lunes, 22 de junio de 2009

MOCIÓN RELATIVA A EXECUCIÓN DOS ACORDOS ADOPTADOS POLO NOS PLENOS MUNICIPAIS


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Dende o Grupo Municipal (EU-IU) estamos comprobando que a diario e por diversos motivos, non se están executando moitos dos acordos que se adoptan no Pleno desta Corporación.

Despois dun pequeño analise e avaliación por parte do noso Grupo, sobre os dous últimos anos, e decir dende o comenzo da lexislatura ata hoxe, observamos e lamentablemente podemos constatar a existencia de numerosos acordos municipais, respostas afirmativas a rogos formulados, e compromisos adquiridos como consecuencia de múltiples mocións e propostas, moitas delas aprobadas por unanimidade, que foron ninguneadas e relegadas o mais absoluto olvido.

Con toda a modestia podemos dcier que fomos o Grupo Municipal que mais iniciativas presentou nestes dous anos, pero posiblemente o mais esquencido e olvidado pola desidia amosada polo Goberno Municipal. Ademais e altamente desmotivante, non só para o Grupo de EU, senón para os propios veciñ@s do concello, o contemplar como as propostas que fan os grupos da oposición, son aprobadas para logo non ser executadas.

Isto entre outras cousas é o noso entender, o que está xenerando entre a cidadanía unha desconfianza, alonxamento e desencanto da vida municipal, que fortalecen a aqueles que opinan que as institucións teñen mermada a súa utilidade, ou creen que a política sirve mais ben para pouco, e se cadra soio para acadar un incremento do patrimonio persoal de cada un.

Parécenos grave esta actitude de incumprimento por parte do Goberno Local, e así o temos reiterado en múltiples ocasións, sirvan como exemplo as iniciativas que a continuación detallamos e que ao noso entender, non se executaron, o que supón unha actitude de menosprecio os acordos plenarios.
Exemplos claros de incumplimento:

-MOCIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DO CAMPO DA FEIRA DE CAMBRE E A SÚA ARBOREDA

-MOCIÓN PARA DOTAR DE TRANSPORTE OS ALUMNOS UNIVERSITARIOS RESIDENTES NO CONCELLO ATA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA

-MOCIÓN SOBRE A CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓNS PARA APRÁCTICA DE DEPORTES DE DESLIZAMENTO (Skate)

-MOCIÓN SOBRE A ELABORACIÓN DUN ESTUDO PARA BUSCAR SOLUCCIÓNS ÓS PROBLEMAS DE APARCAMENTO NO GRAXAL

-MOCIÓN SOBRE A ELABORACIÓN DUN CÓDIGO ÉTICO DE INCOMPATIBILIDADES DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL.

-MOCIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DE DE UNHA ZONA DE BAÑO E ESPARCEMENTO NAS INMEDIACIÓNS DA PONTE DAS INSUAS.

-MOCIÓN SOBRE OS PARQUES INFANTÍES ADAPTADOS.

-MOCIÓN SOBRE A POSTA EN FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL.

Como xa manifestamos con anterioridade, ésta indiferencia e consciente deixadez das súas obrigas, están provocando un grave perxuizo o pobo de Cambre, pedimoslle e esiximoslle que actúen con responsabilidade, e ainda que nada mais sexa que por saúde democrática e respeto a institución que representan, cumplan o que vostedes mesmo aproban.

Desexamos firmemente que a presente Moción sexa apoiada e aprobada por unanimidade, pero dadas as circunstancias moito nos tememos que unha vez mais, sexa incorporada a longa lista de compromisos adquiridos polo Grupo de Goberno, e non executados o conxunto da oposición dende o comenzo da lexislatura.


POR TODO O EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN AO PLENO A ADCIÓN DO SEGUINTES ACORDOS:


PRIMEIRO.- Instar ao Sr. Alcalde a que no menor prazo posible, dea cumprimento aos acordos que, sendo aprobados polo Pleno, non foron executados ao día de hoxe.

SEGUNDO.- Que, dentro da orden do dia dos plenos ordinarios, ben como punto especifico ou ben dentro de informes da Alcaldía, se incluia información periodica e concreta sobre o estado de execución dos acordos tomados en plenos anteriores, non soio para coñecemento dos Grupos municipais, senón para a información xeral dos veciñ@s.CAMBRE, a 20 de xuño de 2009

Grupo Municipal de EU-IU

viernes, 19 de junio de 2009


CONDENA O ATENTADO DE ETA

O Consello Local de EU-IU de Cambre e o seu Grupo Municipal, queren expresar a máxima condena e repulsa ante o atentado que costou a vida ao inspector do Corpo Nacional de Polícia, Eduardo Antonio Puellas Garcia.

Con accións terroristas como as de hoxe o único que xenera ETA é un drama humano e unha familia rota máis no noso país. Neste contexto, trasladamos a nosa solidariedade a súa familia do polícia asasinado, os seus amigos e compañeiros de traballo.

Queremos expresar tamén o apoio pleno ao Estado de Dereito, que é o único ámbito no que deben resolverse todos os litixios para alcanzar a convivencia democrática como instrumento de relación entre os seres humanos. Tamén queremos manifestar o noso convencemento de que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado con todos os defectos e todos os erros que se poidan cometer seguirán actuando para defender o principio fundamental da Democrácia.

Mostrar unha vez mais a nosa confianza na unidade dos partidos políticos, dos axentes sociais e de todo o tecido social na resposta aos terroristas, porque isto é o que en definitiva desexa a inmensa maioría das cidadáns que repudian o terrorismo.Asdo: Esquerda unida-Izquierda Unida de Cambre

miércoles, 17 de junio de 2009
EU-IU ANTE O TRAZADO DO "AVE"
O Grupo Municipal de EU-IU quere manifestar a súa posición sobre o “Estudo Informativo do Proxecto Eixe Atlántico de Velocidade, tramo (A Coruña-Betanzos)”, tendo en conta o escrito remitido pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, para o periodo de consultas os organismos e persoas interesadas.

EU-IU xa ten manifestado o seu rexeitamento ante as distintas administracións e a propia cidadanía sobre o estudo mencionado. No caso concreto da administración local de Cambre xa presentamos unha Moción no pleno municipal de marzo de 2008, aprobada polo conxunto da Corporación, onde entre outros puntos se acordaba “declarar Cambre concello libre do Tren de Alta Velocidade”.

O noso Grupo Municipal xa ten advertido en numerosas ocasións sobre o grave impacto que supón a construcción do AVE, e no caso concreto de Cambre, exemplifica unha vez mais, os problemas que comportan infraestructuras deste tipo, producindo un dano ambiental, económico e social de gran relevancia para a cidadanía condicionando o desenrolo e a expansión urbanística do concello, en función do trazado viario por onde discurra.

Para o noso Grupo, o Ministerio de Fomento debería suprimir esta infraestructura, priorizando e aproveitando a rede de ferrocarril convencional existente que atravesa o noso concello e parte da área metropolitana, apostando por un ferrocarril moderno, con frecuencias acordes coa realidade social e laboral dos cidadáns.

viernes, 12 de junio de 2009


SOLIDARIEDADE COS TRABALLADOR@S DA EMPRESA "BUNGE"

O Grupo Municipal de EU-IU no concello de Cambre, manifesta o seu apoio solidario os traballador@s da empresa “BUNGE”, nas xustas e lexitimas reinvidicacións en defensa dos seus postos de traballo e na loita pola continuidade da empresa aceiteira na nosa comarca.

Dende EU-IU somos conscientes da situación de incertidume que sufren os traballador@s que se remonta a meses atrás, e tamén do risco existente da permanencia da empresa no ámbito comarcal, e das consecuencias negativas que supón o seu peche para a súa plantilla e as súas familias, co conseguinte perxuizo para o texido económico e industrial da zona

A sí mesmo, o noso Grupo fai un chamamento a solidariedade activa da cidadanía co grave problema.


Asdo: Grupo Municipal

martes, 2 de junio de 2009


10 razones para votar a Izquierda Unida

1.- Porque los que siempre han defendido con coherencia la defensa de la mayoría social trabajadora y de sus intereses merecen tu confianza y tu voto.

2.- Porque no merecen “una última oportunidad” los que siempre nos hacen lo mismo: predican con palabras de izquierda pero siempre se equivocan por la derecha.

3.- Para garantizar una salida por la izquierda a la crisis económica en España, castigando las políticas conservadoras del Gobierno y las alternativas retrogradas del PP.

4.- Porque el mejor modo de parar a la derecha amenazante y clasista es darle la confianza a la gente consecuente de la izquierda, que planteamos alternativas a las políticas conservadoras.

5.- Porque en esta ocasión todos los votos cuentan y tienen el mismo valor.

6. -Porque esta crisis ha demostrado que si se quiere se puede y nosotros y nosotras defendemos que se puede mejorar los servicios públicos, la educación, la sanidad y las políticas sociales, y que hay recursos para eso.

7.- Porque las soluciones de izquierdas pasan por Europa. La salida de la crisis pasa por una Europa social y de derechos y por la intervención de la economía para impulsar un nuevo modelo de desarrollo.

8.- Para democratizar la Unión Europa, convirtiendo el Parlamento Europeo en una verdadera cámara legislativa y reforzando la participación de la ciudadanía a través de referéndums vinculantes.

9.- Para garantizar el acceso de todos y todas a la educación superior y parar la privatización de la universidad que se oculta tras el Proceso de Bolonia.

10.- Por eso, cuando España asuma la Presidencia de la UE en 2010, impulsaremos un pacto por el empleo, el reparto de la riqueza, el rescate de los sectores estratégicos de la economía, la reforma fiscal progresiva y la democratización de la UE.