miércoles, 31 de diciembre de 2014
     
         SAÚDE E TRABALLO PARA UN 2015                                                        CONVATIVO

POBREZA ENERXÉTICA EN CAMBRE


Estamos en pleno Nadal e mentres, por unha banda, rúas e prazas de multitude de cidades ilumínanse (non sempre cos criterios de eficiencia desexables) por outra, atopamos a unha parte da poboación que sofre dificultades para cubrir as súas necesidades mínimas no uso da enerxía. Veciñ@s de Cambre, non son alleos o fenómeno dá pobreza enerxética, e observamos impotentes como familias do noso concello vense afectadas polos cortes de suministro de enerxía.

Dende Esquerda Unida de Cambre, manifestamos a nosa preocupación pola problemática e o drama social na que se atopan  familias do noso concello, polo que, solicitamos e esiximos as administracións con competecias na materia, tome medidas en contra dás eléctricas, que nalgúns casos tardan mais de cinco dias en repoñer o  servizo que previamente foi cortado, pero xa teñen abonado a cantidade adeudada 
non concepto de reconexión de suministro.

As compañías non ofrecen datos para cuantificar o número de clientes que non pagan e, xa que logo, vense afectados por cortes "mentres que, doutra banda"o Estado español carece dunha política específica dirixida a previr o fenómeno da pobreza enerxética que sofren cada vez máis familias e fogares para garantir uns consumos mínimos vitais  en función do número de membros e de periodos estacionales".

sábado, 27 de diciembre de 2014

Sovaldi, el fármaco para la Hepatitis C más caro del mundoIU denunciará ante la Comisión Europea la decisión de restringir el tratamiento con Sovaldi a los enfermos de hepatitis C que estén a punto de morir

La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo va a trasladar a la Comisión Europea la decisión de algunas Comunidades Autónomas de limitar los tratamientos con sofosbuvir (Sovaldi) únicamente a aquellos enfermos de hepatitis C que estén en riesgo de morir. Así lo ha afirmado la portavoz en la Eurocámara, Marina Albiol, que se pregunta “para qué queremos Unión Europea si mira hacia otro lado en un tema tan claro de falta de respeto por los derechos humanos”.
Las movilizaciones y presiones de las asociaciones de afectados por la hepatitis C consiguieron forzar al Gobierno del PP y al Ministerio de Sanidad a negociar con la farmacéutica que comercializa el Sovaldi y, tras reducir su coste por tratamiento de 60.000 euros a 25.000 euros, lo incluyó en las listas de medicamentos financiados por la sanidad pública.
Sin embargo, como la última decisión en materia de Sanidad recae en las Comunidades Autónomas, que correrían con los gastos, muchas han decidido crear comités de trabajo para analizar cada caso y administrar el medicamento sólo a aquellos pacientes que estén en riesgo inminente de fallecer, primando el criterio económico por el médico.
“Se está negando a muchos enfermos de hepatitis C el tratamiento con Sovaldi por una cuestión económica, no médica. Basar las decisiones médicas en criterios económicos es una aberración”, dijo la eurodiputada de IU
Albiol cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó las peticiones de las asociaciones de afectados por una cuestión de imagen y a sabiendas de que después el desembolso para las administraciones públicas no sería tal porque se filtrarían los casos. Por eso, anunció que "IU va a denunciar ante la Comisión Europea que el Gobierno del Estado español está vulnerando derechos fundamentales de los pacientes y en este caso el más fundamental, que es el derecho a la vida”.
Sólo en 2013 unas 4.000 personas fallecieron por hepatitis C en España. El tratamiento con sofosbuvir está demostrado que puede llegar a curar el 90% de los casos.

miércoles, 24 de diciembre de 2014

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA AO PLENO ORDINARIO DO MES DE DECEMBRO

MOCIÓN SOBRE O ACCESO INMEDIATO AO MEDICAMENTO SOLDAVI DENTRO DA REDE SANITARIA PÚBLICA PARA O TRATAMENTO E CURACIÓN DOS ENFERMOS DE HEPATITIS C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A hepatite viral é unha das enfermidades máis graves do mundo; Segundo a Organización Mundial dá Saúde (OMS) calcula que esta patoloxía mata preto de 1,4 millóns de persoas cada ano. No noso país hai 900.000 doentes de hepatite C, trinta mil atópanse en estado grave e cada día morren once persoas que en moitos casos poderían terse evitado por non ter acceso a un medicamento que lle axude a mellorar a enfermidade. Un dous acontecementos máis importantes de saúde pública nos últimos anos foron os grandes avances no tratamento da hepatite crónica C.

A principios de setembro o Ministerio de Sanidade anunciou que se estaba a negociar co laboratorio GILEAD para rebaixar o prezo do medicamento un 40% inferior ao inicial; O custo do tratamento é de aproximadamente uns 60.000 euros e coa rebáixa quedaría en 25.000 euros aproximadamente.

A exministra Ana Mato anuncio que ou Ministerio de Sanidade alcanzou un acordo co laboratorio fabricante do medicamento contra a hepatite C para incluílo na rede pública sanitaria e estaría incorporado o día 1 de outubro. É fundamental o acceso inmediato ao novo medicamento SOVALDI por ser un medicamento de última xeración cunhas taxas de eficacia moi altas ao presentar unha porcentaxe de cura do 95%.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS

1º.- Instar ao Goberno do Estado para que, a través do Ministerio de Sanidade, negocie as condicións de financiamento dos tratamentos dos doentes con hepatite C coa industria farmacéutica.

2º.- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a seguir avanzando nun Plan Nacional contra a Hepatite C onde veñan reflectidos protocolos de actuación que recomendan expertos e científicos: Vixilancia epidemiolóxica, Prevención, Detección e Diagnóstico, Atención e tratamento, Investigación, así como axudas sociais.

3º.- Instar ao Goberno dá Xunta de Galicia á creación de protocolos clínicos que establezan o acceso aos doentes con fibrose moderada (F2) aos tratamentos aprobados de triplo terapia e ó acceso a tratamentos en uso compasivo ós pacientes con HC que poidan ser subsidiarios do devandito tratamento.
                                       
                                                Asdo: O Voceiro do Grupo


                                       
 Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, durante la ...
                                

ROGOS:

1.- Na sesión ordinaria do Pleno do 28 de Febreiro aprobouse unha moción do GM de EU pola que se deberían dar, por parte do Goberno Municipal, as ordes oportunas para publicar na Web as declaracións de bens e actividades dos membros da Corporación Municipal. A aprobación da Moción por unanimidade nos termos nos que foi presentada, supuña que dita publicación tería que facerse sin mais dilación dacordo co disposto ó respecto no ROM.

Baseándonos no anteriormente exposto

PREGAMOS se nos informe das xestións realizadas para a publicación das declaracións de bens e actividades dos membros da corporación, posto que xa pasaron 9 meses e ditas declaracións son documentos que están en poder da Secretaria do Concello e temos unha recén estreada páxina web na que ten cabida dita información.

                                               


2.- O noso Grupo Municipal ten recibido múltiples demandas por parte de veciños do Temple solicitando unha reorganización do sentido da circulación da rúa Estanque de Abaixo.  As dimensións de dita rúa, con prazas de aparcamento a ambos marxes fai imposible a ordenación do tráfico en dobre sentido, posto que si dous vehículos se cruzan, un deles ten que retroceder para que o outro circule. Esta situación, fai que os atascos nesta rúa sexan constantes e en algúns casos con perigro de accidentes.

Este problema de seguridade viaria foi denunciado en dúas ocasións polo noso Grupo. Transcurridos mais de dous anos o Goberno de Cambre non ten feito actuación ningunha   para dar solución o problema, ignorando as demandas dos veciñ@s e as iniciativas presentadas polo Grupo de EU, ante un problema tan grave como a mobilidade é a seguridade das persoas.  

-En base o anterior, PREGAMOS que con urxencia se tomen as medidas axeitadas para correxir a situación denunciada .

 3.- Vimos de presenciar recentemente a mala nova da reducción da axuda, xa de pos sí minorada polos recortes en Dependencia, doutros 55 euros, a un neno dependente de Cambre. 

-PREGAMOS se nos informe das xestións realizadas polo Goberno Municipal de cara a paliar dita inxustiza.

PREGUNTAS:

1.- Na Comisión informativa do mes de novembro de 2012, o noso Grupo  presentou unha iniciativa sobre a instalación de biondas ou outras medidas  de seguridade no camiño que transcurre entre Cela e Canal, dado o risco de  perigro que supón para a circulación. Transcurridos mais de dous anos e a pesar do compromiso do concelleiro responsable para resolver  a situación, non se ten feito absolutamente nada en dito camiño.

-Poden informarnos dos motivos que impediron dita actuación?


                                    


2.- No mes de xullo de 2014,  EU presentamos ante o pleno unha moción relativa á necesidade de eliminar definitivamente o método de cita previa sanitaria en atención primaria a través dun contestador, para voltar á necesaria atención presencial e telefónica prestada por persoas físicas e non gravacións de voz.  Aínda que a acta relativa a dito pleno, non está transcrita, no momento de redactar a presente pregunta, todos os presentes sabemos que foi un texto moi polémico pola queimazón que produciu a súa redacción entre os membros do equipo de goberno. Polémicas aparte, a moción foi aprobada, grazas á sensibilidade dos grupos que a apoiaron, e actualmente existen, por tanto, dous acordos de obrigado cumprimento para o Goberno: Instar á consellería de Sanidade a que retire o servizo de contestador, xunto coa remisión das sinaturas recollidas nos diferentes centros de atención primaria, e dar traslado da moción ós responsables dos centros.

A nova reiteración que facemos deste tema, ven dada porque EU segue a recibir queixas constantes, sobre as dificultades que sobre todo persoas maiores teñen á hora de ter que pedir cita no seu centro de saúde. En moitas ocasións, ditas persoas teñen que seguir acodindo a familiares ou veciños que o fagan por eles ou desplazarse físicamente ó centro.

En base ó anteriormente exposto o GM de EU pregunta.

-¿Poden informarnos de todas e cada unha das xestións realizadas para dar cumprimento á devandita moción así como das datas en que se levaron a cabo os acordos así como as respostas recibidas das distintas instancias implicadas?


3.- Con data do 3 de novembro  o noso Grupo presentou un escrito no rexistro do concello con número de entrada 1629, en relación o acondicionamento dun aparcadoiro no centro da Vila, transcurridos mais de  un mes, non recibimos comunicación nin información respecto o tema.

Do mesmo xeito, temos presentado outro escrito de solicitude de documentación o dia  30 de setembro, reiterado posteriormente  no mes de novembro.

Ante a desidia do Goberno no cumprimento da súa labor, o noso Grupo 

PREGUNTA:

-Qué motivo existe para non trasladar a información solicitada, e non cumprir o establecido nas normativas vixentes, sobre o dereito a información dos concelleiros para o desenvelmento das súas funcións?

 

                        En CAMBRE, a 18 de decembro de 2014
                                 Asdo: O Voceiro do Grupodomingo, 21 de diciembre de 2014
  PAZ E XUSTIZA SOCIAL PARA TOD@S "ESQUERDA UNIDA                                          DE CAMBRE"

                                          FELIZ 2015


miércoles, 17 de diciembre de 2014IU respalda a nivel estatal y europeo la denuncia de las víctimas del accidente del "Alvia" en Santiago para que se investigue en profundidad y se asuman responsibilidades políticas

Una amplia representación de Izquierda Unida formada por la/os eurodiputada/os Paloma López, Marina Albiol, Ángela Vallina y Javier Couso, junto a la diputada en el Congreso Caridad García Álvarez acompaña a las víctimas del siniestro en su concentración frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid
Izquierda Unida ha respaldado hoy la denuncia presentada por las víctimas del accidente del tren ‘Alvia’ en Santiago de Compostela, ocurrido el 24 de julio de 2013, para que se investigue, tanto a nivel estatal como en la Unión Europea, todo lo sucedido en torno al siniestro y se asuman las responsabilidades políticas correspondientes. Una amplia representación de esta formación, integrada por la/os eurodiputada/os Marina Albiol, Paloma López, Ángela Vallina y Javier Couso, junto a la diputada en el Congreso Caridad García Álvarez ha acompañado a las víctimas del trágico suceso en su concentración frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
La/os representantes de la delegación de IU han mostrado su “total apoyo” a la asociación de víctimas del accidente, que causó 81 muertos y más de 140 heridos, y al contenido de las dos denuncias presentadas en el registro en la oficina la Eurocámara en España. La primera hace referencia a la ‘publicidad engañosa’ ya que, como exponen los afectados, se ha “engañado gravemente a todos los ciudadanos respecto a la seguridad y características de la Alta Velocidad” en nuestro país.
La segunda denuncia incide en los “incumplimientos del Estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria y, más concretamente, a la seguridad ferroviaria de la Alta Velocidad”.
La parlamentaria de IU Caridad García Álvarez ha recordado que su grupo en el Congreso lleva exigiendo desde 2013 la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para “determinar los hechos y las responsabilidades políticas” correspondientes a este suceso. Esta iniciativa ha sido rechazada en varias ocasiones por el Grupo Popular en la Cámara Baja, “como todas las peticiones de comisión de investigación presentadas hasta ahora”, apostilló.
García Álvarez señaló que todo lo sucedido en torno a este dramático suceso “también debe conocerse en el ámbito europeo” porque “es absolutamente necesario que las víctimas sean reconocidas como tales”, y que se abran investigaciones específicas “en los parlamentos”.
“Seguiremos insistiendo en el Parlamento -explicó la diputada- a la espera de que se reconozca el derecho que tienen las víctimas a la justicia”. Añadió que “va siendo hora de que en el Parlamento se tomen decisiones y las responsabilidades políticas que correspondan para que estas personas, que todavía sufren las consecuencias del aquel terrible accidente, puedan ser reconocidas como las víctimas que son”.
Marina Albiol, por su parte, señaló que desde el grupo de IU en la Eurocámara “vamos a trabajar para que el Parlamento europeo se haga eco de las exigencias de las víctimas del accidente del ‘Alvia’. Desde las instituciones europeas debe presionarse también para que se esclarezca la verdad, para que haya justicia y responsabilidades”.
Añadió que “estamos ante un incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y entendemos que desde la Comisión Europea han de actuar y exigir responsabilidades”.
La también eurodiputada de IU Paloma López apuntó que es “inaceptable que los grandes partidos culpabilizaran a un trabajador antes de estudiar las causas del accidente, negándose incluso a abrir una comisión de investigación. Se trata de un fallo sistémico: de las condiciones de seguridad a la infraestructura”.
Ángela Vallina explicó igualmente que “hemos querido mostrar todo nuestro apoyo a las víctimas y poner a su disposición la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, desde donde podremos tratar de que los responsables españoles asuman sus responsabilidades y estas personas tengan su reconocimiento”.
Javier Couso, por su parte, ha indicado que “como ciudadano gallego y diputado europeo me solidarizo con las víctimas en su demanda de exigencia de investigación, verdad y responsabilidades por lo ocurrido ese trágico día. La apertura de una comisión de investigación ayudaría a esclarecer las responsabilidades políticas e, incluso, prestaría una labor indispensable al acompañamiento de la labor judicial”.
Desde la asociación de víctimas del ‘Alvia’ destacan que el Estado español ha publicitado “de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS -sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario-), que incrementaban la seguridad de los pasajeros”. Y apuntan que “es importante destacar que, como ya han confirmado los peritos en sede judicial, con el ERTMS el accidente no se hubiera producido”.
Afirman sentirse “absolutamente desprotegidas” y acusan al Gobierno del PP de “falta de transparencia” por los incumplimientos realizados por el Ministerio de Fomento y las empresas responsables (ADIF y RENFE). Señalan también la “ausencia de independencia de los organismos, la falta de control de riesgos y de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad, además de la inexistencia de documentos que acrediten la homologación del material rodante”.

Cayo Lara y Llamazares reciben los premios como "azote del Gobierno" y "parlamentario más activo" que concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP)

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, y el diputado y portavoz de Sanidad y Justicia de este mismo grupo, Gaspar Llamazares, han sido galardonados con los premios ‘Azote del Gobierno’ y ‘Parlamentario más activo’ que concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en su edición de 2014.
Los galardones fueron entregados anoche en la tradicional cena que organiza la APP en un hotel madrileño la última semana del último periodo de sesiones de cada año, antes del receso político navideño.

viernes, 5 de diciembre de 2014

A Xunta de Galicia convoca o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou procesos formativos.

Un total de 2.110 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
DOG Núm 233 do 4 de decembro de 2014

-          Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas.
-          Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas.
-          Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.
-          Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
-          Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
-          Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
-          Información xuvenil (SSC567_3) : 50 prazas
-          Extinción de Incendios e Salvamento (SEA129_2): 100 prazas.
-          Transporte Sanitario (SANO025_2): 200 prazas.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio; atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais; servizos para o control de pragas; xestión de servizos para o control de organismos nocivos; socorrismo en espazos acuáticos naturais; socorrismo en instalacións acuáticas e información xuvenil será ata o 3 de xaneiro.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de extinción de Incendios e salvamento e transporte sanitario
abranguerá desde o 15 de febreiro ao 15 de marzo de 2015, ambos inclusive.

MÁIS INFORMACIÓN:
MANIFESTACIÓN  

CONTRA O PECHE DE ALCOA

MANIFESTACIÓN O VINDEIRO VENRES 12 DE DECEMBRO AS 19:00h. DENDE A PRAZA  DA PALLOZA  A  DELEGACIÓN DO GOBERNO

Contra o expedinte de despido colectivo que pode afectar ós 400 traballadores da factoría de ALCOA da Coruña

NON AO PECHE DE ALCOA

DENDE A SECRETARÍA XERAL E A COMISIÓN EXECUTIVA DA U.C. DE A CORUÑA, FACEMOSVOS  UN CHAMAMENTO PARA A VOSA PARTICIPACIÓN NESTA MANIFESTACIÓN