miércoles, 30 de mayo de 2012

NOTAS DE PRENSA

ESQUERDA UNIDA DEMANDA A INSTALACION DUNHA MAQUINA DE PRESOTERAPIA EN CAMBRE

Atendendo a unha demanda que moitas veciñas das diferentes parroquias de Cambre levan facendo durante anos, EU solicitará a implantación dun equipo de Presoterapia para que todas aquelas mulleres intervidas de cancro de mama poidan realizar as drenaxes linfáticas que son necesarias trala operación de dita patoloxía.

Actualmente, as mulleres demandantes deste tipo de terapia, ademáis de ter que desprazarse á Coruña, teñen que asumir grandes listas de agarda para poder asistir a unha sesión destas características. O equipo necesario para realizar este tratamento ten un custe moi fácilmente asimilable, polo queo Grupo Municipal de EU instará ó Goberno Municipal a que proceda a realizar as xestións necesarias para implantar o servizo de Presoterapia en Cambre ou no ámbito dos Concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas.


ESQUERDA UNIDA SOLICITA A REAPERTURA DO REXISTRO NA CASA DAS PALMEIRAS

O polémico peche do servizo de rexistro da Casa das Palmeiras no Temple volverá ó Pleno de Maio no que EU preguntará ó Goberno polo motivo que o levou a que tras a concentración do pasado Xoves 10 de Maio celebrada pola a AA.VV do Temple, o Goberno do PP fixera caso omiso de dita petición.

Dende EU, afirman que o grao de “pasotismo” que está demostrando o equipo de Goberno do Concello de Cambre, está chegando a límites preocupantes. A concentración convocada pola AAVV tiña como obxecto, solicitar a inmediata reapertura do mencionado rexistro, posto que O Temple, precisamente caracterízase por ser o núcleo poboaciónal con maior número de veciños do Concello, que sofren o esquecemento por parte do equipo de goberno do Partido Popular de Cambre.

Por este motivo que EU solicita saber cando se vai a producir a reapertura da Casa das Palmeiras, cumprindo o acordo Plenario que foi apoiado por todos os Concelleiros Oposición.
martes, 29 de mayo de 2012

NOTA INFORMATIVAESQUERDA UNIDA SOLICITA Ó CONCELLO UN CENSO DE BENS DA IGREXA


EU de Cambre, prantexará no vindeiro Pleno do Concello unha iniciativa para proceder á elaboración dun censo municipal que recolla todas as propiedas da Igrexa e doutras confesións relixiosas, distinguindo delas, aquelas que son utilizadas para o culto e as que se adican a outro tipo de fins.

Tendo en conta a actual situación, e a intencionalidade de diferentes forzas políticas e sociais de esixir que a Igrexa Católica pague o IBI por todos aqueles bens que non cumplan cos requisitos da exención, Esquerda Unida coida que a elaboración do censo é imprescindible para manexar datos certos e exactos dos bens que a Igrexa Católica ten en Cambre ó seu nome.

A pregunta que Izquierda Unida prantexou no Congreso dos deputados, pola que interrogaba ó Goberno si tiña previsto seguir o exemplo de Italia, cobrando o IBI á Igrexa, obtivo a resposta escrita do Goberno do PP, na que afirma que serán os Concellos os que xiren o IBI, a Igrexa, naqueles casos que corresponda, e a igrexa xustificar, a exención correspondente.”

Luis Taibo, Voceiro do Grupo Municipal, indica que actualmente “xa non podemos permitir que mentres os mais débiles siguen soportando ás consecuencias dunha situación económica precaria, entidades tan poderosas como a Igrexa, sigan disfrutando de ventaxas fiscais sustentadas en privilexios, que necesariamente teñen que ser revisados”.

martes, 22 de mayo de 2012¡¡ NO PASARAN !!En el ayuntamiento de Cambre hoy tocaba uno de los muchos desahucios que sufre la provincia de A Coruña, Galicia, España y tambien, aunque no podamos verlo tan facilmente o se nos oculte deliberadamente, muchos otros pueblos, ciudades y países de nuestro contienente y de otros continentes.

Un desahucio es una realidad desafortunadamente cotidiana, agravada hasta extremos inauditos por el conjunto de circunstancias económicas, políticas y sociales que hemos dado en llamar CRISIS.

Las consecuencias para la vida cotidiana de muchas personas son dramáticas, tanto más cuando suelen ir acompañadas de paro (el causante de la mayoría de los impagos), la pobreza y a menudo la soledad.

Al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, la mayoría de la responsabilidad es de los grandes actores económicos y políticos, de los bancos y sus inversiones de riesgo que, en lugar de asumir sus responsabilidades y perdidas, la descargan con todo su peso y el poder que todavía conservan, sobre aquellos que se encuentran más indefensos, desnudos de toda influencia política o económica.

Los ciudadanos son en mayor parte cumplidores los compromisos y deudas que asumen. La pobreza es hermana de la honradez, el cumplimiento, el compromiso con las obligaciones. Otro gallo nos cantaría si los altos cargos de banca, grandes empresas multinacionales y la política fuesen igualmente responsables con sus obligaciones en la medida de su poder de decisión y recursos económicos que los respaldan.

Los ciudadanos que procuran el cumplimiento de sus compromisos son, paradójicamente, los que sienten vergüenza ante una realidad personal que depende en gran parte de otros actores sociales que, para mayor paradoja, no sienten ni responsabilidad ni vergüenza alguna por sus errores de acción y gestión o sus manipulaciones deliberadas del valor de las cosas.

Aquellos que con sus abusos y especulaciones descontroladas han puesto en riesgo la estabilidad social no sienten pudor alguno por esquilmar los recursos mas básicos de supervivencia a una población empobrecida y, al mismo tiempo, piden ayudas publicas que se nutren con los impuestos aportados por todos los contribuyentes. Incumplen obligaciones fiscales al tiempo que exigen mayor rigor a las autoridades con aquellos que las cumplen. Al tiempo que se libran de consecuencias penales por sus actos mediante indultos injustos, exigen mayor rigor legal y represión sobre la población que protesta indignada por sus excesos.

El poder politico y economico viene con palangana y toalla; para lavarse las manos eludiendo toda responsabilidad social, profesional, política y económica por sus actos.

viernes, 18 de mayo de 2012

RECOLLIDA DE SINATURAS

Este vindeiro Domingo de feira, ademas do que habitualmente vimos facendo, temos programada unha recollida de sinaturas para apoiar a Iniciativa Lexislativa Popular que esixirá a regulación da figura da Dación en Pago, consistente, como xa sabedes en que ante unha execución hipotecaria, a persoa poida liquidar a súa débeda pendente coa entrega da vivenda.

Outro dos aspectos que se plantean na ILP é a paralización dos desfiuzamentos sempre que se trate da vivenda habitual e o impago proveña dun motivo alleo á vontade do non pagador.

Ademais recóllese na iniciativa que as persoas que perdan a súa casa poidan permanecer na vivenda durante polo menos 5 anos en réxime de aluguer social que non supere o 30% dos seus ingresos mensuais.

O obxecto de facer coincidir a recollida de firmas coa celebración da feira en Cambre obecede tamén a unha labor informativa para que todos aqueles que se acheguen poidan solicitar información sobre os puntos e peticións recollidos na ILP, para a que se fan necesarias 500.000 firmas que, ademáis, por primeira vez, poderán ser asinadas de xeito electrónico en http://www.quenotehipotequenlavida.org/.

viernes, 11 de mayo de 2012

laopinióncoruña.es » Gran Coruña  CAMBRE


Vecinos reclaman un registro en la Casa das Palmeiras

Vecinos de O Temple protestaron ayer ante la Casa das Palmeiras para reclamar que el inmueble vuelva a albergar una oficina de registro. Convocados por la Asociación de Veciños de O Temple, residentes en la zona se concentraron para exigir la reapertura "inmediata" del servicio municipal y también la "recuperación definitiva" de la ría de O Burgo. Los manifestantes reivindicaron, además, la construcción del centro de salud, la escuela infantil y el centro de día"; la eliminación de las antenas de Costa da Tapia; la finalización "inmediata" de las obras de la calle Pígara, la eliminación de grafitis y la reapertura de la piscina.

miércoles, 9 de mayo de 2012

CHARLA COLOQUIO : A CRISE ECONOMICA E CRISE DE

EMPREGO

O vindeiro Venres 11 de Maio o Consello Local de Esquerda Unida de Cambre invita a tod@s os que estedes interesad@s en asistir, a que nos acompañedes á charla informativa que levaremos a cabo baixo o título:

CRISE ECONÓMICA E CRISE DE EMPREGO

Os encargados de guiar e informar sobre a difícil situación económica e desemprego que actualmente estamos a sufrir serán:

SUSO DÍAZ ( Ex Secretario Xeral de CCOO)

MANOLO LAGO ( Economista de CCOO)

Celebraremos esta charla coloquio no Local Sociocultural do Graxal, no Temple (Cambre) ás 20:30 horas do Venres día 11 de Mayo.
INICIATIVAS PRESENTADAS EN COMISIÓNS E PLENO: MES DE ABRIL

COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONÓMIA E FACENDA.

PREGUNTAS:

1.- Ante as declaracións do Sr. Alcalde os medios de comunicación:

¿Pode informarnos sobre si ten realizado o Goberno algún estudio respecto da estructura da plantilla de traballador@s do concello e a súa ubicación nos distintos departamentos?

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL


1.- O programa electoral do PP de Cambre contemplaba un ambicioso proxecto que consitía na construcción de tres piscinas cubertas, un ximnasio e e dúas salas de usos múltiples para actividade físisca e deportiva no Graxal.

Tendo en conta as escasas instalacións deportivas coas que conta a parroquia do Temple, o noso Gupo PREGUNTA:

¿En que fase se encontra dito proxecto e cales son os prazos que estima o concelleiro responsable para a sua execución e entrega das mencionadas instalacións?

2.- A pesar do acordo adoptado no pleno anterior, en referencia ó problema das oficinas municipais na casa das Palmeiras, o actual goberno pechou ditas instalacións incumprindo ó acordo plenario.

O noso Grupo PREGUNTA:

¿A que foi debido dito incumprimento?

3.- A pista polideportiva situada na Rúa Otero Pedraio permanece pechada dende fai mais de un mes por medidas de seguridade.

¿Pode informarnos o concelleiro responsable cales foron os motivos polo que se tomou a decision do seu peche? e ¿cando teñen previsto a sua reapertura?


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO

PREGUNTAS:

1.- Veciñ@s que viven nas cercanías da praza Enrique Piñeiro, trasladaron o noso Grupo a súa preocupación polo estado da limpeza e mantemento da fonte e do propio estanque. Como pode comprobarse con bastante frecuencia, na súa superficie flotan diversos obxectos deslucindo o conxunto da praza e do seu entorno.

-¿Pensa o Goberno tomar algunha medida correctora para dar solución o problema?

2.- Recentemente saia publicado en prensa unha noticia onde indicaba que o concelleiro de Obras pretende sustituir especies árboreas do Campo da Feira de Cambre, xa que estan a producir danos.

Ante esta situación o noso Grupo Municipal PREGUNTA:

¿Cales son as medidas que pretende poñer en marcha o concelleiro de Obras, a cantas árbores afectaría?

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO


ROGOS:

1.- A recolloida selectiva de aceites usados, e unha actuación comprendida no marco da lexislación en materia de medioambiente. Na actualidade no noso concello non existe un sistema que facilite o seu reciclado, carecendo da información básica respecto da súa recollida nas proximidades do seus domicilios.

O noso Grupo Municipal manifestase decidido partidario dun compromiso firme por parte do concello para intervir en este problema. As razóns nas que fundamentamos esta iniciativa, son de tipo Ecolóxico, Económico e Laboral…etc.

Por esto PREGAMOS o Goberno:

-Promova a posta en marcha dun sistema de recollida de aceites usados no ámbito doméstico, e na propia hostelería.

2.- No acceso o parque infantil situado nas inmediacións da ponte da autoestrada na Barcal, existe unha rampa con desnivel no seu acceso, que pode ser prerigroso, sobre todo para os nen@s que diariamente acuden as súas instalacións.

-PREGAMOS procedan a dar as indicacións oportunas para correxir este problema.

3.- A colocación de carteis das administracións públicas anunciando o comenzo de obras, ofrecen en algún caso un aspecto de deterioro a través do tempo, convertindose en peligro sobre todo para integridade fisica das persoas, polo risco de desprendemento, contribuindo tamén o deterioro do paisaxe e impacto visual.

-PREGAMOS leven a cabo as actuacións correspondentes para retirar os carteis das obras que están rematadas, por non ser necesaria a súa presencia, e se proceda a súa reutilización ou reciclado.

4.- Co obxetivo de mellorar o tráfico e seguridade viaria na variante de Fraiz coa estrada AC-214.

-PREGAMOS se proceda a instalación dun espello de seguridade no lugar.

5.- Na entrada do conocido como Paseo Marítimo Vello do Temple, hai dúas árbores que, por motivos que descoñecemos están totalmente secas. Ditas árbores e con motivo da súa embergadura e grande ramaxe actualmente supoñen un perigo de desprendemento de ramas secas, que poden caer enriba de calquera das moitas persoas que diariamente pasan por baixo delas.

Por esto PREGAMOS o Goberno:

-Estime a posibilidade de realizar unha tala das árbores como medida a tomar de xeito inmediato así como que sopese a necesidade de sustituir ditas árbores secas por outra especie arbórea.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁD, MOBILIDADE, CULTURA E TURISMO.


ROGOS:

1.-Pregamos O Goberno, nos facilite as memorias de actividade da Policia Local e Protección Civíl, correspondentes o exercicio do ano 2011.

PREGUNTAS:

1.- ¿Pode informarnos o Sr. Alcalde sobre o recente operativo e actuación das forzas de seguridade no centro de Cambre?


PREGUNTAS:

1.- O Plan de Cooperación coas Entidades locais e un dos principais instrumentos que ten a Administración Autonómica para estimular a formación e o emprego a nivel municipal. Este Plan contempla a creación de Escolas Taller ou Talleres de Emprego. Por diversos motivos nos últimos tempos o noso concello non se tivo en conta por parte da Xunta de Galicia para esta concesión. Por eso PREGUNTAMOS.

¿Ten o concello presentado algún proxecto para a inclusión do noso municipio en este instrumento para contribuir a creación de emprego e formación?

2.- Transcurridos mais de dous anos da finalización das obras de iluminación pública en San Lourenzo mediante un proxecto do FEIL, e recepcionadas polo concello en data de 21 de setembro de 2099. A dia de hoxe siguen sin prestar servizo co risco de deterioro das instalacións.

Varias foron as disculpas e xustificacións do goberno anterior e actual, pero a realidade é a que están a sufrir os veciñ@s que se ven privados dun servizo que debería estar en funcionamento fai moito tempo.

-Por esto PREGUNTAMOS pola situación actual desta infraestructura en San Lourenzo.

3.- A proposta do noso Grupo Municipal, en Cambre está institucionalizado o “Dia da festa do árbore”. O pasado día 21 de marzo celebrouse o día Forestal Mundial, e non tivemos coñecemento de ningunha iniciativa por parte do concello da celebración de algún acto encamiñado a promover valores de respecto á natureza e do indispensable papel das árbores no mantemento do ecosistema. Tampouco se levaron a cabo actos sobre a recuperación e celebración no concello da festa tradicional do “Día da árbore”.

-¿Cales foron os motivos para non realizar ningún acto na dita data, e non dar cumplimento o acordo plenario?

ROGOS:

1.- Ante a confusión e incertidume creada en torno o as vindeiras festas de 2012 en Santa Maria en Cambre, PREGAMOS o concelleiro responsable de Cultura nos informe sobre os programas das festas de agosto e sobre o orzamento destinado os mencionados eventos. Do mesmo xeito nos informe do balance económico dos festexos do pasado ano 2011.

2.- Un dos lugares de maior tráfico rodado do concello, localizase na glorieta do centro de Cambre, en este lugar camións e autobuses teñen problemas para realizar o xiro na rotonda, existindo un continuo risco de accidentes e os conseguintes atascos. O noso Grupo considera que non debe haber demora para realizar un proxecto de actuación que poña fin a situación.

-Polo exposto PREGAMOS se realice un estudio técnico co fin de correxir as carencias na mencionada glorieta.

3.- No noso concello conviven e residen persoas con distintos problemas de discapacidade, considerando o noso Grupo que debemos avanzar na corrección das barreiras arquitéctónicas co fin de mellorar a mobilidade de destas persoas. Sirva como exemplo os extremos terminales das beirarrúas do viario público que en moitos lugares do concello dificultan acceder unha cadeira de rodas.

-Por esto PREGAMOS se tomen as medidas necesarias para dar solución a estes problemas

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” SOBRE A CREACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE CAMBREEXPOSICION DE MOTIVOS:

Cando o pasado mes de Marzo traíamos esta Moción para o seu Debate e Aprobación polo Pleno, no caso de que procedera, o desemprego rexistrado en Cambre referente ó mes de Febreiro, alcanzaba a cifra de 2.222 parados/as. Un mes mais tarde xa ascende a 2.232 persoas, supoñendo un novo ascenso como o que se ven producindo nos últimos tempos. Sirva como exemplo que en Marzo do ano pasado o número de desempregados en Cambre era de 1.964 persoas polo que nun ano o incremento é dun 12%, ou o que é o mesmo, casi 300 persoas mais desempregadas no noso Concello, 300 familias mais afectadas pola lacra do paro.

Destas familias hay algunhas que xa esgotaron todas as súas prestacións económicas e atópanse ó borde da exclusion social. Fogares familiares onde ningún membro percibe ingreso algún. Parados/as de longa duración maiores de 50 anos, cuxa integración laboral faise máis complicada aínda, por causa da idade.

Tan grave é esta situación que se require unha resposta inmediata e extraordinaria de todos os Grupos Políticos que compoñen esta Corporación, especialmente cando o problema do desemprego primou como máxima preocupación en todos os nosos programas electorais, aínda que todos sexamos conscientes que as competencias en materia de emprego son limitadas para os Concellos.

Este é o momento de estar á altura e demostrar que a política, está ó servizo dos cidadáns/as, tendo en conta ademais as previsións económicas xerais e os datos de desemprego locais que evidencian a necesidade de anticiparnos os acontecementos, e sobre todo colocar dentro das competencias legais, a loita contra o desemprego como obxectivo prioritario o longo do presente ano 2012.

Certamente as posibilidades reais de modificar sensiblemente esta situación cos escasos medios dispoñibles nun concello de mediano tamaño como Cambre, resultan escasas. Pero iso non xustifica o adoptar unha política de pechar os ollos diante dunha realidade na que todos, representantes e representados, vivimos inmersos.

En períodos de recesión económica, todas as Administracións Públicas temos que asumir a nosa responsabilidade e achegar solucións ós problemas económicos e socias que se derivan. Dende o Estado, dende a CCAA e dende o Municipio, e en función das nosas competencias, os gobernos temos a obriga de arbitrar medidas para paliar os efectos da crise e contribuir a impulsar a economía.

A Bolsa de Emprego que motiva a presente Moción será unha ferramenta útil e que perviva no tempo. Dita Bolsa terá como obxectivo manter a transparencia de cara ó reparto equitativo conforme a baremos dos traballos dispoñibles no Concello.

Acompañando á creación de dita Bolsa, faise necesaria a constitución dunha Mesa do Emprego e Desenvolvemento Local formada por todos os Grupos Políticos, Representantes Sindicais, Asociacións de Veciños, Comerciantes e Empresarios e coa asistencia de técnicos municipais. A Mesa, inicialmente elaborará un Regulamento participado por todos os compoñentes da mesma, no que se establezan os baremos que rexirán as contratacións dacordo con criterios de orde económico, social e técnico.

Os cálculos realizados para a dotación económica inicial a esta Bolsa foron realizados partindo da prioridade de que a parte das asignacións ás que, Goberno e Oposición deberemos renunciar sexan equitativas e equivalentes, sendo igual o esforzo que todos realicemos, co ánimo de que esta Corporación se amose unida ante un proxecto que traerá emprego ó noso Concello, demostrando ós veciñ@s que en temas tan críticos como o que estamos a tratar ós seus representantes políticos podemos esquencer diferencias e colaborar xuntos de xeito activo e positivo na loita contra o desemprego.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Constituir unha Mesa do Emprego e Desenvolvemento Local na que participen todos os Grupos Políticos representados no Concello, asistidos polos técnicos municipais xunto con axentes sociais tales como Sindicatos, AAVV, Comerciantes e Empresarios e outras organizacións sociais. Dita Mesa procederá á elaboración dun Regulamento de funcionamento da Bolsa de Traballo Rotativa.

SEGUNDO.- Que dito Regulamento conteña, como mínimo os seguintes criterios:

a) Criterios de orden económico: Atender a aqueles veciñ@s que mais sufran os efectos da crise, é decir, priorizar a aqueles demandantes que leven mais tempo en situación de desemprego.

b) Criterios de orde social: Atender a aqueles cidadans que teñan especiais dificultades de cara á integración no mercado laboral actual, contemplando baremos tales como a idade e, sobre todo, a situación familiar (fillos menores de 25 desempregados, conyuxe desempregado, demandante de emprego con antigüedade demostrada, ser cabeza de familia monoparental, discapacidades que non permitan un desenrrolo normal do traballo, etc.)

c) Criterios de orde xeral: Teranse en conta aspectos tales como os seguintes

i. A Bolsa deberá ter un carácter rotatorio.

ii. A duración dos contratos realizados terá un periodo máximo que permita garantir o acceso de todos os aspirantes ó emprego dispoñible.

iii. A Bolsa terá un carácter dinámico e non pechado, admitindo a novos solicitantes de xeito periódico dacordo coas circunstancias existentes.

iv. A Mesa de Emprego estudiará a conveniencia de que se poidan reservar determinada porcentaxe de postos de traballo para casos excepcionais (e debidamente xustificados), con informe preceptivo de Servicios Sociais, que requiran do acceso a unha alta laboral, de cara a superar unha situación transitoria de necesidade perentoria que non poda ser demorada no tempo.

TERCEIRO.- Que facendo uso de medidas legais tales como as modificacións orzamentarias, se destinen como dotación inicial para a creación, consolidación e posta en marcha da Bolsa de Emprego, as cantidades que seguidamente relacionamos, facendo uso da potestade atribuída ó Pleno da Corporación no Artigo 22.2 e) da Lei 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local na nova redacción dada pola Lei 11/99 do 21 de Abril, según a que unha das atribucións que lle corresponden ó Pleno é a “aprobación y modificación de los presupuestos”:

1. Modificación orzamentaria na partida 912.489 “Asignacións a Grupos Municipais” reducíndoa dos 66.000 euros actualmente orzamentados a 33.000 euros, seguindo o acordo Plenario do 28 de Marzo, no que quedou aprobada dita reducción, como resultado do voto favorable do Pleno da Corporación á Moción sometida a debate e aprobación polo Grupo Municipal de UXC.

A cantidade resultante de dita reducción, é decir, 33.000 euros, será destinada á Bolsa de Emprego como parte integrante da dotación inicial.

2. Cantidade resultante de reducir as retribucións actualmente fixadas para os cargos en réximen de dedicación parcial por importe de 29.000 euros (BOP 147 de 3 de Agosto, por acordo plenario en sesión extraordinaria de 12 de Xullo de 2011) á cantidade fixada no Acordo Plenario do 24 de Xuño de 2010, segundo o que se acordara unha reducción do 5% sobre a retribución anual dos cargos que desempeñan en réxime de dedicación parcial. Dita retribución foi fixada en 23.239 euros brutos anuais en 14 pagas.

A cantidade resultante de dita reducción, é decir, 5.761 euros brutos por cada un dos cargos serán destinados á Bolsa de Emprego como parte integrante da dotación inicial, supoñendo un importe total de 34.566 euros.

3. Aportación na mesma proporción, por parte do Concelleiro non liberado do Goberno, da mesma cantidade que o resto de cargos en réxime de dedicación parcial. Dita aportación ascenderá á diferencia entre a cantidade que percibe anualmente en concepto de asistencia a Xuntas de Goberno, Comisións Informativas, Plenos Ordinarios e Plenos Extraordinarios, ata alcanzar a cantidade bruta anual aproximada de 23.239 euros, igualando deste modo ó resto de cargos en réximen de Dedicación Parcial.

A cantidade resultante, pendiente de determinar, en base ó anteriormente exposto, será destinada igualmente á dotación inicial da Bolsa de Emprego.

4. Que facendo uso das Competencias que nos otorga ó Pleno da Corporación Municipal a lexislación anteriormente citada, se proceda a levar a cabo todas aquelas modificacións orzamentarias consensuadas entre os membros desta Corporación, de partidas de gastos, que poidan ser consideradas supérfluas, en relación coa labor social a desempeñar pola Bolsa de Emprego. Sírvase como exemplo a dotación asignada a Comunicacións Telefónicas, diferentes partidas destinadas a atencións protocolarias, ou gastos previstos para publicidade e propaganda (todos eles susceptibles de reducción). Serán, asímesmo, susceptibles de destinar á Bolsa de Emprego, igualmente de xeito consensuado polos membros desta Corporación, os excedentes de tesourería resultantes de ingresos extraordinarios ou calquera outro tipo de ingreso carente de contrapartida no Orzamento.


En CAMBRE, a 21 de abril de 2012

Asdo: Grupo Municipal