martes, 29 de abril de 2014

Cartel do Primeiro de Maio

 


O poder da xente 

O poder dos traballadores e as traballadoras 

Por un 1 de maio de loita e movilización 

CHAMAMENTO DE ESQUERDA UNIDA 


A celebración deste 1 de Maio, festa internacional do mundo do traballo, vai estar lonxe de ser unha mera festa ritual. Estamos no sexto ano dunha profunda crise do sistema capitalista e o neoliberalismo intenta impoñer unha saída que reforza a explotación, baleira o chamado Estado do Benestar e conculca os dereitos dos traballadores. 

As políticas neoliberales están agravando a crise: a inestable e débil creación de emprego dos últimos meses só dá lugar a unha maior desprotección social, como consecuencia do incremento do paro de longa duración e a perda de prestaciones  e, sobre todo, da aplicación das reformas laborais, que está xerando traballadores pobres. Pobres con contrato. 

A poboación activa diminúe e a emigración xuvenil crece. O deterioro dos servizos públicos fundamentais é evidente. A desigualdade e a pobreza estanse estendendo ata límites insoportables, afectando especialmente á infancia e a muller. 

Con todo iso, lonxe de resolverse os problemas, o déficit non se reduce e a débeda pública aumenta rápidamente. As medidas de austeridad son un fracaso. 

O sufrimento que se impón só serve para garantir a rápida recuperación dos beneficios empresariais. 

En Francia, por exemplo, vemos como, utilízanse con descaro por parte dun Goberno socialdemócrata as mesmas argumentaciones que se usaron en España para xustificar as políticas antiobreras de recortes. Noutros lugares, os conflitos militares e as ameazas de guerra refórzanse. 

A loita, a movilización e a organización en sindicatos de clase, segue sendo a mellor arma dos traballadores e traballadoras. 

Así vemos como accións como a da limpeza urbana en Madrid e noutras cidades, as folgas no ensino, os logros das mareas na sanidade de Madrid, a loita de Coca Cola, Sniace ou ALSA, por poñer só algúns exemplos, e sobre todo a gran movilización polo pan, o teito e o traballo do 22 de marzo, están cambiando a situación. Xunto a iso, hai que cambiar a correlación de forzas nas institucións. En concreto,  as próximas eleccións europeas poden permitir que a forza do  mundo do traballo, da cidadanía, reflíctase no próximo Parlamento Europeo. O fundamental das políticas que afectan aos nosos salarios, ás nosas pensións, aos servizos sociais e aos dereitos laborais decídese en Europa. 

Está en xogo moito do que afecta ás nosas vidas e é preciso esnaquizar o bipartidismo para que se abran paso os intereses dos pobos de Europa. 

As políticas da Comisión Europea, do Banco Central e do Fondo Monetario Internacional (a chamada troika) en alianza cos intereses do gran capital e da banca intentan reforzar a explotación dos traballadores e traballadoras de todos  os países de Europa, desde os “minijobs” en Alemania ou os contratos “cero horas” no Reino Unido ata a congelación salarial en Francia e as reformas laborais en España. 

Fronte a esas políticas hai solucións e recursos para financialas, mediante unha reforma fiscal progresiva e suficiente e a loita contra a fraude e a economía mergullada. É posible a recuperación da demanda, única forma de aumentar o emprego, mediante a subida de salarios e pensións, o incremento do investimento público produtiva e mellóraa do gasto social. 

Neste 1 de Maio é tamén crucial a loita pola defensa dos servizos 
públicos, dos dereitos laborais, a negociación colectiva e a democracia. 

Esa loita proporcionará a forza para abrir o camiño a outra política. 
Igualmente está tan vixente como sempre o carácter internacionalista do 1 de Maio. 

Por iso, Esquerda Unida chama á solidariedade cos traballadores e 
traballadoras do mundo enteiro e, especialmente, cos que loitan pola paz e por condicións de traballo mínimamente dignas. Unha parte fundamental desta solidariedade queremos compartila combativamente co resto dos 
traballadores e traballadoras europeos, vítima das decisións da troika, e especialmente con aqueles que máis están sufrindo as políticas de recortes. 

Esquerda Unida chama á súa afiliación e ao conxunto de traballadores e traballadoras  a participar activamente nas manifestacións, concentracións e actos convocados polos sindicatos de clase. ¡POR UN 1 DE MAIO DE LOITA E MOVILIZACIÓN PARA UNHA SAÍDA SOCIAL DA CRISE! 

¡POR UN 1 DE MAIO DE SOLIDARIEDADE DOS TRABALLADORES EUROPEOS FRONTE Ás POLÍTICAS DA TROIKA! 

¡POLO EMPREGO DIGNO E OS DEREITOS SINDICAIS!
viernes, 25 de abril de 2014CANDIDATURA DE IZQUIERDA UNIDA ELECCIONES EUROPEAS


3. ERNEST URTASUN DOMENECH (ICV) 
5. MARÍA LIDIA SENRA RODRÍGUEZ (ANOVA) 
7. JAVIER COUSO 
8. TASIO OLIVER 
9. NURIA LOZANO MONTOYA (EUIA
11. EBERHARD GROSSKE
12. JOAN FRANCESC PERIS GARCÍA (FEDERACIÓN LOS VERDES
13. FRANCISCO ITURBE GRACIA (INDEPENDIENTE) 
14. MARÍA PIEDAD CASTILLO MARTÍNEZ 
15. MARÍA TERESA MOLA SAINZ 
16. CARLOS MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA (ALTERNATIVA SOCIALISTA) 
17. ELVIRA ISABEL HERNÁNDEZ TOLEDO 
18. PEDRO CHAVES GIRALDOS 
19. JOSÉ MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ 
20. ADORACIÓN REYES GUAMÁN HERNÁNDEZ 
21. JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA SÁNCHEZ 
22. IÑIGO MARTÍNEZ ZATÓN 
23. MAR CAMBROLLÉ JURADO 
24. JOSÉ MIGUEL DE SEBASTIÁN CARRERO  
25. ISABEL CRESPO RUÍZ   
26. MARÍA MILAGROS RUBIO SALVATIERRA (BATZARRE)   
27. CARMEN DUCE DÍAZ   
28. MARTÍN DÁMASO ALFONSO POLO   
29. MONTSERRAT GEMMA CASTELLÁ ESPUNY (ICV)   
30. JOSÉ LUIS OUTES RUSO   
31. JOANA AGUDO BATALLER (ICV)   
32. ANDRÉS BARRIO RAMÍREZ   
33. MARTA ÁVILA LEÓN   
34. HONORIO ANTONIO CARDOSO GARCÍA   
35. CARLOS LORENZO SIMÓN (ANOVA)   
36. ANA CRUZ MUÑOZ  
37. DELFINA ROSSI SILVANO (ICV
38. MARÍA HUERTAS MARÍN IBARRA   
39. JAVIER SUÁREZ LLANA 
40. FRANCISCO JAVIER SÁEZ DEL ÁLAMO   
41. MARÍA ISABEL ALCÁZAR FRANCO   
42. EUGÉNIA PASCUAL PUIG (ICV) 
43. ALBERTO CUBERO SERRANO  
44. JAIME PUIG CASASAYAS (INDEPENDIENTE)   
45. SAINZA RUÍZ FERREÑO   
46. MARÍA LIBERTAD GONZÁLEZ BENAVIDES   
47. LEIRE MARTÍNEZ HIERRO (EKI)   
48. JOSE JAVIER BARINAGA ADRIÁN  
49. ASENSIO GARCÍA MACHI  
50. ISABEL SAAVEDRA DOMENECH 
51. JOSEFA BUENO GARCÍA   
52. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA (ESPAZO) 
53. MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ GUERRA (INDEPENDIENTE)   
54. ANTONIO BARBARÁ MOLINA (EUIA) 


miércoles, 23 de abril de 2014


INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" AO PLENO E COMISIÓNS DO MES DE ABRIL.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA SOBRE A PETICIÓN DA MEDALLA DE OURO DA XUNTA DE GALICIA PARA O OBRADOIRO DE GAITAS  “SEIVANE”


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


A Medalla de Galicia é unha distinción de honra que concede a Xunta de Galicia  a persoas ou institucións polos seus méritos ao servizo de Galicia en calquera aspecto da realidade social, cultural ou económica.

O dia 25 de marzo do presente ano, o Obradoiro de gaitas Seivane”,   acadou  o máximo galardón dos Premios Nacionais de Artesanía, convocado polo  Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

O Obradoiro de gaitas Seivane”,  ten a súa orixe en 1939 cando o seu fundador, Xosé Manuel Seivane Rivas, elaborou a súa primeira gaita, nunha época na que moi poucas persoas reunían a dobre condición de constructor de gaitas e gaitero. Os seus fillos, Álvaro e Xosé Manuel, seguiron os seus pasos e decidiron traballar xuntos no obradoiro familiar, impulsando así unha empresa pioneira en Galicia que modernizou os sistemas constructivos e que investiga todos os aspectos relacionados coa gaita para ofrecer un produto de calidade. Na actualidade algúns netos do fundador traballan no negocio familiar, asegurando así a continuidade dun oficio con décadas de tradición.

No transcurso de 75 anos, poderían enumerarse infinidade de feitos e actuacións levadas a cabo por esta familia de artesáns na súa   aposta decidida en favor da cultura do noso Pais. As gaitas dos Seivane”,  elaboradas no seu obradoiro en Cambre, pulan por todo o mundo emitido un son inconfundible…o son de Galicia.

Dende o noso compromiso cidadán como Grupo político, non resulta  dificil  facer unha exposición e argumentacións da figura dos Seivane, que ben poderíamos resumilo na seguinte frase… un modelo de éxito baseado na honestidade, un factor elemental e imprescindible para que un producto sexa apreciado e recoñecido”, (testimuña de Manuel González, Presidente da Asociación Galega  de Artesáns), recollido na revista Guieiros da Asociación Cultural Xermolos no seu número 14, adicado a Xosé Manuel Seivane Rivas.


É, para o noso Grupo municipal, unha enorme satisfacción como representantes dos veciñ@s de Cambre, que  persoas cunha traxectoria profesional intachable  no eido da artesanía e  da cultura, sexan propostos por esta Corporación para este galardón, como un recoñecemento a unha familia, a un apelido é a un traballo, poñendo en valor  a artesanía  galega con profunda semente no noso concello. Grazas a esta familia, a terra dos verdes castros consegue aumentar a súa proxección internacional que os cambres@s sentimos con orgullo e admiración.

O Obradoiro de gaitas “Seivane”, configurase cun patrimonio e  capital humán importantisimo. A  familia e os traballador@s, merecen o noso xuizo un recoñecemento pola permanente e intensa labor desenrolada,  tanto pola súa obra artesán e cultural,  como polo seu compromiso en defensa e promoción  dos valores  tradicionais  do folclore galego, tendo a súa expresión no instrumento mais tradicional “a gaita  galega”.

Ante unha realidade que xa forma parte da historia recente do noso concello.

O GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

ÚNICO.- Se inicie un expediente por parte do Goberno, co fin de    solicitar a Xunta de Galicia a concesión da Medalla de ouro de Galicia, o obradoiro de gaitas da familia Seivane en Cambre.


MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA CONTRA A PRIVATIZACION DO REXISTRO CIVIL.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


O Rexistro Civil creouse no ano 1870 como consecuencia da revolución de 1868 que trouxo a I República co seu laicismo, separando a Igrexa do Estado, ata entón era só a Igrexa quen inscribía os nacementos.

O Goberno español, e en concreto o seu ministro de Xustiza, está tramitando un anteproyecto de lei para privatizar o Rexistro Civil, e traspasar esta competencia aos rexistradores da propiedade. Hai que recordar que os rexistradores viron diminuír os seus ingresos co fin da burbulla inmobiliaria, e que o propio Mariano Rajoy é rexistrador da propiedade en excedencia.

As administracións públicas, central e autonómicas investiron nos últimos anos centos de millóns de euros para informatizar o Rexistro Civil, diñeiro que será regalado ou dilapidado con esta privatización.

Esta privatización supoñerá para a cidadanía graves prexuízos:

- Terán que pagar por servizos que ata a data eran gratuitos: inscripciones de vodas, nacementos, defuncións,…etc. Créase un novo copago ou repago.
 

- Terán que desprazarse para obter un servizo que ata agora se prestaba no seu municipio. Na maioría de municipios non existe Rexistro da Propiedade, e haberá que desprazarse a aquel municipio que o teña para poder realizar trámites imprescindibles para a vida de calquera. Ademais esta privatización supoñerá a desaparición da inmensa maioría dos xulgados de paz, ao privárselles da súa principal función, coa consiguiente perda de emprego público e de servizos de proximidade.


POLO EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDEA UNIDA” PROPÓN AO PLENO DO CONCELLO  A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:PRIMEIRO.- O Concello de Cambre manifesta a necesidade de que o Rexistro Civil se mantéña tal e como está na actualidade prestando un servizo gratuito e público á cidadanía.

SEGUNDO.- O Concello de Cambre apoia e valora a necesidade de que os xulgados de paz continúen prestando os seus servizos de forma directa, sen ver diminuídos os seus recursos e competencias, e insta á sociedade e ao Goberno da Xunta de Galicia á defensa do Rexistro Civil como servizo público e gratuito, que asegure a axilidade e facilitación dos trámites que debe realizar a cidadanía, asumindo as competencias de carácter executivo que corresponden ás CCAA nesta materia de conformidad co previsto na Lei 20/2011, de Rexistro Civil.

TERCEIRO.- O Concello de Cambre insta ao Goberno Central á retirada do anteproyecto de lei do Ministerio de Xustiza que prevé a privatización do Rexistro Civil e impulsará a desaparición dos xulgados de paz.

CUARTO.- Dar traslado destes acordos ao Goberno Central, aos diferentes Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados, ao Goberno da Xunta de Galicia e aos/as traballadores/as do Rexistro Civil de Cambre.


                              En CAMBRE, a 16 de abril de 2014 ROGOS:

1.- Según nos consta, por información que se nos traslada a miúdo ó noso Grupo Municipal, o aseo de uso público recentemente ubicado no parque Ramón Barba do Temple, solicitado polo noso Grupo Municipal, tivo e ten unha moi boa acollida entre os usuarios do parque. Igualmente nos están a chegar múltiples demandas relativas á instalación doutro aseo público no parque infantil ubicado no paseo marítimo do temple. Son moitísimas as persoas que diariamente dan uso desta zona de xogos e dende EU queremos dar traslado ó Goberno desta demanda.
-PREGAMOS, se proceda á instalación dun aseo público no parque infantil do paseo marítimo do Temple.

2.- PREGAMOS nos informen da xuntanza mantida polo concelleiro delegado de Deportes Xuventude e Voluntariado, coa directora de Mobilidade, respecto dos diferentes problemas existentes co transporte público no concello.

3.- O pasado dia 10 deron comenzo as obras para executar o proxecto de ampliación da ponte do Burgo. En vista que a marquesiña da parada do bus situada nas inmediacións, foi retirada como consecuencia de un accidente, trancurridos aproximadamente dous meses non se ten reposto a infraestructura, recoñecendo o Goberno a dificultade para habilitar un espacio para nova ubicación.
-Polo exposto PREGAMOS o Goberno solicite información e estudos, sobre a posibilidade de habilitar un novo espacio para instalación da marquesiña no entorno do Paraguas se o propio proxecto e as condicións da obra o permiten.
PREGUNTAS:

1.- Pode informarnos o Goberno, en que fase se encontra a execución da memoria valorada, consistente na mellorar da seguridade vial no punto kilométrico 4+430 da estrada AC -214 o seu paso por Pravio?

2.- En varios puntos do Temple algún veciño de forma anónima ten instalado papeleiras en lugares nos que previsiblemente faltaron as orixinais e nunca mais se repuxeron. Nas propias papeleiras està escrita a queixa que, quen as coloca fai. Concretamente na que se atopa nas inmediaciones da pista de tenis di que leva dende 2010 sen repoñer e na da Costa da Tapia fálase de tres anos.
-Ten pensado o goberno repoñer as papeleiras?

3.- Temos constancia de que se teñen presentado de xeito escrito a través do registro, varias solicitudes para a ubicación de un ou dous bancos na beirarrúa que se atopa enfrente do local sociocultural do Graxal. O motivo de dita petición é que en moitas ocasións, e con motivo de actividades ou actos que se realizan en dito local, hai persoas agardando fora a que comece a actividade ou acto en cuestión e non hai ningún lugar onde poder sentarse. -¿Ten constancia o Goberno de estas solicitudes e ten previsto instalar o banco ou bancos


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

PREGUNTA:

2.- En varias ocasións os grupos da oposición temos plantexado a carencia de mobiliario urbano no Campo da Feira,  co fin de mellorar a imaxen e disfrute  do espacio.

-¿Ten previsto o Goberno a instalación de bancos, que sexa compatible coa actividade da feira e outros eventos?

                         
                         En CAMBRE, a 16 de abril de 2014

                           Asdo: Grupo Municipal de “EU”martes, 15 de abril de 2014

Gabinete de Comunicación

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA SITUACIÓN DESENCADENADA EN EL GOBIERNO ANDALUZ ANTE EL ALOJAMIENTO TRANSITORIO DE LAS VECINAS DE LA CORRALA UTOPÍA


 • La previsible ofensiva CONTRA IU va a venir de la explotación de tres ideas:

 • 1) “Esto es un agravio para 12.000 sevillanos que están en lista
 • de espera” NO:
 •  Esta medida da una respuesta urgente a familias en riesgo de exclusión social o con menores por mandato del juzgado nº 3 de Sevilla y del Defensor del Pueblo andaluz. El agravio es que el Ayuntamiento tenga más de 500 viviendas vacías cerradas a cal y canto. El agravio es que cuando IU llegó a la Consejería había más de 600 viviendas vacías de la Junta. La Consejería tenía 70 viviendas vacías en Sevilla, las pasó a alquiler y las ha entregado a familias que las necesitan.

 • 2) “Numerosas familias de la Corrala no están en situación de
 • exclusión social”. NO:

 • • Esta medida se ciñe por mandato judicial a las familias en riesgo de exclusión social o con menores. Existen los informes de asuntos sociales que así lo avalan.

 • 3) “La medida no cabe en la Ley”. NO:

 • • La medida está perfectamente articulada y argumentada jurídicamente y responde a un mandato judicial imperativo. Es más, desde que forma parte del Gobierno, IU
 • ha sido garantía de procedimientos limpios y reglados frente a los tiempos de opacidad y arbitrariedad de la mayoría absoluta del PSOE (caso ERE).

 • • No se trata de un realojo sino de un alojamiento transitorio en respuesta a una situación temporal.


 • ARGUMENTARIO

 • La Consejería de Fomento y Vivienda está actuando CON URGENCIA Y POR MANDATO JUDICIAL para realojar a familias que están en la calle, que han pasado dos años en un edificio sin luz ni agua y que el domingo fueron desalojadas.

 • La Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado de manera impecable y fundamentada. Han sido meses de trabajo y búsqueda de las soluciones basadas en el mandato judicial y en los requerimientos reiterados del Defensor del Pueblo de Andalucía. IU en la Junta de Andalucía es garantía de transparencia y rigor.

 • La Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento del auto judicial de 25 de febrero, ha asumido el compromiso de realojar a las FAMILIAS CON MENORES O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL desalojadas de la Corrala la Utopía.

 • La Junta de Andalucía no sólo puede, es que debe realojar a estas familias, en cumplimiento de:

 • – Auto judicial.
 • – Compromiso de la comisión de trabajo con el Ayuntamiento.
 • – Indicación expresa del Defensor del Pueblo.
 • – Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 • – Artículo 47 de la Constitución.
 • – Artículo 25 del Estatuto de Autonomía.
 • – Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 • Es falso que esta medida suponga un agravio para nadie, porque:
 • – La Consejería de Fomento y Vivienda hace todas sus políticas para garantizar el derecho a la vivienda de los andaluces: eso es la Ley de Función Social de la Vivienda, que obliga a los bancos a sacar sus viviendas en alquiler y por la que en su momento el PSOE sufrió el mismo ataque de histeria.
 • – La Ley establece mecanismos de excepcionalidad para familias en riesgo de exclusión social.
 • – Por primera vez con IU en la Consejería el parque de vivienda pública de la Junta que estaba vacío se está poniendo al servicio de las familias que lo necesitan.

 • – IU se encontró con más de 600 viviendas vacías de su titularidad. ¿Qué ha hecho? Pasarlas al alquiler, bajarle el precio y entregarlas a familias que las necesitan.
 • – La Junta tiene un parque de vivienda pública de más de 80.000 inmuebles de su titularidad que están habitadas.

 • – La Junta de Andalucía es referente de uso social de sus viviendas públicas, frente a otras comunidades que las están vendiendo a fondos buitre.

 • La democracia no necesita saltarse ninguna regla para garantizar los derechos de las personas que los han visto vulnerados.

 • IU en la Junta es garantía de procedimientos administrativos limpios y reglados, cosa que no puede decirse de pasadas legislaturas.
 • Esta medida tiene un perfecto anclaje legal:

 • • Ley del Derecho a la Vivienda de 2010. Artículo 20.
 • Situaciones de alojamiento transitorio.

 • 1. Las administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social y vecindad administrativa en la comunidad autónoma de Andalucía, que no pueda acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan.

 • • Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales
 • de Demandantes de Vivienda Protegida. Artículo 13.
 • Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el
 • Registro Público Municipal.

 • De acuerdo con este artículo, se excepciona:

 • b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento.

 • El PSOE sufrió exactamente el mismo ataque de histeria con la Ley de Función Social de la Vivienda. Hoy es el gran logro del Gobierno andaluz esta legislatura.

 • RELATO RESUMIDO

 • 1) El juzgado de instrucción 3 de Sevilla emitió un auto el 25 de febrero en el que mandataba a las administraciones a “proveer lo necesario” para para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

 • 2) La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, y el Ayuntamiento de Sevilla acordaron el 5 de marzo la creación de una comisión técnica, con participación del Defensor del Pueblo, para buscar una solución a las familias.

 • 3) En el marco de dicha comisión, el Defensor pidió a las administraciones realojo para las 22 familias.

 • 4) En el marco de dicha comisión, el Ayuntamiento se negó a poner ninguna de sus más de 500 viviendas vacías a disposición de la solución.

 • 5) La Consejería abrió una negociación con Ibercaja para encontrar una
 • solución.

 • 6) El desalojo de la Corrala el 6 de abril reventó esta negociación.

 • 7) Las familias se quedaron en la calle.

 • 8) La Consejería propuso una solución de urgencia al Ayuntamiento, que éste rechazó.

 • 9) La Consejería ha asumido el realojo de las familias desalojadas en cumplimiento del mandato judicial (exclusión social y con menores).

 • ALGUNAS ACTUACIONES DE IU EN MATERIA DE VIVIENDA

 • Defensa del Derecho a la Vivienda

 • • Ley de Función Social de la Vivienda (medida pionera).

 • – Efecto disuasorio sobre todos los desahucios.
 • – 39 expropiaciones para evitar desahucios de familias en exclusión social en sólo tres meses en vigor.
 • – Inicio de sanciones de más de 100 millones de euros a la Sareb (banco malo) y las entidades financieras por incumplir la función social de sus viviendas protegidas.

 • – Medidas de promoción del alquiler a través de la intermediación, en un nuevo modelo que rompe con las inútiles ayudas a propietarios.
 • – Andalucía a la altura de los países más avanzados en materia de defensa del derecho a la vivienda (Suecia, Alemania, Francia...).
 • • Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (medida pionera).
 • – Más de 4.300 desahucios evitados en 15 meses.
 • – Un tercio de los ayuntamientos andaluces se han sumado al bloque institucional contra los desahucios.
 • • Paralización de todos los desahucios en el parque público de
 • vivienda (medida pionera).
 • – Ante situaciones excepcionales, una medida excepcional.
 • – Alquiler compensado para que las familias que no pueden pagar se responsabilicen de lo público mediante trabajos comunitarios.

 • • Cuidado y defensa del parque público.

 • – Cinco veces más inversión (2 millones en 2012, 10 en 2014) en mantenimiento del parque público.
 • – Alquiler compensado (medida pionera). Los inquilinos de las más de 80.000 viviendas del parque público que no pueden pagar puede realizar servicios a la comunidad para compensar la renta.
 • El contraste con las comunidades del PP, que venden en masa viviendas del parque público a fondos buitre, es elocuente.

 • Tras años de olvido y marginación, la Consejería por fin se ocupa del parque público, lo dignifica y reivindica su condición de servicio público tan fundamental como la sanidad o la educación.

 • • Plan de Acción de Viviendas Deshabitadas.
 • - Conversión al alquiler asequible de las más de 600 viviendas
 • protegidas deshabitadas en venta que tenía colgadas la Consejería. En menos de un año se han alquilado más de 500.


 • De la especulación a la rehabilitación

 • • Frenazo en seco de la especulación en la política de vivienda.
 • – De EPSA (especulación, despilfarro y clientelismo) a AVRA (política social de vivienda-rehabilitación, eficiencia y transparencia).
 • • Triunfo de las tesis de IU sobre construcción frente a las
 • tentativas de resurrección del ladrillazo.
 • – Del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2009-2012 (venta de humo, especulación, mercantilización y ayudas indiscriminadas) al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 204-2019 (realismo, rehabilitación, eficiencia energética, derecho a la vivienda, control de las ayudas).
 • – De la pretensión del bipartidismo de volver al ladrillazo a la renuncia definitiva mediante el Plan Marco y la Mesa de la Construcción Sostenible.
 • – Pese a estrechez presupuestaria, crece la inversión en rehabilitación: 140 millones en 2014 (11,2% más): prioridades claras.

 • Para contactar con:
 • Consejo Andaluz: Sergio Mesa, 661. 49 15 23 / 954.90.13.52 / prensa@iuandalucia.org
 • G. Parlamentario: Pedro Ortega, 609.53.24.69 / 954.59.21.06 / prensa.gpiu@parlamento-and.es