miércoles, 31 de octubre de 2018

Décadas sin política industrial supuxeron unha renuncia a unha política industrial propia, que supuxeron unha claudicación fronte ás multinacionais e que abandonaron aos traballadorxs !!
Hoxe dixemos #alcoanonsepecha
@traballador_de_alcoa
La imagen puede contener: una o varias personas, multitud y exteriorLa imagen puede contener: 17 personas, personas sonriendo, personas sentadas e interior

martes, 30 de octubre de 2018

 


Esquerda Unida apoia a folga dos Puntos de Atención Continuada contra a precariedade que sufre
o persoal sanitario


Compostela, 16 de outubro de 2018. Esquerda Unida apoia a folga do persoal sanitario que traballa nos Puntos de Atención Continuada (PACs) en Galicia, motivada polas as condicións de precariedade nas que os profesionais se ven obrigados a desenvolver o seu traballo. A isto súmase o falecemento dunha persoa nun PAC do SERGAS o pasado verán sen que fose atendida por mor das carencias de persoal sanitario, un suceso que nunca se debería ter producido. Foi no concello de A Estrada, pero podería ter acontecido en calquera outro punto da nosa xeografía.

Tal e como explica a coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, “o persoal dos PAC leva moito tempo denunciando as condicións de precariedade nas que se ven obrigadas a desenvolver o seu traballo. As carencias de persoal estruturais das urxencias de atención primaria fai que moitos centros permanezan cun só equipo de traballo (profesional medicina/profesional enfermaría) que ten que encargarse de atender consultas, domicilios e saídas nas ambulancias do 061”. É precisamente esa realidade do día a día o que fai que, en ocasións, os centros estean desprovistos de profesionais.

Doutra banda, “a Xunta debe aos traballadores e traballadoras parte do seus salarios dende 2010 e obriga ao persoal público a recuperar as horas derivadas, por exemplo, de incapacidades temporais por enfermidade ou por permisos ante o falecemento dun familiar; unha situación que viola todos os dereitos laborais”, concreta a tamén deputada de En Marea.

“A todo isto súmase a ausencia de materiais axeitados para facer o traballo e un maltrato continuo por parte da administración que finalmente só redunda en empeorar a calidade do servizo. Un servizo sumamente delicado e no que practicar recortes pode ter, como xa vimos, consecuencias fatais”, asegura Eva Solla.

Por todo isto, dende Esquerda Unida apoiamos a folga do persoal dos PACs contra a precariedade que sufre o persoal sanitario e esiximos á Xunta que se sente a negociar as melloras reclamadas dende fai meses polas profesionais.


Grazas pola vosa atención.

Gabinete de prensa de Esquerda Unida
Graciela Rojo 626 216 550

Irene Tomé 638 439 711

viernes, 26 de octubre de 2018

             
                                Resultado de imagen de a patiña en loita
                 Resultado de imagen de por una vivienda dignaCAMBRE

Vecinos de A Patiña marchan para exigir soluciones al fin de sus alquileres sociales

Aprobada una moción institucional para solicitar una moratoria y la renovación de contratos - El apoyo del PP a una iniciativa de ACdeC reclama un plan municipal

26.10.2018 | 02:20
Vecinos de A Patiña, en la manifestación para exigir solución al fin de sus alquileres sociales. 
Vecinos de A Patiña marcharon ayer desde sus viviendas hasta el centro de Cambre para reclamar soluciones a la extinción de sus alquileres sociales. Afectados marcharon desde el inmueble hasta la entrada de la Casa del Concello, donde leyeron un manifiesto para reclamar que se tomen medidas para evitar que tengan que abandonar sus viviendas o buscar alquileres accesibles en el municipio.
Tras la marcha y la lectura del manifiesto a las puertas del Concello, afectados entraron en el salón de plenos, donde se celebraba una sesión ordinaria en la que dos representantes de la plataforma A Patiña en Loita leyeron la moción institucional que apoyaron todos los grupos. El texto exige a la Xunta y al Estado que tomen medidas ante el anuncio de la extinción de los alquileres, una vez superado el plazo pactado y dado que el inmueble, que era propiedad del Banco Santander, ha sido vendido, según la información de los vecinos, a un fondo buitre.
Entre las demandas figura una moratoria de ocho años de los contratos de alquiler actuales mientras se acuerda su renovación. La moción institucional reclama también exigir a los gobiernos central y autonómico "un mecanismo urgente de recolocación en el caso de que fuera necesario para todas aquellas familias en riesgo de exclusión social que sufran la pérdida de su vivienda". De las cerca de setenta familias residentes en el edificio, 27 reciben ayudas de Servicios Sociales y 12, de emergencia social.
La iniciativa, además, pide a la Xunta poner a disposición de los afectados viviendas vacías a través de alquileres sociales, solicitar un informe jurídico a la Diputación sobre la "actuación" de los propietarios del edificio y que el Concello estudie medidas legales contra las empresas que practiquen "políticas especulativas" en el municipio.
Además de la moción institucional, se aprobó una moción urgente de Asemblea Cidadá de Cambre-Son (ACdeC) gracias al apoyo del PP y con la abstención del resto de los grupos. La formación apeló a la "capacidad" de actuación del Concello y a su inactividad. La moción exige al Concello colaborar con la Xunta en el programa de Vivendas Baleiras, exigir a la Xunta que facilite viviendas de protección social e iniciar un plan municipal de alquiler social. A petición del PP se incluyó también exigir al Concello un informe social de la situación de los afectados y que medie con la propiedad para conseguir una moratoria hasta que se consigan viviendas.

martes, 23 de octubre de 2018
INICIATIVAS  MOCIÓN (ROGOS E PREGUNTAS) QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE "ACdC" PARA O PLENO ORDINARIO DO DIA 25 DE OUTUBRO

MOCION EN DEFENSA Ó DEREITO Á VIVENDA.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
           
            A Constitución no seu artigo 47 recolle o dereito e a garantía dunha vivenda digna e adecuada que, xunto a función social da propiedade privada recollida no artigo 33, constitúen un dos piares básicos do pacto social que da orixe a Constitución de 1978.
            No pleno de novembro de 2011, o Grupo municipal de EU presentaba unha Moción relacionada cos desafiuzamentos nas vivendas, a cal foi aprobada pola Corporación, onde, entre outros puntos acordábase o seguinte:
"Máis aló das medidas de competencia estatal, estudar as medidas a emprender a nivel municipal para paralizar os desafiuzamentos, creando unha comisión especial mixta na que participen representantes do pleno municipal e das asociacións de afectados, veciñais e outras organizacións sociais coñecedoras da problemática. O obxectivo principal de devandita comisión será buscar alternativas que eviten os desafiuzamentos. Nos casos que non sexa posible, garantir o realoxo digno das familias afectadas."
            Con todo, e a pesar desta esixencia as Administracións (incluída a municipal) durante moito tempo miraron para outro lado e non actuaron regulando e dirixindo o mercado de vivenda de maneira que se garantise para todas as persoas unha vivenda digna, en propiedade ou en aluguer, onde cada persoa puidese desenvolver o seu proxecto vital.
            A dia de hoxe en Cambre non se ten creado ningunha Comisión, nin se ten avanzado nada respecto a vivenda pública de protección oficial no Concello, e así, a vivenda queda convertida en mercadoría, deixando de cumprir a súa función social, tal e como lle outorga o artigo 33 da Constitución para converterse nun obxecto para a especulación dos bancos, e dos empresarios, (os chamados fondos voitre) votando as persoas das casas e impedíndolles vivir en aluguer nas mesmas a un prezo razoable.
 Cambre, desgraciadamente, tampouco se libra deste drama que ten como protagonista os fondos voitre. Son moitas as familias que viven no edifico da Patiña que se poden ver desposuídas das súas vivendas e obrigadas a malvivir porque nin sequera contan coa posibilidade de acceder a un aluguer social e entendemos que os Concellos somos as institucións máis próximas ós cidadáns e por tanto, temos a obrigación de actuar para aliviar a preocupante situación de desamparo na que se atopa moitos deles.
            A situación que están vivindo @s veciñ@s da Patiña pode ser calificada como emerxencia social e económica e por tanto obriga ó Goberno do Concello a adoptar medidas extraordinarias e urxentes para dar solución o problema
POLO EXPOSTO O NOSO GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS.
PRIMEIRO.- Que o Goberno municipal realice as xestións oportunas coa Xunta de Galicia para colaborar no Programa de vivendas baleiras (e na información ás persoas en situación de risco.)
SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galicia a cumprir o seu compromiso de pór a disposición das persoas afectadas por desafiuzamentos vivendas de protección social no Concello.
TERCEIRO.- Pór en marcha a primeira fase dun Plan Municipal dirixido a vivendas de alugueiro social.

En Cambre a 19 de Outubro de 2018

Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son 

ROGOS
PRIMEIRO ROGO  

           
            Na estrada AC-220, nas proximidades da Casilla, un poste propiedade do tendido de telefonía, atópase parcialmente caído, con risco de provocar accidentes ás persoas pero tamén poidendo deixar sin servizo telefónico @s veciñ@s da zona.


Dende a ACdC, PREGAMOS realicen as xestións oportunas para poder dar resolución a esta situación problemática e potencialmente perigosa.


SEGUNDO ROGO   

Na Travesía da Coutelana existe unha edificación que pensamos debería ter un balado ou algunha medida preventiva para evitar algún previsible accidente ou calquera situación desafortunada que teñamos que lamentar.

            Dende a ACdC PREGAMOS ó equipo de goberno     que adopte as medidas oportunas para correxir o problema, mentres non se da cumprimento ó expediente existente en relación a dita construcción.
TERCEIRO ROGO  

           
            No camiño que transcorre entre a Casilla e Boixaca, atópase unha arqueta de Residuos Sólidos Urbáns onde os tractores que   baleiran  as cisternas das fosas sépticas fan o seu verquido.
            Este lugar, está bastante limitado no espacio a mais de estar nunha  curva, o que pode provocar algún incidente.

-PREGAMOS se sinalice e acondicione o lugar,  co fin de mellorar a actual situación.
PREGUNTAS

PRIMEIRA PREGUNTA    

            Moitos meses son xa os que o pasamáns do paseo marítimo que da acceso á ponte do Burgo está suxeita con bridas e anteriormente foron moitas semanas que estivo sinalizada con cinta da policía local.

            A función da baranda que foi suxeita con bridas é que calquera persoa que utilice unha cadeira de rodas poida agarrarse para facilitar o seu desprazamento.

            O feito de que en lugar de soldar ou repoñer o pasamáns fora suxeito con bridas plásticas, e eso, despois de moito tempo simplemente sinalizado con cinta da policía, denota pouco interés en solucionar as deficiencias no noso Concello con respecto á accesibilidade nos elementos que faciliten a mobilidade a persoas con necesidades especiais, e por outra banda, a demora na resposta ós problemas que se van prantexando no noso concello, sendo necesario, en moitos casos, que pasen meses para que o Goberno de Cambre actúe en situacións de moi pouca complexidade e moi pouco investimento.

            ¿O Goberno ten a ben, arranxar definitivamente a deficiente situación da baranda citada en 

Recentemente os medios de comunicación publicaban que Augas de Galicia, realizaría as tarefas de limpeza das marxes  do regato de San Pedro no termo municipal de Oleiros.

-Esta previsto que o proxecto incluia a limpeza no concello de Cambre?TERCEIRA PREGUNTA

            Na Rúa Poligono, a altura do número 3, atópase un sumidoiro con evidentes signos de corrosión, presumiblemente debidos á eliminación de sustancias químicas corrosivas provintes dalgunha das empresas que se atopan nas proximidades de dito sumidoiro.


¿Pode o Goberno facer as averiguacións pertinentes e tomar as medidas oportunas para evitar a eliminación de residuos, posiblemente nocivos ou tóxicos polas redes de sumidoiros?

Asdo: Olga Santos López:Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Sonsábado, 20 de octubre de 2018

Esquerda Unida está a celebrar en #Compostela o seu Encontro Programático Municipalista #EncontroEU no marco dos comicios municipais, con concelleiras e concelleiros con ampla experiencia política e coa súa militancia activa, para dar resposta aos problemas de galegas e galegos que segue a retroceder en dereitos laborais debido ás políticas da dereita. A fin das xornadas é recoller experiencias e ideas de traballo para ofrecer tanto nos lugares que nos presentamos como Esquerda Unida ou como parte das confluencia.
La imagen puede contener: 5 personas, personas sentadas e interior
La imagen puede contener: 2 personas

La imagen puede contener: una persona
La imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas

La imagen puede contener: una o varias personas e interior
La imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas y mesa
La imagen puede contener: 3 personas

La imagen puede contener: 15 personas, personas sonriendo, personas sentadas

La imagen puede contener: una persona, sentada

La imagen puede contener: 5 personas, personas sentadas
La imagen puede contener: 3 personas, barba


La imagen puede contener: 2 personas
La imagen puede contener: 3 personas, personas sentadas

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie e interior


La imagen puede contener: 4 personas, personas sentadas, barba e interior

La imagen puede contener: una persona


Rivas-Vaciamadrid parece una más de las ciudades dormitorio del extrarradio de Madrid. Un municipio en el sureste de la región que ha acogido durante décadas a familias de clase trabajadora que no encontraban su sitio en la capital. Pero Rivas no es una localidad más. Está gobernada por IU desde los años 90 de forma ininterrumpida y hace gala de la política de vivienda pública que desarrolla desde hace años. Una política que les llevó en 2011 a enfrentarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Siete años después, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio y, al menos durante un día, ha tensado a la gran banca española.
Rivas es el municipio que ha ganado en el alto tribunal un recurso que podría significar que uno de los impuestos que grava la compraventa de una vivienda, el de Actos Jurídicos Documentados,  lo tienen que pagar las entidades crediticias y no los clientes. Podría, porque el Supremo dictó hace unos meses una sentencia en sentido contrario. Ahora, el Pleno del órgano  deberá resolver un galimatías jurídico que pone en juego el destino de una cantidad indeterminada de dinero que podría sumar varios millones de euros.
La cantidad que motivó que Rivas llegara a los tribunales fue mucho menor: 2,5 millones que la Hacienda madrileña reclamaba al municipio por las alrededor de 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad.
El Ayuntamiento se convirtió en un promotor de pisos que sacar al mercado del alquiler a un precio bajo para las personas que cumplieran determinados requisitos, explica el actual regidor, Pedro del Cura, en conversación con eldiario.es. El Gobierno municipal presidido entonces por José Masa reclamó al Gobierno regional del PP la misma exención fiscal de la que disfrutan otras administraciones, como la propia Comunidad de Madrid. Pero el Ejecutivo que ya comandaba Esperanza Aguirre rechazó la petición, al considerar que los pisos de protección eran más grandes de lo que debían.
Pedro del Cura: "El PP recalificaba para hacer vivienda libre y nosotros protegidas. Hicieron todo lo posible por boicotearlo"
Agotados los recursos administrativos, el Gobierno municipal de IU recurrió a los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid, en 2015, no le dio la razón. El Supremo, en 2018, sí.
"Estábamos reclamando 2,5 millones de euros de los vecinos que nos negábamos a tener que pagar porque entendíamos que lo tenían que pagar ellos", asegura Del Cura. El alcalde del municipio más grande que gobierna IU, en coalición con la marca de Podemos en la localidad, considera la sentencia "un éxito del municipalismo". "Los vecinos solos no hubieran podido", apunta. El pleito se ha llevado con los servicios jurídicos propios del ayuntamiento. "Los costes han sido pocos, 10.000 o 15.000 euros", explica el regidor.
La disputa, asegura Del Cura, comenzó por una decisión política de Esperanza Aguirre. "Cuando el Gobierno del PP promocionaba vivienda libre y subía tanto el precio, nosotros hacíamos lo contrario", recuerda Del Cura, que ya formaba parte del Consejo de Administración de la EMV antes de llegar a alcalde. "Casi todas las políticas eran contrarias a las del PP", añade. "Recalificaban para hacer vivienda libre y nosotros protegidas. Hicieron todo lo posible por boicotearlo", zanja.
Durante lustros, Rivas ha sido uno de los pocos municipios gobernados por IU en la región. Y el único con una población importante. Si en los años 70 los habitantes apenas sumaban el medio centenar, ahora sobrepasan los 80.000, cuya renta disponible supera en poco los 25.000 euros anuales. 
El crecimiento tuvo su punto de inflexión al inicio de la democracia y se ejemplifica uno de los barrios de Rivas. Su nombre es Covibar, acrónimo de Cooperativa de Viviendas Baratas. Fue el inicio de una experiencia y de una forma de hacer que ha llegado hasta hoy.
Pese a una grave crisis interna  que tuvo su epicentro precisamente en la EMV y que llevó al anterior alcalde a ceder el bastón de mando un año antes del final de su mandato, en 2015 IU revalidó la Alcaldía de la mano de una candidatura conjunta con Equo liderada por Del Cura. La marca de Podemos dio primero su apoyo externo aunque con el tiempo terminó entrando en el Gobierno municipal.
Históricamente, Rivas se ha enfrentado al Gobierno central de Madrid, controlado por el PP desde 1995. La incidencia en el entorno del vertedero e incineradora de Valdemingómez, los accesos a la autovía de circunvalación M50 o la situación de la Cañada Real, uno de los conjuntos de edificaciones ilegales más grandes de Europa que alberga un hipermercado de la droga, han sido algunos de los litigios habituales.
La inquina que, dice Del Cura, había contra su ciudad se ha acabado revolviendo contra quienes la promovía. "El PP, por ir contra Rivas, ha acabado yendo contra todo el sistema financiero", apunta con ironía. Siempre y cuando el Tribunal Supremo opte por convertir en jurisprudencia una sentencia que, en el caso concreto de este municipio, ya es inamovible.