viernes, 27 de febrero de 2015
INICIATIVAS PRESENTADAS AO PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTE O MES DE  FEBREIRO


ROGOS:
1.- Na confluencia do camiño  de Acaroada e a estrada CP.- 1706, existe un desnivel no remate da beirarrúa,  que presenta perigro, sobre todo para as persoas que circulan en cadeira de rodas. Estas deficiencias poden carecer de interés para o Goberno, pero  son  importantes para persoas con movilidades reducida, que transitan a diario por este lugar  dificultando a súa circulación.
-PREGAMOS se proceda a instalación de elementos de protección, e de rampa  para facilitar a accesibilidade .

2.- Na zona habilitada para  aparcamento no campo da feira,  existe un bordillo con pronunciado desnivel que en ocasións provoca desperfectos os vehiculos coas conseguintes protestas dos usuarios, motivado o escalón de aproximadamente 15 centímetros  

-PREGAMOS se adopten as medidas preventivas para correxir   os problemas mencionados.

3.- Veciñ@s da Barcala, denunciaron ante o noso Grupo o abandono e deterioro da beirarrúa da estrada CP-1706, nas inmediacións da Urbanización, como consecuencia da elevación do terreo polas raices dos árbores,  provocando perigro e impedindo a circulación para as  persoas   que transitan diariamente polo lugar

-Esquerda Unida,  PREGA  se leven a cabo as accións necesarias para correxir os desperfectos existentes e facilitar a mobilidade.

  PREGUNTAS:


1.- No pasado mes de novembro, a totalidade desta Corporación aprobou por unanimidade unha Moción presentada a iniciativa dos Grupos Municipales  dos Socialistas de Cambre, de UxC, de EU e do BNG pola que co voto favorable do Grupo de Goberno se tomaron dous acordos, que imos recordar:
O primeiro deses acordos contemplaba a emisión dos informes técnicos e económicos necesarios para evaluar o impacto da nova valoración catastral, así como aqueles outros informes necesarios para levar a cabo a modificación da totalidade de ordenanzas fiscais que se verán afectadas como consecuencia do incremento dos valores catastrais  e calquera outro tipo de bolsa, axuda ou subvención que conte dentro dos seus criterios de concesión co valor catastral do solicitante ou da súa unidade familiar.
O segundo acordo contemplaba a creación dunha Comisión Especial formada por representantes de todos os Grupos políticos presentes na Corporación, susceptible de ampliarse a representantes do tecido asociativo do Concello e que contará co asesoramento técnico necesario coas funcións de revisar e modificar a actual ordenanza fiscal do IBI así como a de Plusvalías, no relativo a tipo de gravamen, bonificacions, exencións, recargos e demáis aspectos susceptibles de ser modificados. Esta comisión debería de ser convocada no mes de Decembro de 2014.
Vista a ausencia de cumplimento de calquera dos dous acordos, o Grupo Municipal de EU, pregunta:
¿Qué informes dos actualmente constan en poder do equipo de Goberno, ou no seu defecto en qué estado de tramitación se atopan? ¿Cales son as causas de non ter convocado a Comisión Especial e qué previsión de convocatoria teñen?

2.- Que medidas ten tomado o Goberno en relación a exención do canon da auga, imposto pola Xunta de Galicia,   as familias con rendas baixas e as persoas que teñan un grave deficit de recurso?


 3.- O cimeterio municipal de Cambre dispón dun elevador de cadaleitos, que según as nosas informacións, e a pesar da inversión realizada nunca se utilizou, este problema xa foi motivo de outras  iniciativas e o problema sigue sin solucionarse.

-Pensa o Goberno dar solucción o problema, ante a necesidade e demanda dos veciñ@s?

 

 

                            En Cambre, a 21 de febreiro de 2015

                          Asdo: Grupo Municipal de "EU"

jueves, 19 de febrero de 2015


El paro sube un 2.49 % durante ENERO ( 2015 ) en CAMBRE
Datos de ENERO del 2015 para el Municipio de CAMBRE.

Enero 2015Total
Parados
Variacion
MensualAnual
Absoluta
RelativaAbsolutaRelativa
Total
2180+532.49 %-204-8.56 %
HOMBRES
1035+121.17 %-146-12.36 %
MUJERES
1145+413.71 %-58-4.82 %
MENORES DE 25 AÑOS:
9500 %-64-40.25 %
HOMBRES
49+48.89 %-43-46.74 %
MUJERES
46-4-8.00 %-21-31.34 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
986+363.79 %-142-12.59 %
HOMBRES
447+163.71 %-88-16.45 %
MUJERES
539+203.85 %-54-9.11 %
MAYORES DE 45 AÑOS
1099+171.57 %+20.18 %
HOMBRES
539-8-1.46 %-15-2.71 %
MUJERES
560+254.67 %+173.13 %
SECTOR:
     
AGRICULTURA
2000 %-2-9.09 %
INDUSTRIA
319-6-1.85 %-51-13.78 %
CONSTRUCCIÓN
261+20.77 %-38-12.71 %
SERVICIOS
1455+533.78 %-104-6.67 %
SIN EMPLEO ANTERIOR
125+43.31 %-9-6.72 %

Evolucion  de los datos de parados para el Municipio de CAMBRE hasta ENERO del 2015.

martes, 17 de febrero de 2015

http://www.galicia.ccoo.es/webgalicia/Informacion:Campanas:778641--Xornada_de_accion_mundial_polo_dereito_de_folga
En defensa das LIBERTADES e do DEREITO DE FOLGA
XORNADA DE ACCIÓN MUNDIAL
18 FEBREIRO 2015
A CORUÑA
MANIFESTACIÓN
20:00 Horas
Saída: Plaza da Palloza

Convocan CCOO e UGT

sábado, 14 de febrero de 2015


NOTA INFORMATIVA DO CONCELLEIRO DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE.


Como concelleiro e voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida non concello de Cambre, quero anunciar que non me presentarei as próximas eleccións municipais de 2015. Isto é ou resultado dunha meditada e madurada decisión “persoal”, que tomo desde a “convicción” de que a vida dun cargo público non debe ser indefinida, a representación é unha etapa mais da vida.

As razóns que me levan a dar este paso, compartinas co meu círculo máis íntimo desde fai algún tempo, e así ou teño posto en coñecemento dá organización non mes de xuño pasado, tanto non Consello Local como posteriormente na Asemblea de afiliados. Esta decisión, ten como fundamento político a convicción que sempre mantiven sobre a renovación dos cargos na vida política e instutucional.

Manifestar a satisfación polo traballo realizado durante estes anos como concelleiro en Cambre, xunto cos compañeir@s de Grupo Municipal, Juan Fernández e Olga Santos, e o conxunto de militantes e simpatizantes; agradecer profundamente aos veciñ@s de Cambre a confianza que depositaron na miña persoa e no Grupo que represento, como os que nos fixeron depositarios do seu crédito, prantexandonos os seus problemas e inquedanzas ó longo destes anos.

Pronto se abrirá un proceso de eleccións de candidat@s, e prefiro anunciar antes a miña decisión de non presentarme. A organización  EU de Cambre, está participando na “Asemblea Cidadá de Cambre”, co obxectivo de concurrir as eleccións nunha candidatura de Unidade Popular.

Seguirei traballando ata ou último día deste mandato, e posteriormente como un militante máis dá organización, “estou e estarei en EU”, de onde ninguén me vai a sacar salvo que a miña conciencia mo esixa.

Tentei ou longo destes anos ser estrito e rigoroso na tarefa política, en función do programa presentado no 2011, cunha liña clara de compromiso cos valores máis arraigados  e dignos na defensa do público e da xustiza social.

Rematar decindo que ninguén é imprescindible, voume satisfeito de dedicar ou meu esforzo a mellorar ou noso concello, que en definitiva debe ser ou obxectivo de todo representante público sexa dá cor que sexa.                                              Asdo: Luís M. Taibo Casás.

CAMBRE

Luis Taibo: ´La vida de un cargo público no debe ser indefinida. Me voy satisfecho´

El edil de EU, con más de veinte años de carrera política, renuncia a presentarse a las próximas elecciones para permitir la "renovación de los cargos en la vida pública"

14.02.2015 | 01:12
El portavoz de EU, Luis Taibo. josé louzao
El portavoz de EU, Luis Taibo. josé louzao

El portavoz del grupo de EU en Cambre, Luis Taibo, renuncia a presentarse a las próximas elecciones municipales. El concejal asegura que su decisión de abandonar la primera fila de la política ha sido "meditada y madurada", y responde a "la convicción de que la vida de un cargo público no debe ser indefinida" sino que "es una etapa más de la vida". "Nadie es imprescindible. Me voy satisfecho de dedicar mi esfuerzo a mejorar nuestro concello, que en definitiva debe ser el objetivo de todo representante público sea del color que sea", afirma Taibo, quien aclara que trabajará "hasta el último día de este mandato" y que, después, continuará su labor "como un militante más" de la organización. "Estoy y estaré en EU, de donde nadie me va a sacar salvo que mi conciencia me lo exija", apunta el edil, con más de veinte años de carrera política a sus espaldas.

"Intenté a lo largo de estos años ser estricto y riguroso en la tarea política, en función del programa presentado en 2011, con una línea clara de compromiso con los valores más arraigados y dignos en la defensa de lo público y de la justicia social", revisa el edil. Taibo manifiesta también su "satisfacción por el trabajo realizado durante estos años como concejal en Cambre, junto con los compañeros de grupo municipal, Juan Fernández y Olga Santos, y al conjunto de militantes y simpatizantes". Agradece a los vecinos "la confianza" que depositaron en él y en la agrupación que representa y a los que le hicieron "depositarios de su crédito" al plantearles "sus problemas e inquietudes a lo largo de estos años".
El concejal asegura que compartió su decisión con su círculo más íntimo "hace algún tiempo" y que lo comunicó al consello local de EU y a la asamblea de afiliados el pasado mes de junio. Taibo asegura que prefiere manifestar su renuncia antes del proceso de selección de candidatos que, avanza, comenzará "próximamente" y confirma que EU se ha integrado en la Asamblea Cidadá de Cambre de cara a las municipales.
Taibo anuncia su retirada de los primeros puestos de EU cuando se cumplen veinte años de su primera concurrencia a unas elecciones con esta formación, en 1995. El inicio de su trayectoria política se remonta todavía a unos años antes: el edil fue uno de los dos concejales que tuvieron representación en la Corporación municipal de Cambre con Alternativa dos Veciños, el partido que hoy gobierna en Oleiros, tras las elecciones de 1991. "En aquella época se quería conformar una candidatura unitaria que agrupase gente del Partido Comunista, de Esquerda Galega, independientes, el BNG... Al final el BNG por distintos problemas no estuvo. Alternativa dos Veciños nos dejó las siglas y la infraestructura", recuerda Taibo, que cuatro años después ya se presentó por EU.

martes, 10 de febrero de 2015

NOTA INFORMATIVA DE EU DE CAMBRE

           
EU ACUSA A RIVAS DE AVIVAR ÁS TENSIONS COS GRUPOS DA OPOSICIÓN EN BENEFICIO PROPIO

Nunha mostra mais da súa actitude prepotente e carente de transparencia na súa xestión nin diálogo nin exercicio democrático do seu cargo, o Alcalde de Cambre, Manuel Rivas Caridad, ven de convocar o día 9 de febreiro para o vindeiro 16 a aprobación dos Orzamentos de Cambre para 2015.

Dende EU consideramos unha provocación por parte de Rivas esta convocatoria así como unha estratexia moi ben deseñada para provocar unha resposta dos grupos municipais para que él así poida acusarnos de non apoiar os orzamentos ou poñerlle reparos.

Estas afirmacións as basamos nas seguintes argumentacións:

1.-     Nunca presentou os orzamentos en plazo, polo que o plazo estipulado para a súa presentación o vindeiro 18 de febreiro non é un argumento de peso para un Alcalde que nin un só ano da súa lexislatura tivo nin o mais mínimo respecto por ditos plazos.

2.-     Convoca con unha semana de antelación, para un luns víspera de festivo a aprobación do documento mais importante do Concello, os orzamentos, sabendo que nesa data algúns concelleiros poden atoparse fora por ser festivo o martes 17.

3.-     Por si esto fora pouco fai a convocatoria para horario matutino cando os plenos e as comisións informativas se veñen celebrando polas tardes ás 20:00 horas, horario convido por todos posto que a maioría dos concelleiros dos grupos da oposición teñen os seus traballos fora do Concello e o horario elexido polo alcalde pode chegar a impedir a algún concelleiro non poder acudir a dito pleno.

4.-     A esto debemos sumar que os plenos celebrados polas mañan teñen menor afluencia de público que os que se fan polas tardes e tamén menor repercusión mediática.


CON TODA ESTA BURDA ESTRATAXEMA O ALCALDE DE CAMBRE PRETENDE

1.-     Limitar ós concelleiros da oposición a asistencia á aprobación dos orzamentos para 2015

2.-     Crispar os ánimos de todos os concelleiros que queremos exercer o noso dereito de debatir e asistir ó pleno de orzamentos para despois él manifestar que os grupos da oposición caldean o ambiente como xa ten dito en mais ocasións.

3.-     Presentar un documento que non poida ser estudiado nin debatido en profundidade, senón apresuradamente, o que nos fai sospeitar que serán un ano mais uns orzamentos tan chapuceiros e antisociais como os dos exercicios anteriores.

EU IREMOS Ó PLENO DE ORZAMENTOS, E MANTEREMOS O NOSO DEREITO DE DEBATIR E ESTAR PRESENTES NA APROBACIÓN DO DOCUMENTO QUE REGULA A VIDA DE TODOS OS CAMBRESES E CAMBRESAS DURANTE TODO UN ANO.
Grupo Municipal de EU Cambre
CONTACTO:         Olga Santos
                            669 796 995

                            olguisantos@hotmail.com