lunes, 30 de julio de 2012


Estimad@ afiliad@/ simpatizante:

Hoxe luns día 30 de Xullo terán lugar manifestacións unitarias para protestar polos recortes no sistema público. Está convocada polos sindicatos CIG, CCOO, UGT, CSI•F, CESM, OMEGA, SATSE, USAE, ANPE, STAJ, CEP, SUP, UFP, AUGC, UniónGC, CGT e USO. Esquerda Unida apoiamos a mobilización e acudiremos a el a como en anteriores ocasións.

En A Coruña sae o luns 30 ás 19:30 horas da Praza de Pontevedra

Sexas ou non traballador@ públic@ contamos contigo. Porque o público é de tod@s. Nin unha agresión sen resposta!
Mobilízate!!!
 
ESQUERDA UNIDA
 
CONSELLO COMARCAL DA CORUÑA

sábado, 28 de julio de 2012


Casi 60.000 firmas piden la anulación de las dietas de alojamiento a los diputados con casa en Madrid

 

Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y hasta 62 diputados estarían cobrando la ayuda teniendo una propiedad en la capital españolalas dietas de alojamiento para aquellos diputados que tienen casa en Madrid es la nueva petición ciudadana que está triunfando en la red. La campaña iniciada a través de Change.org e impulsada por Ana María Castillo ha llegado a casi 60.000 firmas en dos días.


 “Los diputados deberían ser el ejemplo deausteridad que están exigiendo”, afirma la impulsora de esta petición, dirigida al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

La iniciativa se propuso tras hacerse público que al menos 62 de los 312 diputados elegidos fuera de Madrid están cobrando 1.838 euros en concepto de dietas, mientras tienen una o más propiedades en la capital española.

Los beneficiarios son 34 diputados del Partido Popular, 25 del PSOE, uno de CiU, otro deCoalición Canaria y un último de UPyD, que destina la ayuda a una oenegé. Entre ellos, se encuentra, según Castillo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, que posee tres pisos en propiedad en Madrid.

viernes, 27 de julio de 2012

Nota informativa:

OBRAS NA RÚA PUMAR MENDEZ EN CAMBRE


Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre, denuncia o estado inadecuado dunha obra na estrada CP-1704, rúa Pumar Méndez que leva mais de un mes paralizada, ocasionando un perigro para o tráfico rodado e os conseguintes problemas para a circulación na zona, sobre todo en horario nocturno motivado pola escasa e deficiente sinalización.

Este feito foi posto en coñecemento do Goberno, pola nosa organización nas Comisións Informativas do pasado dia 24, resultando ser unha cata realizada pola compañía Telefónica, sin contar co correspondente permiso municipal.

EU considera que resulta intolerable que por parte da Administración local non se teñan tomado con anterioridade medidas eficaces para eliminar o grave risco que supón este punto conflictivo, nunha estrada na zona urbána onde transcurre gran parte do tráfico rodado do concello.

Por este motivo demandamos do Goberno local unha intervención inmediata, mostrando unha actitude mais enérxica na defensa da integridade física dos veciñ@s de Cambre, e do conxunto dos cidadáns que se ven afectados polo problema, requerindo a responsabilidade neste feito a compañía Telefónica, empresa responsable da obra en cuestión.


Asdo: Grupo Municipal de EU de Cambre


INICIATIVAS PLENO E COMISIÓNS: XULLO 2012

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” SOBRE PARQUES INFANTÍES ADAPTADOSXUSTIFICACIÓN:

Un concello accesible é o que se construíu tendo en conta as necesidades de todas as persoas. Ou o que leva a cabo as modificacións necesarias para que o sexa. O concello facémolo todas as persoas que habitamos nel, e aínda que tod@s temos os mesmos deberes, non sempre gozamos dos mesmos dereitos. . EU xa ten presentado distintas iniciativas co fin de que personas con problemas de mobilidade non se sintan diferentes aos demais por culpa das barreiras sociais.

Conceptos como normalización, integración, inclusión, equiparación de oportunidades, favoreceron e potenciaron o progresivo desenvolvemento social e mellora da calidade de vida. A sociedade demanda novas actividades, servizos e infraestruturas para campos aínda por explorar, ou escasamente explorados. Non só os comportamentos discriminan, tamén unha contorna non accesible, ou un servizo que non teña en conta as especiais dificultades dalgunhas persoas. Trátase de discriminacións indirectas pero moi efectivas que se padecen á hora de gozar de dereitos recoñecidos para todas as persoas. Así pois, non discriminación, accesibilidade e promoción de dereitos débense converter nunha mesma estratexia.

Os parques infantís convertéronse en espazos de lecer e encontro nos que os nen@s divírtense, desenvolven a súa psicomotricidade e cultivan outras habilidades, incluídas as sociais. Os que imos a estes lugares de xogo comprobamos en numerosas ocasións que o seu mantemento e conservación é manifestamente mellorable. Por encima da limpeza ou aspecto visual, (que tamén son importantes) debemos centrarnos na seguridade, considerando algúns defectos graves como, partes rotas, inestabilidade dalgúns aparellos, sistemas de fixación inadecuados, alturas demasiado elevadas sen protección, pavimentos inadecuados pola súa dureza…aspectos que deben ser vixiados de forma rigurosa.

Debemos plantexarnos unha nova planificación dos parques para que sexan máis seguros e accesibles. Un parque convencional, como o que temos en Cambre, deixa fóra sin posibilidade de acceder e xogar a moitas nen@s.

O eixo dun parque destinado a xogos infantís debe ser a integración das persoas con distintas capacidades cos que non teñen inconvenientes motrices ou mentais. Porque non se trata de deseñar parques específicos para nen@s con discapacidade, senón de crear lugares e estruturas seguras e divertidas para o xogo de tod@s. Neste sentido, EU-IU considera necesario deseñar espazos e estructuras dentro dos parques infantís que xa existen, para que a infancia con problemas de discapacidade teña a posibilidade de xogar. Serían espazos de xogo acolledores e integradores, onde cada un poida participar na medida das súas ganas e posibilidades.

Queremos parques infantís seguros e accesibles, e cando falamos de accesibilidade referímonos a que os nen@s con algunha discapacidade tamén poidan utilizar os parques, non se trata de favorecer o seu acceso e que queden á marxe, senón que se divirtan coas demais persoas que están utilizando os espacios de xogo.

Con esta iniciativa o grupo municipal de EU-IU quere contribuir a integración e a equiparación de oportunidades, diminuíndo a desigualdade causada por un entorno non accesible, á vez que conseguimos un acceso ao lecer normalizado.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:


ÚNICO.- Que o Concello de Cambre incorpore estruturas e xogos adaptados e accesibles, que faciliten o acceso para que os nen@s, con e sen discapacidade, poidan utilizar as instalacións dos parques infantís e disfrutar de todos os espazos lúdicos do concello en igualdade de oportunidades.

ROGOS:


1.- No Pleno de Setembro de 2011 o Grupo Municipal de EU facía un rogo, instando ó gobernó municipal que realizase un estudo co fin de dotar a Cambre dun Banco de Alimentos.


O Voceiro do equipo de Goberno informou que a pesares de que a Concelleira responsable non estaba presente, podía afirmar que se atopaba traballando no tema e comprometeuse a respostarnos por escrito.


-Visto que dita resposta non chegou nin de xeito escrito nin de xeito verbal, PREGAMOS se nos informe das actuacións levadas a cabo con respecto á Creación do Banco de Alimentos.


2.- Usuarios do transporte público teñen denunciado ante o noso Grupo, as dificultades e perigro que supón para as persoas (sobre todo con mobilidade reducida) poder acceder os vehiculos, motivado a ocupación dos espazos reservados a parada dos Buses. Tamén en algúns casos interrumpen o caótico tráfico, sobre todo nos núcleos urbáns.

-Por esto PREGAMOS o concelleiro responsable de as órdenes pertinentes para evitar este tipo de situacións, incómodas e peligrosas.


3.- Nas CC.II celebradas no pasado mes de outubro, o GM de EU, facía a proposta de iniciar unha campaña de recollida de libros para poder envialos a países necesitados. Dita proposta foi celebrada polo Concelleiro responsable, sinalando que tentarían poñela en marcha.

-PREGAMOS, se nos informe das actuacións levadas a cabo para desenrolar esta campaña.


PREGUNTAS:


1.- O artigo 115 apartado f) do R.O.M do Concello, establece que os Rogos realizadas polos Grupos municipais “…serán contestadas na mesma sesión na que se formulen, sempre e cando se presenten por escrito no Rexistro de Entrada con dous dias de antelación ó da realización da sesión ordinaria.

En base o anterior, e tendo en conta o Rogo realizada polo noso Grupo no Pleno ordinario do pasado mes de marzo, en relación a información sobre o balance económico (gastos e ingresos) das festas de Santa Maria do pasado ano 2011.

-¿Pode informarnos o responsable, do motivo de non ter facilitado a documentación requerida?


2.- Por causa da manifesta desinformación á que nos vemos avocados os grupos da oposición, aínda despois de ter solicitado información recurrentemente ó Goberno Municipal, tanto por escrito como en varios Plenos, concretamente por parte de EU nun total de 3 ocasións, vémonos obrigados novamente a solicitar información concreta sobre varios aspectos que seguen sin aclarar sobre o vindeiro festival Rock in Cambre- Brincadeira.

Independentemente do resultado económico deste macroevento, do que terán que dar conta unha vez clausurado, a organización e configuración do festival ven sendo todo un secreto do que nos vimos enterando polos medios de comunicación, non pola información facilitada polo equipo de Goberno.

En moitas ocasións, o que si lle escoitamos proclamar, foi que o Rock in Cambre ía sair reforzado coa colaboración co Brincadeira e que en palabras do Voceiro do Equipo de Goberno “dita colaboración permitiría mellorar o cartel do Rock in Cambre”.

Visto o cartel definitivo do Rock in Cambre, o noso Grupo Municipal


PREGUNTA:


-¿Coida o Goberno Municipal que o Cartel do Rock in Cambre, está á altura das anteriores edicións e que manterá o nome deste festival, ou pola contra, poden compartir a opinión xeralizada, de que o que predomina é o espíritu do Brincadeira que sempre se autodefiniu como “Festival Hortera”, e para o Rock in Cambre queda un cartel que non responde á fama do noso festival que de sempre tivo unha filosofía de calidade e gratuidade?

3.- Ante as múltiples protestas de veciñ@s pola carencia e deficiencias no funcionamento do alumeado público en distintos lugares do Concello, feito que están producindo problemas de seguridade as personas que circulan por ditos lugares:

-O Grupo municipal de EU presenta a seguinte PREGUNTA:


¿Poden informarnos da actual situación da prestación do servizo, e das medidas que pensan tomar para solucionar a situación ?


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO.


ROGOS:


1.- Veciños de San Lourenzo, teñen solicitado a instalación de dous espellos nunha curva pronunciada, co fin de mellorar a seguridade vial e atenuar o perigro para conductores e peóns que circulan polo lugar.


-Por esto PREGAMOS se analice a situación cos servizos técnicos e policía local, co fin de adoptar as medidas necesarias para mellorar o tráfico e a seguridade vial, instalando como primeira medida un espello que permitan unha mellor visibilidade, según a petición realizada polos veciños da zona.

2.- No camiño que discurre dende a estrada de Pravio a Cela ó cimeterio novo, as ramas dos árbores invaden o vial, dificultando a circulación de vehiculos.

-Por esto PREGAMOS realicen as xestións oportunas, para correxir esta situación.


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO.


PREGUNTAS:
1.- ¿Poden informarnos que problemas existen na estrada da rúa Pumar Méndez nas inmediacións do número 17, en relación a unha obra que leva case un mes paralizada e contituie un peligro para a circulación?

2.- ¿Poden informarnos sobre o obxecto da recente actuación no camiño público que discorre dende a Arrigada o camiño do cimeterio de Cambre, no percorrido do roteiro de sendeirismo “Arredor de Cambre”?


xullo de 2012

Asdo: Consello local de EU Cambre

lunes, 23 de julio de 2012

                                       ESQUERDA UNIDA NAS RÚAS!


XOVES 26 DE XULLO ÁS 10:30 HS. NO OBELISCO DA CORUÑA

 REPARTIREMOS O CHAMAMENTO PARA UNHA REBELIÓN DEMOCRÁTICA!


RECOLLEREMOS SINATURAS DE APOIO Á CAMPAÑA

ANIMAMOS Á MILITANCIA E SIMPATIZANTES A PARTICIPAR
                        CONSELLO COMARCAL DA CORUÑA

martes, 17 de julio de 2012

MANIFESTACIÓN XOVES 19 DE XULLO ÁS 20 HS. SAÍDA DA PRAZA DA PALLOZAEsquerda Unida apoia as mobilizacións en contra dos recortes decretados polo goberno de Rajoy e celebra a unidade de acción sindical.

Só coa unión da clase traballadora, da cidadanía, poderemos frear o proceso de deterioro e quebra organizada de dereitos lanzada polo PP para contentar aos especuladores voitres ultraliberais que malgobernan Europa e que só cobizan desmantelar o carácter público dos servizos básicos esenciais para sometelos ás leis da competitividade e do lucro.

ESQUERDA UNIDA
CONSELLO COMARCAL DA CORUÑA

sábado, 14 de julio de 2012"VUESTRA LUCHA NO ES INÚTIL, ES SIEMBRA DE CONCIENCIA DE UN PUEBLO OBRERO"


La 'Marcha Negra' conquista Madrid arropada por miles de personas

"Madrid obrero, recibe a los mineros", "Esta es mi selección" o "Bienvenida, dignidad", han sido algunas de las consignas que se han escuchado a lo largo de los dos días que han pasado los mineros en la ciudad de Madrid. Miles de personas han apoyado la protesta, que coincide con el anuncio por parte del Gobierno del PP de los nuevos recortes. Como ha reprochado Cayo Lara a Rajoy "ha traspasado demasiadas 'líneas rojas' en estos siete meses de Gobierno" y le ha exigido que "someta todas estas medidas a un referéndum ante el momento de excepción en el que nos encontramos".

La 'Marcha Negra' finalizaba el pasado martes su recorrido de más de 400 kilometros. Las columnas Norte y Aragón, y muchos otros mineros que se desplazaban desde las cuencas y otras comunidades, como Andalucía y Castilla La Mancha, se encontraban en Madrid. Comenzaba el último tramo de esta marcha, que fue recibida por miles de personas con saludos de "Bienvenida, Dignidad".
Entre las miles de personas que han mostrado su apoyo a la lucha minera a lo largo de estos dos días de protesta en Madrid, que finalizaban ayer con una gran manifestación que llevó a los mineros a las puertas del ministerio de Soria, muchos militantes y dirigentes de Izquierda Unida, que no han dejado de mostrar el  apoyo de esta formación a las luchas mineras.
La manifestación de ayer 'coincidía' con el anuncio de nuevos recortes por parte del Gobierno. Cayo Lara, en su intervención en el Pleno del Congreso, señaló que se "han traspasado demasiadas 'líneas rojas' en estos siete meses de Gobierno", y le exigió a Rajoy que "someta todas estas medidas a referéndum ante el momento de excepción en el que nos encontramos".

"ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE APOIA AOS MINEIROS EN MADRID"

viernes, 13 de julio de 2012

LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO PASEO FLUVIAL E RIBEIRAS DO RIO MEROO Grupo Municipal de EU, ten presentado unha iniciativa na Comisión de Obras e Servizos, sobre o estado de abandono na senda peonil do rio Mero e da vexetación existente nas súas ribeiras. Este feito tamén é denunciado por un gran número de usuarios que transitan o paseo fluvial, motivado a abundante maleza que invade as súas beiras mostrando un estado de abandono lamentable, co conseguinte perxuizo que supón para a integridade do ecosistema, tanto no que se refire a flora como a fauna.

O mantemento do paseo fluvial, corresponde a Consellería de Medio Ambiente dependente de Augas de Galicia, e teñen a obriga de manter nas condicións de conservación e uso adecuadas os terreos de dominio público hidraulico, de un gran valor ecolóxico paisaxistico e cultural para Cambre. Pero o Concello non está exento de responsabilidade, por ser a administración mais cercana a cidadanía e a que ten que esixir as autoridades Autonómicas o cumpriminto das súas obrigas respecto o impacto negativo que presentan as ribeiras do rio Mero no noso Concello.

EU solicitou do Goberno municipal inste as autoridades da Xunta de Galicia, que adopte as medidas necesarias para preservar e manter nas mellores condicións de limpeza e sostenibilidade o mencinado paraxe, tanto no que se refire a senda peonil como a preservación da fauna e a flora.

Asdo: Consello Local de Esquerda Unida de Cambre

domingo, 8 de julio de 2012

Esquerda Unida reclama la construcción de un apeadero en A Barcala.


REDACCIÓN (El Ideal Gallego)

Actualizado 08 Julio 2012 - 05:46 h. Esquerda Unida ha presentados varias iniciativas a favor del transporte público en el Ayuntamiento de Cambre. El grupo municipal llama la atención sobre el “evidente beneficio que un tren de proximidade suporía para toda a zona” del área de A Coruña.

En los próximos días, EU preguntará al gobierno municipal de Manuel Rivas Caridad qué gestiones ha realizado o tiene previsto realizar ante el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para potenciar el ferrocarril de proximidad, así como para la construcción de un apeadero en las cercanías de la Urbanización de A Barcala.

El Consello Local de EU de Cambre siempre ha manifestado que su apuesta pasa necesariamente por la creación del servicio de un tren de cercanías para el área metropolitana de A Coruña. n R.L.

sábado, 7 de julio de 2012Esquerda Unida critica la falta de información sobre el Festival Brincadeira


REDACCIÓN (La Opinión)

CAMBRE

El grupo municipal de Esquerda Unida (EU) denuncia la "falta de transparencia en algunas concejalías" del Concello de Cambre porque el pasado 3 de mayo solicitó por escrito el expediente sobre el Festival Brincadeira y dos meses después le dan la documentación pero "sin aclarar los pormenores" ni contestar a lo preguntado.

EU critica que a falta de poco más de un mes para este festival no se haya informado a la oposición sobre los convenios con los organizadores ni sobre el gasto para el Concello o las medidas de seguridad.viernes, 6 de julio de 2012

NOTA INFORMATIVA DE ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE

O Grupo Municipal de Esquerda Unida denuncia a falta de transparencia nalgunhas concellarías do equipo de goberno do Concello. Neste caso, e tras solicitar por escrito o pasado tres de maio o expediente cos acordos entre o concello e os organizadores do festival Brincadeira en relación os actos a celebrar entre os dias nove e doce de agosto en Cambre, dan traslado a información transcurridos mais de dous meses da petición, sin aclarar os pormenores nin corresponderse co solitado polo noso Grupo.

Para EU, estase incumprindo o artigo 77 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local que di “Todos os membros das Corporacións locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función”.

EU critica que a falta de pouco mais de un mes para o “macrofestival” (como así o define o concello), onde esperan concentrar a mais de 40.000 persoas, non se teña informado os Grupos da oposición dos convenios firmados, e da súa repercusión económica para o concello, e sobre todo das medidas de seguridade establecidas na zona para este tipo de eventos que aseguren a prevención de calquera contratempo.

Asdo: Consello Local de EU de Cambre