viernes, 29 de enero de 2016


La Presidencia de IU aprueba por unanimidad el informe de Cayo Lara que incluye "16 propuestas programáticas" como base para apoyar a un candidato en una sesión de investidura

La Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida aprobó por unanimidad en la noche de ayer jueves, día 28, el informe político presentado por el coordinador federal, Cayo Lara, en cuyo contenido, como parte destacada, se incluyen las “propuestas programáticas” que servirían de “base de nuestro posible apoyo” de cara a una sesión de investidura, una vez que Felipe de Borbón proponga un candidato a la misma tras la segunda ronda de contactos abierta con los representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Dado que Izquierda Unida ya ha expresado con nitidez que en ningún caso apoyará la investidura del candidato del PP y actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, estas propuestas estarían sobre la mesa para la posible investidura de un candidato que planteara un giro sustancial de las políticas regresivas y antisociales impuestas hasta ahora por los ‘populares’ y planteara conformar un nuevo gobierno progresista y de cambio.
En su exposición a lo/as miembros de la Presidencia, Cayo Lara expuso 16 medidas, buena parte de las cuales desarrollan el acuerdo aprobado por amplia mayoría por el Consejo Político Federal de IU celebrado el pasado 9 de enero. Estas propuestas son:
·         Aprobación de una reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal.
·         Aprobación de un Plan de Emergencia Social y de Empleo (desarrollando así las propuestas programáticas de IU)
·         Elevar el SMI al menos un 20% en 2016.
·         Recuperar la edad de jubilación a los 65 años y 35 años de cotización.
·         Creación de un Plan de Empleo-formación.
·         Derogación de las reformas laborales aprobadas por los gobiernos del PP y del PSOE.
·         Modificación sustancial del artículo 135 de la Constitución.
·         Plan de apoyo a la economía social.
·         Creación de una Banca Pública a partir de las entidades bancarias que están  nacionalizadas.
·         Derogación de la LOMCE y apuesta por la universalidad y gratuidad de la Educación.
·         Derogación de la denominada ‘Ley mordaza’ y supresión del artículo 315.3 del Código Penal.
·         Aprobación de un Plan de choque contra la violencia de género.
·         Derogación de las leyes que mantengan contenidos patriarcales.
·         Impulsar la autonomía municipal y derogar las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del PP en esta materia.
·         Probación de una amplia reforma electoral que respete la proporcionalidad del voto, además de una profunda reforma del Senado para convertirlo de forma efectiva en una cámara de representación territorial.
·         Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos.
Además de esta base de propuestas programáticas dirigidas a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, el informe de Cayo Lara aprobado ayer por la Presidencia incluye también que se deberá crear una comisión negociadora en el caso de la participación de Izquierda Unida en futuras negociaciones con otras fuerzas políticas para la formación de un gobierno de progreso. En todo caso, se señala de forma explícita que “si hubiera una propuesta para entrar en un posible gobierno, debería ser consultado al conjunto de la organización”.  

miércoles, 27 de enero de 2016

INICIATIVAS DA “ACdC” AO PLENO DE XANEIRO

MOCIÓN PARA DECLARAR O CONCELLO DE CAMBRE UNHA VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS

A cuestión do respeto cara os animais levou á cidadanía a demandar novas
accións en diferentes eidos normativos. O uso de animais en espectáculos é, quizáis, un dos aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supón a fauna silvestre.

A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os espectáculos circenses non amosen conductas de violencia explícita á vista dos espectadores, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida son antinaturais e para obligarlles a comportarse deste xeito contrario á súa natureza sométense a violentos métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres.

Os animais que viven nos circos están obrigados a permanecer o resto da súa
vida privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadenados en camións de traslado, negando calqueira posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de confinamentp, privación de estimulación e frustación da fauna, conduce aos animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”, como balancear a cabeza ou corpo, movementos circulares dentro das gaiolas e ata automutilacións.
Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves riscos para as persoas en caso de accidente, extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo dos últimos anos.

Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos en base á súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas.

Os circos usan aos animais como reclamo do público infantil. Cremos que os pequenos e pequenas deste país, a Sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respeto cara os seres vivos e o entorno.

E por iso que propomos:

1. Que o Concello de Cambre non autorice nen promova ou ampare a instalación de circos con animais no termo municipal.
2. Declarar o Concello de Cambre Vila libre de circos con animais.
3. Que o Concello de Cambre non permita a instalación de publicidade de
espectáculos circenses con animais no termo municipal.
4. Notificar este acordo á Xunta de Galicia, aos grupos do Parlamento de Galicia e a Asociación Animalista Libera.

ROGOS:

1º.- En anteriores Corporacións, o Grupo de EU foi o único que presentou nos distintos órganos colexiados do Concello o problema da devolución do IBI, contraída polo concello da Coruña como resultado das liquidacións do IBI da Presa de Cecebre.

Por isto PREGAMOS nos informen si tras as sentenzas e recursos a favor do pagamento, se percibiu o aboamento e neste caso cal foi a cantidade total liquidada ou pendente de liquidar polo Concello da Coruña.

2º.- Iniciado un novo periodo orzamentario, non temos coñecemento algún sobre o estado de elaboración do proxecto de orzamentos municipais para o ano 2016, tampouco sabemos do prazo en que van a ser sometidos a debate polo pleno.
Por isto PREGAMOS nos informen sobre as razóns polas que o Goberno non ten informado os Grupos da oposición da marcha e contido do proceso de elaboración do
documento e para cando ten previsto sometelos a debate en pleno.

3º.- Na páxina web do Concello, no apartado retribucións, publicaron recentemente, e ante unha iniciativa da ACdC un cuadro indicativo dos salarios que perciben os membros do goberno. Dito cuadro ademais nos aporta a información precisa sobre
cales son as adicacións ou cometidos de cada un dos Concelleiros así como do Alcalde.
Concretamente o Alcalde, ademais das funcións que viña realizando asumiu as de dúas concellerías mais, tras a ruptura do pacto de goberno.
A día de hoxe o Alcalde tamén é o concelleiro de políticas de igualdade, muller e familia, e ademais tamén é o concelleiro de políticas de terceira idade e acción voluntaria. Ten capacidade, por tanto para asumir as funcións da alcaldía e ademais de dúas concellerías e esto, ademais, adicándolle media xornada.

Os outros catro concelleiros se ocupan das áreas que viñan desenvolvendo ata que se rompera co pacto de goberno, tal e como consta no documento.
Todas as áreas que quedaron baleiras a día de hoxe non temos coñecemento de quen se está encargando delas. Sobra decir, que presupoñemos que o seu
funcionamento se pode atribuir ó traballo dos técnicos.

PREGUNTAS:

1.- Veciños do Lugar de Peiraio estan a trasladarnos as suas inquedanzas sobre o estado lamentable no que se está a deixar a pavimentación nas inmediacións do vial que están reasfaltando. Este problema comprende dende arquetas de sumidoiros rotas, ata os desperfectos ocasionados no propio asfalto.

Co fin de dar resposta as demandas dos veciñ@s PREGUNTAMOS:
¿Que medidas pensa tomar o Goberno para dar solución a estes problemas?

2.- Varias persoas, denunciaron ante o noso Grupo, o estado do paso de peóns perto da rúa Cruceiro nas inmediacións de ABANCA, que presenta irregularidades no acceso a beirarrúa provocando que se forme un charco de auga en tempos de choiva e impedindo a correcta accesibilidade.

-¿Poden informarnos sobre as medidas que se tomarán para correxir esta situación?.

3.- Veciños do lugar e usuarios teñen denunciado ante o noso Grupo a carencia de alumeado público na ponte vella da ría do Burgo, polo risco e perigo que supón para as persoas que diariamente circulan polo lugar.

Por isto o noso Grupo PREGA se proceda levar a cabo cantas xestións sexan precisas ante as administracións responsables, para dotar de alumeado o mencionado lugar.

Cambre a 22 de Outubro de 2016


Asdo: Olga Santos López. Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

martes, 26 de enero de 2016

La corrupción del PP valenciano, que la diputada de EUPV 

Rosa Pérez Garijo denunció en tantas ocasiones, ahora sale 

a la luz. @rosaperezgarijo ha luchado mucho tiempo por la 

limpieza en las instituciones.sábado, 23 de enero de 2016


Cayo Lara reitera que Izquierda Unida “ha apostado desde un principio por un gobierno de progreso”

Tras tener conocimiento de las distintas manifestaciones expresadas por dirigentes políticos de diversas fuerzas sobre posibles pactos de gobierno, después de sus reuniones en la ronda de contactos abierta por Felipe de Borbón de cara a su propuesta para una próxima sesión de investidura, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, señala que “nosotros tenemos marcada una hoja de ruta propia y clara, aprobada de forma mayoritaria por nuestros órganos de dirección, que será la que sigamos en todo este proceso”.

“Ya desde la misma noche electoral del 20D -señala- nos referimos a la necesidad de un nuevo Gobierno de progreso que atienda a las demandas de la mayoría social y acabe con las nefastas políticas impuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy”.

Lara indica que “esta voluntad está fundamentada y respaldada por distintas decisiones aprobadas en los órganos de dirección de IU, entre ellas los informes aprobados en el último Consejo Político Federal del pasado día 9”.

Cayo Lara explica que “las decisiones que se tomen a partir de ahora se harán teniendo siempre por delante el programa político, se llevarán a cabo por acuerdo de los órganos de dirección de la formación, para lo que se contará con la opinión de las bases de la misma”.


Resultado de imagen de esquerda unida

EU insta a Alberto Garzón a colaborar con Pablo Iglesias para posibilitar un Goberno de cambio real en España similar ao modelo portugués

A Executiva nacional ratifica os acordos de En Marea da participación nun Grupo confederal que, ante o bloqueo da Mesa e estafa democrática ao lexítimo dereito de ter un grupo propio, permitirá a En Marea ter voz e autonomía nesta lexislatura.
Compostela, 22 de xaneiro de 2015. Tras analizar o escenario político actual, a executiva nacional de Esquerda Unida, que mantivo unha reunión esta tarde en Compostela, coincidiu en animar a Alberto Garzón a traballar nun proceso emocionante a prol das forzas do cambio que cristalice nun Goberno no que participe Podemos, Izquierda Unida e PSOE, unha coalición de forzas da esquerda similar ao modelo portugués.
Dende Esquerda Unida consideramos que as necesidades das persoas deben ser o centro do debate político, un plantexamento no que coincidimos plenamente con Podemos e, polo tanto, o compartimos como folla de ruta. Concretamente, dende Esquerda Unida temos claro que esta situación é unha oportunidade histórica para poñer en marcha un proxecto que poña a economía ao servizo da maioría, que blinde o Estado do Benestar, que loite contra a corrupción e que poña medidas encamiñadas a dar solución a problemas específicos do noso País.
Dende EU levamos moitos anos traballando por este cambio real para o que é necesario ter unha altura de miras similar ao que tivo o Goberno portugués e que mediante esa folla de ruta se puidera derrogar leis daniñas para a maioría social, tales como a reforma laboral, a Lei Mordaza ou a Lomce.

martes, 19 de enero de 2016


NOTA INFORMATIVA DA "ACdC"O DESGOBERNO DE CAMBRE PROVOCA A PERDA DE 5 MILLONS DE EUROS DOS FONDOS "FEDER"

Actualmente, e tal e como consta publicado na propia páxina web do Concello existen moitas áreas de goberno que non teñen a ningún concelleiro responsable ó seu fronte.

As expresións que poden expresar esta situación lamentable son DESGOBERNO e IRRESPONSABILIDADE.

A demostración que o Concello e Cambre está desgobernado a temos, entre outras cousas, no feito de que pola propia incapacidade do Goberno de Cambre se perdeu a posibilidade de acceder a unha dotación que podería chegar a 5.000.000
de euros dos fondos europeos FEDER.

A situación aínda é mais grave polo feito de que os responsables do Goberno nin informaron sobre este tema, nin deron unha razón convincente que poida xustificar o non optar os mencionados fondos.

A voceira da ACDC, Olga Santos, preguntou sobre a candidatura de Cambre ós FEDER ó Concelleiro de Urbanismo Juan Leirós, que non fixo mais que contestar con evasivas, indicando que non dera tempo a elaborar o proxecto. Un proxecto que, curiosamente Concellos limítrofes si foron quen de presentar.

Tamén indicou o Sr. Leirós que se está comezando a traballar para poder presentar proxecto na segunda convocatoria. O problema é que a segunda convocatoria é dunha dotación moitísimo inferior que a primeira. Concretamente se reduce nun 70% con respecto á primeira, o que significa que como máximo Cambre podería optar a 1,5 millóns de Euros.

A realidade desta situación é que se estragou unha oportunidade para mellorar a calidade de vida no concello, en temas tan importantes como a rehabilitación do patrimonio natural e cultural, a accesibilidad e acondicionamento de espazos públicos
ou a movilidade sostenible, por nomear algún exemplos que además contribuirían á creación de postos de traballo.

Esta realidade é responsabilidade única e exclusiva do Alcalde de Cambre, que prefire sacrificar o benestar dos veciños de Cambre con tal de non renegociar a configuración do goberno co resto dos grupos.

Actualmente a situación do Goberno de Cambre é crítica. Si se consulta a páxina web do Concello pódese ver que a configuración actual do mesmo é a que sigue:

DETALLE E IMPORTE BRUTO MENSUAL DEDICACIÓNS DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS 

Juan González Leirós - Concellería da Área de Urbanismo e Medio Ambiente 2.857, 14

Ramón Boga Moscoso - Concellería da Área de Cultura e Tradicións populares 1.928,57

Elisa Pestonit Barreiros - Concellería da Área de Deportes, Xuventude e Ocupación do Tempo libre 1.714

María Dolores Blanca García Fernández - Concellería da Área de Desenvolvemento Socioeconómico 1.714,28 

DEDICACIÓNS PARCIAIS Oscar Alfonso Garcia Patiño - Alcalde-presidente - Concellería con delegación especial dos servizos correspondentes ás Políticas de Igualdade, Muller e Familia, integrados na Área de Benestar e Eduación - Concellería con delegación especial dos servizos correspondentes ás Políticas de Terceira Idade e Acción Voluntaria, integrados na Área de Benestar e Educación 2.285,71 

Estes importes son exactamente iguais todos os meses, excepto en xuño e decembro, que se multiplican por dous. 

Concretamente as áreas que quedan sin gobernar, trala ruptura co PSOE son as seguintes:

ECONOMIA, FACENDA, OBRAS E SERVIZOS
RECURSOS HUMANOS E SANIDADE
BENESTAR SOCIAL E EDUCACIÓN

Estamos a falar de áreas tan importantes as que están desgobernadas actualmente, que son moitas das que aglutinan accións de goberno igualmente imprescindibles tales como a elaboración de orzamentos, a contratación local, as obras
e infraestructuras urbanas, a xestión dos servizos básicos municipais ( limpeza viaria, ciclo da auga, iluminación pública...), xestión do persoal do concello, benestar social, voluntariado etc.

Nesta situación temos medo de que non só sexa a perda dos 5 millóns de euros do FEDER o que teñamos que lamentar, senón que moitas mais xestións queden sin facer polo hermetismo do Alcalde, que prefire gobernar con 5 concelleiros que buscar
novos socios de goberno.

Olga Santos. Voceira da ACdC

martes, 12 de enero de 2016

LA VERDAD SOBRE LO QUE HA DECIDIDO IU

grosske | 11 Gener, 2016 21:32
Saber lo que decidió la dirección federal de IU del sábado no es cosa sencilla.
Ayuda mucho leer eldiario.es  http://www.eldiario.es/politica/Alberto_Garzon-Consejo_Politico-IU-refundacion-XI_Asamblea_0_471753089.html y no hace daño leer los despachos de Europa Press.  En cambio,  leer cualquiera de los otros periodicos que he consultado (Publico, El Pais, El Mundo y ABC), que es lo que habréis hecho la mayoría,  significa lanzarse directamente en el  abismo del engaño.
Sin embargo, lo que acordamos en Madrid es muy fácil de explicar. Os reseño lo esencial:
1.- Sobre la situación política general tras el 20-D
"No apoyaremos un gobierno del Partido Popular ni continuista de sus políticas. Parece que lo razonable sería apostar por un gobierno de progreso. Una investidura de Pedro Sánchez, en su caso, deberíamos condicionarla al plan de emergencia social y empleo en la que se incluye la ley de garantía del derecho a la vivienda y la subida del SMI, además de los cumplimientos programáticos de propuestas comunes" (informe de Cayo Lara)
2.- Reafirmacion de la apuesta por las candidaturas de Unidad Popular
"Si hay nuevas elecciones "la apuesta por las candidaturas de unidad popular, la confianza en los/as elegidos/as (más allá de algunanueva elección en primarias que pudiera surgir en alguna provincia) y el programa aprobado debería ser el camino si creemos realmente en lo que hemos teorizado y aplicado en las pasadas elecciones" (informe Cayo Lara)
"El compromiso de la militancia de Izquierda Unida está con la transformación social y con un proyecto de ruptura democrática que nos permita construir un nuevo país desde las coordenadas ideológicas del anticapitalismo, el feminismo y la ecología política. Por eso consideramos imprescindible seguir apostando por la unidad popular, recogiendo lo mejor de las experiencias vividas en los últimos años y proyectando hacia el futuro nuestra capacidad de transformar la realidad. No podemos olvidar que la unidad popular se construye en la movilización social y en las calles, y eso es parte esencial de nuestro proyecto político. Para eso es fundamental que iniciemos acciones y movilizaciones que permitan que nos encontremos con más gente en la política y no en los discursos; que nos permitan luchar contra las injusticias desde la acción y no sólo desde las diferentes instituciones" (Informe Alberto Garzón)
3.- Reafirmación de la política de alianzas
"En cuanto a las alianzas parece razonable defender dentro de IU-UP, por coherencia, la convergencia con todos los actores que o bien no se pudo o se negaron en el proceso preelectoral anterior entodas las circunscripciones del Estado, con un programa común de izquierdas y respeto a la identidad de todos. Este debería ser el plan A, pero no el único." (informe de Cayo Lara)
"Nuestra tarea debería ser fortalecer nuestra organización como instrumento autónomo y radical, que va a la raíz de los problemas, y desde ese espacio colaborar electoralmente con otras fuerzas en la medida en que esos acuerdos puedan ser positivos para la transformación social. Y desde luego nunca desde un ejercicio de subalternidad...    Creemos fundamental que la colaboración entre las fuerzas de ruptura se de desde el reconocimiento de la diversidad, pues es la única forma posible de aprovechar las sinergias políticas. En nuestro país, plurinacional y diverso, convivimos muchas organizaciones de izquierdas que tenemos nuestra propia cultura política y nuestras propias ambiciones sociales; nada de eso debería ser un inconveniente para tejer lazos de colaboración electoral y no electoral. Al contrario, la potencialidad que encierra una colaboración así es algo que no deberíamos desaprovechar".(Informe de Alberto Garzon)
4.- Convocatoria de la Asamblea de IU
"(Debemos) favorecer un debate sereno y reflexivo. Un debate con la plena participación de abajo a arriba,,, una asamblea para trazar las líneas estratégicas de futuro y en la que nada está predeterminado" (informe Cayo Lara)
"Es tiempo para repensar la izquierda y tiempo para hacer balance de lo sucedido en los últimos años....  (Debemos)  fortalecer nuestro proyecto político adaptando nuestra organización a los tiempos que realmente vivimos. Construyamos una organización más democrática, ágil, flexible y capaz de incidir con mayor eficacia en los conflictos sociales y políticos. Fortalezcamos ideológicamente nuestro instrumento, pues seguimos considerando que la solución a los problemas del país vienen desde la izquierda y desde una perspectiva de clase. Aprovechemos la oportunidad de la próxima Asamblea Federal y hagamos un proceso ilusionante que nos permita sentirnos aún más orgullosos de nuestra organización... Estamos ante una situación excepcional, y eso supone ir a una asamblea excepcional. Una asamblea que sea no el punto final sino el principio de algo más grande. Una asamblea para estar a la altura del momento político" (informe Alberto Garzón)
Una nota más, el informe de Alberto se aprobó con el 80% de los votos y el de Cayo con un 70%
Todo esto es lo que aprobamos el Sábado y con lo que yo me siento muy satisfecho (como es facil de constatar para quien haya leído un post anterior http://grosske.balearweb.net/post/125068 )... y, por supuesto, lo aprobado no revela discrepancias en la línea política entre Cayo y Alberto (aunque ésto no quiera decir, como es lógico, que Cayo y Alberto sean gemelos idénticos).


Ahora, si os apetece, releed algunas de las "informaciones" que se publicaron sobre el tema

sábado, 9 de enero de 2016


                                                   Asemblea comarcal de "Esquerda Unida" na Coruña:
                                                                                 8 de xaneiro