martes, 31 de octubre de 2017


INICIATIVAS PRESENTADAS AO PLENO ORDINARIO DO MES DE OUTONO POLA "ACdC" 


Grupo Político Municipal. Pza de Europa 7.  www.asembleacambre.es  Olga Santos 669 796 995 Antonio Bruquetas 620 540 061MOCIÓN PARA IMPULSAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN ANIMAL E CONVIVENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A recente aprobación da Lei de Benestar Animal polo Parlamento de Galicia e a falta dunha consignación orzamentaria mínima por parte do executivo autonómico evidencia unha vez máis a necesidade de establecer normas locais adaptadas aos tempos, ás demandas veciñais e ao interese da protección dos animais xunto cunha convivencia responsable.

A nova Lei autonómica avanza nalgúns aspectos fundamentais, reclamacións que viñan sendo continuadas por parte das entidades protectoras e dos colectivos que, como LIBERA! advirten sobre un abandono animal que non deixa de medrar e que non recibe resposta precisa dende o conxunto dos poderes públicos.
Tamén, non é menos certo, que a derivación de competencias nesta materia dende a Xunta aos Concellos, coloca aos gobernos locais nunha situación complexa, xa que teñen que aplicar as disposicións, algunhas moi novidosas, como o "sacrificio cero" ou a prohibición de encadeamento continuado, sen dispoñer dun investimento por parte da administración galega.

Só cunha remuda profunda da conciencia cidadá se poderá chegar a un Concello máis amigable e responsable cos animais, con taxas prácticamente nulas de abandono e con casos moi puntuais de crueldade, pero aplicar a Lei de Benestar Animal nos vindeiros meses esixirá

unha resposta económica da Xunta, que dote ao noso Concello de medios mínimos para afrontar o seu articulado con garantías.
A Xunta ten a obriga de apoiar ás administracións que están a asumir a práctica totalidade dunha batalla, o abandono e o maltrato, para a cal non se consignan suficientes recursos.

POLO EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DA “ACDC” PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1. Instar á Xunta de Galicia a consignar os recursos orzamentarios necesarios para garantir a
aplicación correcta da Lei de Benestar Animal de Galicia, así como o apoio técnico preciso para implementar as súas disposicións.

2. Instar ao Concello de Cambre a elaborar unha Ordenanza de Protección Animal e Convivencia no prazo de seis meses, contando cos grupos políticos, entes veciñais e asociación animalistas.

3. Instar ao Concello de Cambre a valorar, xunto coa veciñanza e colectivos específicos, un programa de xestión de colonias felinas baixo criterios de alimentación controlada, esterilización e convivencia responsable.


                                   Cambre a 20 de Outubro de 2017
                                      Asdo: Olga Santos López
       Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

ROGOS:
1.- Unha vez mais traemos a pleno o problema do aparcadoiro do campo da feira, motivado o desnivel do bordillo frente a zona delimitada para aparcar, que provoca en moitos casos desperfectos os vehículos na súa parte dianteira.

Dende o noso Grupo pensamos que e cuestión de vontade política remediar a situación existente mediante algún dispositivo que impida que o vehiculo tropece no bordillo; un sistema preventivo  que  podería remediar a situación,  son as bandas protectoras  instaladas na rúa párroco Manuel Cobas.

 -Polo exposto, unha vez mais PREGAMOS o goberno, tome as medidas para  correxir a situación denunciada.

2.- Na rúa Eduardo Pondal, existen un conxunto de escalóns nas beirarrúas dos sopostais, sen ningunha rampa  o que fai difícil a accesibilidade, sobre todo para persoas  con problemas de mobilidade.

-PREGAMOS se proceda a tomar as medidas técnicamente necesarias para correxir a situación e garantir a accesibilidade das persoas.3.- Nas inmediacións do Poligono do Espiritu Santo, no camiño que transcurre entre Muiño vello e Lendoiro, existe un verquido de augas oscuras e olor nauseabundo a un regato que verte o río Gandara. Esta zona está totalmente abandonada  por haber nas proximidades o que podemos chamar un vertedoiro incontrolado, a pesares do apercibimento dun cartel do concello.

-PREGAMOS que  se tomen as medidas pertinentes para erradicar a situación, e nos informen do verquido das augas e da sua procedencia.
                                                           

PREGUNTAS:

1.- O noso Grupo xa ten denunciado a perigrosidade que supón para a circulación un poste de formigón do tendido eléctrico no   vial que transcurre dende A Cruz a Amil,  instalado na súa marxe. A pesar de preguntar sobre as accións para  a sua retirada ou retranqueo, entendemos que a súa sinalización e de urxencia e mesmamente  necesaria.

-Poden informarnos das xestións realizadas e do motivo de nor ter o poste sinalizado para a seguridade da circulación?2.- Recentemente un grupo de voluntarios de Alcoa  plantaron nas inmediacións do colexio do Graxal, 200 especies arbóreas, dende o noso Grupo compartimos  este tipo de iniciativas, mais en este caso, dado a necesidade de proxectar unha pantalla vexetal entre o colexio e a estrada.
Tendo en conta o anterior, e na preocupación do respecto e cuidado da vexetación plantada, o noso Grupo PREGUNTA:

-Quenes van a ser os encargados do mantemento dos árbores?

3.- Veciños de Andeiro, fixeron chegar o aviso de que na pista situada ao caron do local social, o tendido eléctrico está descolgado e entorpece claramente o xogo, por quedar a altura dunha canasta, co risco manifestó do que esta situación xenera.

-¿Qué xestións levou o gobernó para solucionar este problema, que leva xa dende agosto sin ter unha resposta, incluidas aquelas que se fixeron co responsable do tendido Unión Fenosa distribución?        


                               Cambre a 20 de Outubro de 2017

                Asdo: Olga Santos López. Voceira do Grupo

SECA

"É un insulto cobrar 500 litros ao día por consumo mínimo e pedir aforro de auga"

O voceiro do grupo municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera que cada día "faise máis necesario empezar xa o estudo de remunicipalización, para que en 2020 a auga sexa 100x100 pública"

30 Octubre 2017por 
Valora este artículo
(3 votos)
  • tamaño de la fuente  disminuir el tamaño de la fuente  aumentar tamaño de la fuente
Presa de Eiras. / Foto: José Antonio PazoPresa de Eiras. / Foto: José Antonio Pazo
O grupo municipal da Marea de Vigo considera que parte da responsabilidade da situación da agua na cidade é do Concello. "Todas e todos temos que facer esforzos e facer un consumo sostible, mais cobrarlle 30 m3 (500 litros ao día) á cidadanía como consumo mínimo mentres se lle pide que aforre auga é un insulto. Algo terá que facer o Goberno Municipal con respecto á concesionaria da auga", sinala Rubén Pérez.
A Marea de Vigo considera que "non é de recibo que un alcalde, ante un grave problema de seca, se dedique a facer publicidade do que a empresa concesionaria tiña facer por obriga e está a facer coma se dun favor se tratase". Por medio do voceiro do grupo municipal, Rubén Pérez, a Marea sinala que "foron moitas as denuncias feitas pola veciñanza (como por exemplo a da rúa Serafín Avendaño) por avarías na rede de abastecemento durante os pasados anos, avarías que, en moitas ocasións estiveron causando fugas de auga que supuxeron un grave estrago de auga, mais é agora, coa seca enriba, cando o alcalde está levando a cabo esta campaña.
Rubén Pérez afirma que "este non pode ser o retorno para a cidade dunha prórroga de 5 anos de contrato con Aqualia, unha prórroga na que se consignaban 25 millóns de euros para un plan de investimentos. Deses 25 millóns, a meirande parte estase destinando a actuacións que nada teñen que ver coa rede de abastecemento, centrándose ata agora en humanizacións, decoracións, e outro tipo de superficialidades que nada achegaron á rede de abastecemento e dende logo, non supuxeron o arranxo e mellora da mesma".
O grupo municipal da Marea de Vigo asegura que hai exactamente un ano propoñía unha serie de medidas efectivas con respecto ao aforro de auga, das que parte delas "parece que o Goberno Municipal introduciu no Plan activado nos pasados días ante a inminente seca".
Marea de Vigo valora positivamente a introdución desas medidas, como o arranxo de fugas ou a anulación do baldeo con auga potable, mais engade que hai outro tipo de medidas dentro das propostas pola Marea de Vigo, e enfocadas á cidadanía, que deberían asumirse do mesmo xeito, como son o "garantir un consumo mínimo gratuíto, abandonando así o abuso que supoñen os 30 metros cúbicos bimensuais, ou o establecemento dunha tarifa xusta por consumo, penalizando deste xeito os excesos". Ademais, afirma que cada día faise máis necesario empezar xa o estudo de remunicipalización, para que en 2020 a auga sexa 100x100 pública no Concello de Vigo.
"En definitiva, para atallar parte do problema de abastecemento ao que pode verse abocada a cidade de Vigo e dentro das posibilidades reais de remediar parte do problema á marxe das cuestións climáticas, o Goberno Municipal debería abandonar as políticas ás que está xogando co xa gran "lobby" no que se converteu Aqualia, sendo esta unha empresa que na actualidade, conta cun gran poder en multitude de concellos e, por extensión, partidos políticos representados", conclúe Rubén Pérez.

domingo, 29 de octubre de 2017

Garzón rechaza la independencia catalana y llama a trabajar por una República Federal

El coordinador general de IU ha declarado que el PP, el PSOE y Ciudadanos buscan una "salida reformista y autoritaria" a base de "represión policial, judicial y administrativa" que llevará a "un país menos democrático y más centralista".
publicidad
MEDIA: 3.40
VOTOS: 10
COMENTARIOS: 139
Alberto Garzón. Archivo/José Camó/Europa Press
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, rechaza la declaración de independencia de Catalunya al considerar que
se produce "al margen de la mitad de la población" y que "ahonda más en las carencias de la hoja de ruta" de los separatistas, y quiere que IU trabaje por una reforma constitucional que permita proclamar una República Federal en España que reconozca la plurinacionalidad y que permita el derecho de autodeterminación a los catalanes.
Así lo explica Garzón en el borrador de resolución política sobre Catalunya que se debatirá y votará este sábado en la Asamblea Política y Social de IU, el máximo órgano de la formación. Eso sí, el texto aún no es definitivo y está sujeto a enmiendas.
La declaración comienza reiterando el rechazo frontal de IU a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que a su juicio "es una medida desproporcionada y antidemocrática", supone "una extralimitación de las facultades reconocidas al Gobierno que contribuye a poner fin a la propia legalidad constitucional que dice restaurar" y que sólo servirá para "elevar la tensión en Catalunya y en el conjunto de España, persistiendo en un grave error político que además da alas a las posiciones intransigentes".
Pero también cuestiona la declaración unilateral de independencia porque sostiene que la movilización del 1 de octubre no la legitima y que se produce "al margen de la mitad de la población catalana, ahondando aún más las carencias de contenidos sociales y de regeneración democrática de la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP".

"Bloque reaccionario y monárquico"

A su juicio, el PP, el PSOE y Ciudadanos han formado un "bloque reaccionario y monárquico" que busca una "salida reformista y autoritaria" a base de "represión policial, judicial y administrativa" que llevaría a "un país menos democrático y más centralista".
En ese bloque incluye al Rey, al que acusa de desempeñar un "papel partidista y no neutral" para "agitar aún más los ánimos del nacionalismo español", lo que en su opinión "compromete necesariamente el futuro de la monarquía en España al futuro del bloque reaccionario y monárquico".
Así las cosas, Garzón opina que ni ese "bloque reaccionario y monárquico" ni el independentismo son útiles para aportar soluciones,
y apuesta, como "la mejor solución", por un proceso constituyente que incluya "una nueva Constitución Republicana y Federal" que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Según indica, "no debería ignorarse que el 80% de la sociedad catalana ha manifestado su interés en ejercer el derecho a decidir" y por ello entiende que "la única forma de resolver el presente conflicto político es a través de un proceso dialogado y negociado que garantice el ejercicio del derecho a decidir e incorpore como mecanismo democrático un referéndum pactado, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado".

Mediación internacional

Para conseguirlo, Garzón admite ahora que "es posible que sea necesaria la mediación de actores nacionales o internacionales a fin de habilitar cauces políticos para una solución al conflicto", y lo justifica en "la reacción del bloque reaccionario y monárquico".
En todo caso, enmarca la autodeterminación en esa reforma constitucional: "Defendemos el derecho a decidir de Catalunya como una cuestión democrática dentro de nuestra propuesta de una España plurinacional -se recoge en el texto-. La crisis de régimen debe finalizar con el inicio de una nueva etapa para España marcada por el respeto a la plurinacionalidad y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos".
A tal fin, propone a IU iniciar una campaña para promover por toda España el debate de ese nuevo marco constitucional: "Llevaremos nuestra propuesta por una España republicana y federal a todas las partes del país, haciendo partícipe a todos los actores sociales que compartan tal proyecto y garantizando que el resultado final sea un borrador de Constitución Federal ampliamente debatido y discutido", avanza.
Por último, la resolución "condena rotundamente la represión policial aplicada por el gobierno del PP" y rechaza "el encarcelamiento incondicional" de los responsables de ANC y Ómnium "bajo injustificadas acusación de sedición y por un tribunal no competente para ello".