              Asdo: Consello Local de EU de Cambre