jueves, 25 de agosto de 2011

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución. Acción promovida por Vicenç Navarro

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad.

Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa. La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.Para más información: Vicenç Navarro
AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA
DESTINATARIO: TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO Y DEL SENADO
Señorías,

El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.

Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.

Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.

Atentamente,

Vota aquí: Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución - Actuable


http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion

domingo, 14 de agosto de 2011


Dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida, queremos manifestar o noso rexeitamento ó tipo de Invitacións como as que aqui mostramos, dacordo coa nosa forma de entender e facer política.
Queremos deixar claro que no Grupo Municipal de EU, dende o principio mostramos o noso desacordo coa falta de consenso do Goberno Cambrés co resto dos Grupos Políticos representados no Concello, á hora de organizar unha homenaxe ós cambreses e cambresas, que non deixa de ser, unha escusa para realizar un acto político con afán propagandístico por parte do Partido Popular de Cambre.
O noso Grupo Municipal está plenamente convencido de que a forma de homenaxear ós cambreses e cambresas non parte de desfilar en procesión diante dos veciños e despois facer un cordón non que unicamente poidan consumir ós membros do Concello e “autoridades participantes”. Esta é unha forma de figurar típica de determinados tipos de política que non concordan con Esquerda Unida, pero que definen a liña de actuación do actual Goberno Cambrés.
Asimesmo, esperamos que o Goberno Municipal, seguindo ás súas propias promesas electorais, adiquen gastos a mellorar no que se poida a calidade de vida do Concello, e non investindo en actos meramente políticos e figurativos, uns cartos que ben se poderían usar en tantas e tantas cousas das que o noso Concello ten falta. Tamén queremos deixar constancia do noso desexo para que o diálogo co resto de Grupos comece a ser unha constante por parte do Goberno Municipal, algo que no pouco tempo que levamos de lexislatura non parece estar entre os plans do Goberno do Partido Popular.

miércoles, 3 de agosto de 2011

COMUNICADO DO CONSELLO LOCAL DE EU CAMBRE

Hola a todos:
Como dicimos na presentación da nosa paxina en Facebook somos o Consello local de Cambre e para os que ainda non o saiban somos o grupo que xestiona sempre de xeito aberto as accións políticas da nosa organización neste Concello e toma as decisións que afectan a dita organización.

Queriamos informarvos que nunha xuntanza extraordinaria celebrada o pasado 26 de Xullo os membros do novo consello local de Cambre decidiron e acordaron realizar unha reestructuración de Dito consello.

Este novo grupo está formado por xente que xa pertencia ó anterior consello e novas incorporacións que seguro aportarán traballo e ilusión ó novo grupo.

Ademais acordou o cambio na dirección da organización pasando a desempeñar as funcións de Coordinador Juan A. Fernández López exconcelleiro e ata o de agora Secretario de Organización.Posto éste que pasará a desempeñar Olga santos López que ademais e actualmente concelleira do Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre.

Ademais co ánimo de aumentar a responsabilidade e implicación no grupo crearonse cinco secretarías que se corresponden con aspectos xenéricos e importantes dentro da vida politica de Cambre.

Polo tanto e a modo de resume gustaríame deixar constancia dun modo gráfico como quedaría formado o novo consello local.

Coordinador Local
Juan A.Fernández López

Secretaría de Organización
Olga Santos lópez

Finanzas
Dolores Novás Varela

Secretaría de Movemento Obreiro
Tino Pan Paz

Secretaría de Igualdade
Ana Limia Blanco

Secretaría de Xuventude
Antonio Bruquetas santos

Secretaría de Paticipación cidadá
Marcos balado Casás

Secretaría de Politica Municipal
Luis Taibo Casás

Vogal
Eleuterio vázquez Paredes

Vogal
Donato L.Moscoso Mella

Vogal
Pablo García Taibo

Vogal
Manuel Cabanas Veiga

Vogal
José M. Varela Cortés

Vogal
Marisa Pazos Soliño

Vogal
José A. Martínez López


Non podemos nin debemos esquecer o traballo realizado polo anterior coordinador Tino Pan, traballo que todos e cada un de nos agradece e valora, en nome de tod@s moitas gracias compañeiro.

Seguiremos en contacto xa sabedes que si queredes estamos dispostos a falar e traballar con todo o mundo cuio interese sexa o xeral e beneficie ó noso concello e ó conxunto de todo-los seus veciños.Moitas gracias polo voso tempo.


Consello Local de EU Cambre.

lunes, 1 de agosto de 2011

NOTA INFORMATIVA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE

CANTRATACIÓN PERSOAL DE CONFIANZA

O Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre, na súa función de control e fiscalización do Goberno Local, quere manifestar o se rexeitamento ante as manifestas irregularidades pola contratación e nomeamento dun cargo de confianza do Goberno Local, sin ser acordado nin determinado polo Pleno Municipal como e perceptivo en estes casos.

A aprobación do persoal de Confianza, en canto a número, características e retribucións figurou a tratar na orde do dia dos plenos dos dias 12 e 19 de xullo, o primeiro retirouse a petición dos Grupos da oposición, precisamente co ánimo de debatir a necesidade dese persoal no Concello, e no pleno do dia 19, foi retirado por expreso desexo do Sr. Alcalde, sin ofrecer ningunha explicación do motivo da retirada.

A propia Lei de Bases de Réxime Local, no seu artigo 104, determina o procedemento para estes nombramentos: “o número, características e retribucións do persoal eventual será determinado polo Pleno de cada Corporación ao comenzo do seu mandato”.

Na actualidade unha persoa está ocupando un dos postos de libre designación sin ter en conta o establecido pola mencionada Lei, atopándonos deste xeito ante feitos consumados derivados dunha presunta ilegalidade na contratación.

Para EU este tipo de contratacións deben realizarse de acordo con un procedemento previo as leies vixentes, esixindo que se proceda con toda urxencia a dar solución o problema, poñendo en valor a transparencia que debe existir na institucións públicas, e neste caso o noso Concello non está alleo a este principio de actuación política.

A nosa organización quere deixar ben claro, que non temos nada en contra deste traballador, pero si do procedemento na súa contratación.

Para EU de Cambre o nomeamento de persoal de confianza, por non ser nin persoal funcionario nin político, ten que axustarse o que a propia Lei establece, por ser este un persoal de asesoramento ó Goberno. Precisamente é o Pleno da Corporación quen, previamente ó seu nomeamento ten que acordar a aprobación ou non de dito persoal, coñecendo previamente as funcións que vai desempeñar dito persoal.


Non esquenzamos que nun momento económico complexo estes nomeamentos supoñen que se destinen cantidades moi importantes para satisfacer o asesoramento do equipo de Goberno. Neste sentido queremos manifestar que a irregularidade na contratación e nomeamento dun dos Asesores sin que o Pleno o aprobase tal e como establece a Lei obedece a unha actuación unilateral por parte do Goberno do Concello, sin contar co resto dos Grupos da Corporación.

Asdo: Consello local de Esquerda Unida de Cambre