jueves, 30 de julio de 2015

CAMBRE

La abstención de Ciudadanos permite aprobar al Concello su personal eventual

El pleno también aprobó una nueva ordenanza de terrazas para el municipio

30.07.2015 | 00:43
El Gobierno municipal de Cambre aprobó ayer en pleno la contratación de tres asesores gracias a la abstención de Ciudadanos, y pese al voto en contra del resto de partidos de la oposición. La formación naranja justificó su voto alegando que debían "facilitar la gobernabilidad". Las tres plazas creadas contarán con una partida de 66.000 euros, la misma que en el presupuesto de 2014.
El pleno de ayer también aprobó la nueva ordenanza de terrazas municipal. Unos vecinos de Cela protestaron con pancartas durante el pleno para exigir una zona de baño en el río Mero y la compra de terrenos para construir un local social, algo a lo que se mostraron de acuerdo todos los grupos.

miércoles, 29 de julio de 2015

ENMENDA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DA "AEMBLEA CIDADÁ DE CAMBRE" AO PLENO DO DIA 29 DE XULLO.

OLGA SANTOS LOPEZ, voceira do Grupo Municipal da Asemblea Cidadá de Cambre, á vista
da Proposta para Pleno do Concelleiro delegado da Area de Benestar Social e Educación, pola
que se propón a aprobación das bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o
curso escolar 2015 - 2016,

EXPOÑO:
Que na base QUINTA das bases propostas, inclúese unha modificación, que amplía o
prazo das solicitudes con respecto ás bases da convocatoria anterior, do 1 ao 30 de Setembro
de 2015.

Coincidimos dende a ACdC no espíritu que leva a esta modificación aínda que con todo
séguenos a parecer insuficiente, non polo número de días para realizar a xestión, senón pola
dificultade para reunir as facturas xustificativas dos gastos realizados en material escolar, libros
de texto, uniformes escolares e vestiario, xa que en moitas ocasións retrasos na recepción destes
materiais polos establecementos provocan que non se poida dispor nin do citado material
nin das facturas dentro do plazo indicado.

Asímesmo coidamos pertinente a inclusión da páxina Web do concello como medio de
difusión desta convocatoria.

SOLICITO:
Que en base ó Artigo 115.1.e do ROM, de por cumplimentada e tome en consideración
a seguinte

ENMENDA DE MODIFICACIÓN ó segundo parágrafo da base QUINTA, quedando
redactada como sigue:

QUINTA: Solicitudes:
"O prazo de presentación das solicitudes será do 1 de Setembro ao 31 de
Outubro de 2015 do que se informará a través do taboleiro de anuncios do
Concello, e a través de publicidade na páxina Web e mediante trípticos in
formativos sobre a convocatoria."
MOCIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DE UNHA ZONA DE BAÑO E
RECREO NAS RIBEIRAS DO RIO MERO EN CELA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende fai anos existe en Cambre unha situación insostible en relación os
servizos e infraestructuras nas distintas parroquias do Concello, a desigualdade
e manifesta cando falamos de Cela, como un lugar esquencido polos distintos
gobernos a través do tempo, a pesar das múltiples promesas que nunca foron
cumpridas, de tal xeito que sigue sendo a parroquia mais discriminada en
relación a investimentos para equipamentos dos veciñ@s.

Entre todas estas posibles prioridades, temos que distinguir algunhas que
por ter toda a burocracia xa arranxada merecen sair do caixón dos “posibles”
para entrar no dos “feitos”.

Iniciativas como as presentadas no ano 1998, e outras posteriores en
términos similares, non fan mais que acentuar o descontento da veciñanza, tendo
en conta que dende o ano 2007 leva a documentación agardando na Fundación
Tenreiro, uns documentos que contemplan acordos da Corporación para
adquirir unha finca nas inmediacións da igrexa, co fin de convertila nun lugar
de recreo, convivencia e dinamización cultural.

As distintas corporación que pasaron polo Concello actuaron de
parapetos, recibindo as queixas e demandas dos veciños de Cela e algún Grupo
municipal da oposición, pero a falta de vontade política, ten como consecuencia
que Cela siga sendo a parroquia esquencida do concello de Cambre.

Estes gobernos que se decían do pobo, e que actuaban en beneficio do
conxunto da cidadanía de Cambre, non só non fixeron nada por arranxar o
problema dos terreos, senón que engadiron mais obstaculos á convivencia e
progreso da parroquia, xa que o mesmo tempo que se firmaba a construcción
do paseo fluvial coa entidade responsable, acordo que polo visto está en estadode “shock”, os veciños de Cela observaban estupefactos como as tradicionais zonas de baño situadas nas inmediacións do actual paseo fluvial, desaparecían, eliminando deste xeito o derradeiro “espacio social e de recreo” que tiña a parroquia.

En vistas das negociacións feitas públicas a través da páxina Web do
Concello onde se recoñece a vontade de levar a cabo un dos principais
proxectos do actual goberno, coa creación de 3 zonas de baño nas ribeiras do
rio Mero, consideramos inexcusable que non se teña en conta a Cela, onde xa
existían zonas de baño tradicionais, e agora desaparecidas, como ocorre en
todo o tramo do rio Mero o seu paso por Cambre.

POR TODO O ANTERIOR, O GRUPO MUNICIPAL DA “ASEMBLEA CIDADÁ DE
CAMBRE”, PROPÓN AO GOBERNO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO.- Que se inclúa con carácter inmediato nas negociacións con Augas
de Galicia e demais organismos competentes, o acondicionamento de unha zona
de baño e recreo, nas ribeiras do rio Mero en Cela, con independencia dos
lugares previstos para tal fin, según o acordado en iniciativas anteriores
aprobadas en pleno.

SEGUNDO.- Que, de todos os acordos e actuacións que se produzan en
relación a presente Moción, se informe aos Grupos municipais da oposición e os
veciñ@s de Cela.


En CAMBRE, a 24 de xullo de 2015

               Asdo: Olga Santos López.Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de CambreROGOS QUE LEVAMOS AO PLENO:
1.- Tendo en conta o informe sobre o convenio contraído cos propietarios da finca anexa ó CEIP Graxal II, coa orden de execución UE20, no que figura como tempo de validez de dito convenio 4 anos e tendo en conta a situación de alarmismo vivida nos pasados días na citada parcela, na que a consecuencia do intento de cercado por parte do seu propietario, sen razón nin motivo aparente, os veciños da zona, nos trasladan a súa inquedanza sobre a situación de dito terreo.
PREGAMOS se nos informe das xestións que está a levar a cabo o Goberno para garantir que non sexan os veciños da zona os perxudicados do posible peche da finca, ou mesmo a sua posible urbanización, a expensas da aprobación do PXOM.
2.- No CEIP, Gonzalo Torrente Ballester, de Sigrás, non hai baño adaptado, e tampouco conta con Plan de Autoprotección. Respecto deste mesmo colexio os pais de nenos alí escolarizados nos trasladan outras deficiencias tales como o mal estado do parque infantil, con elementos rotos, e a peligrosidade das liñas amarelas pintadas á veira do centro, que esbaran, e teñen caído varias persoas nelas.
PREGAMOS: Se teñan en conta estas deficiencias e carencias e se subsanen na parte competencia do Concello ou se trasladen á Consellería de Educación da Xunta de Galicia para a súa toma en consideración.
COMUNICADO DE PRENSA


ESQUERDA UNIDA DENUNCIA O PECHE DE 7 ESCOLAS NA CORUÑA E MEDIO CENTENAR DE PROFESORES E PROFESORAS MENOS


Compostela, 28 de xullo de 2015. Dende Esquerda Unida denunciamos que para o curso 2015-2016 o alumnado galego e os pais e nais atoparanse cunha nova redución de medios na educación pública. Tan só na provincia da Coruña pechan sete escolas, en Cambre, Fene, Lousame, Ordes, Oleiros, Ortigueira e Paderne. Haberá 19 aulas de educación infantil menos, 14 menos de primaria e 50 profesores e profesoras menos.

“As escolas que desaparecen son posibilidades pechadas para o futuro deste país, polo que estes datos son tremendamente graves”, denuncia o deputado de Alternativa Galega de Esquerda e membro da dirección de Esquerda Unida Ramón Vázquez, quen lembra o “balanzo aterrador” dos seis anos de Goberno de Núñez Feijóo no que respecta ao ensino no rural: 532 aulas e 103 escolas eliminadas.

Agora, trece escolas, 82 aulas e 122 prazas de profesorado desaparecerán do rural no vindeiro curso en Galicia. Eses son os datos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia na orde de catálogos de educación infantil e primaria.

Non é a primeira vez que Esquerda Unida denuncia a desfeita do ensino público no rural da man do PP de Feijóo. “A flutuación de matrícula non pode xustificar o peche de centros”, informa Vázquez, “a previsión de pais e nais desta flutuación fai que matriculen os nenos/as noutros centros. A matrícula descende e a Consellaría aproveita para pechar escolas. Iso si, se logo a matrícula volve medrar, ou excede a capacidade das escolas, non se abren máis”, remata.


Gabinete de prensa.

Executiva Nacional de Esquerda Unida.


Resultado de imagen de escuela unitaria santa maria de vigoResultado de imagen de escuela unitaria santa maria de vigo

martes, 28 de julio de 2015

El Ayuntamiento de Zamora ahorrará 11.000 euros al año con la reducción en comisiones

Los presidentes de cada órgano cobrarán 100 euros menos por sesión, mientras que el número de reuniones disminuye de siete a seis al mes

28.07.2015 | 08:42
Representantes en la Comisión de Hacienda. 
El Ayuntamiento de Zamoraahorrará 11.000 euros al mes por la reducción del entramado de comisiones informativas que se celebran una vez al mes y en las que participan representantes de todos los grupos municipales. La sesión de Hacienda reunida ayer en el Consistorio aprobó la reducción de las indemnizaciones a los presidentes de cada comisión en cien euros, al pasar de los 300 que se estaban percibiendo a los 200 que se cobrarán a partir de ahora. Esta disminución, unida a la rebaja de siete a seis comisiones al mes promovida por Izquierda Unida y PSOE, dejará en las arcas municipales 10.800 euros más cada mes, un total de 57.600 euros al final de este mandato.
El ahorro en la Corporación Municipal del que hablaba Izquierda Unida nada más tomar posesión de la Alcaldía continúa dando pequeños pasos. A la bajada de sueldo deFrancisco Guarido hay que sumar ahora la disminución en costes por comisiones. Con la nueva propuesta aprobada ayer en la sesión de Hacienda, la Corporación reducirá 11.000 euros mensuales en costes, resultado de cien euros de ahorro por comisión con una comisión menos al mes.
La Comisión de Hacienda aprobó también la propuesta de Alcaldía sobre la asignación única y proporcional de cantidad a los cuatro grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Zamora. En este apartado no ha habido ahorro y el dinero a repartir se mantiene en 32.000 euros. No obstante, sí que varían las cantidades a percibir por cada uno de los partidos políticos, merced al intercambio de concejales acaecido tras los últimos comicios municipales. Así, Izquierda Unida dobla prácticamente su subvención y llegará a percibir en torno a 10.000 euros. El Partido Popular reduce, al pasar de 14 a 10 ediles, su retribución y cobrará unos 12.000 euros. PSOE y Ciudadanos, con tres y dos concejales, cobrarán una cifra que ronda los 5.000 euros.

viernes, 24 de julio de 2015

ESQUERDA UNIDA SÚMASE Á MOBILIZACIÓN UNITARIA DO VINDEIRO 25 DE XULLO EN COMPOSTELA

Compostela, 23 de xullo de 2015. Dende Esquerda Unida sumámonos á convocatoria cidadá de mobilización unitaria, o vindeiro sábado 25 de Xullo, entendendo que nesta data debe ser a cidadanía quen asuma o rol de protagonista.

Nesta mesma liña, entendemos que as organizacións políticas debemos ser instrumentos para seguir a impulsar un suxeito amplo e de xenerosidade como é a unidade popular que demanda o pobo, e único protagonista real do cambio político do país.

“É a hora de sumar vontades, levar unha mensaxe de esperanza e apostar por UN MOMENTO HISTÓRICO no que sumar multiplica”, sinala a coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz. Ao seu xuízo, “en Galicia temos que seguir loitando para que continúe a primavera de devolver as institucións para a maioría, recuperando así a ilusión e a dignidade para a nosa cidadanía”, precisa.

As Mareas, as mobilizacións sociais, as marchas da dignidade ou o 15 M deixan claro que traballar no proceso de unidade popular é a única forma de mudar, dunha vez por todas, as políticas regresivas e represivas que leva a cabo o PP. E dende Esquerda Unida temos claro que ese é o verdadeiro e único camiño da transformación social. A esta manifestación do 25 de xullo asistirán membros da dirección nacional de Esquerda Unida, así como a súa coordinadora nacional, Yolanda Díaz.Gabinete de Prensa EU
ANTE A CARENCIA  DE UN LUGAR AXEITADO PARA  FACER  AS XUNTANZAS, OSVECIÑ@S DE CELA IMPROVISAN UN ESPACIO NO ADRO DA IGREXAEngadir título

miércoles, 22 de julio de 2015

La Presidencia Federal de IU aprueba por unanimidad una resolución para profundizar en el proceso de unidad popular de cara a las elecciones generales

La Presidencia Federal de Izquierda Unida, órgano de dirección de esta formación, ha celebrado esta tarde su última reunión prevista antes de las vacaciones estivales en la que, entre otros tema tratados, ha aprobado por unanimidad una resolución para profundizar en el proceso de unidad popular en el que se viene trabajando desde hace meses.

La elaboración de esta resolución es consecuencia del mandado dado en este sentido a la dirección de IU en el último Consejo Político Federal que tuvo lugar el pasado 14 de junio. En aquella reunión del máximo órgano de dirección entre asambleas se aprobó por amplia mayoría encaminar los pasos de Izquierda Unida a la búsqueda de una candidatura de unidad popular de cara a las elecciones generales previstas para el próximo otoño.

CONSTRUYENDO UNIDAD POPULAR 
Las elecciones del pasado 24 de mayo dejaron encima de la mesa tres enseñanzas clave, en primer lugar, se vuelve a constatar la tendencia descendente del bipartidismo una vez se observa una nueva disminución de sus votos entre 2011 y 2015. Partido Popular y Partido Socialista han pasado, en sucesivas elecciones locales, de representar el 71% de los votos en 2007, el 65,3% en 2011 hasta el 52% de la última convocatoria. No obstante, este último porcentaje es similar al de hace un año y medio, cuando en las elecciones europeas ambas formaciones obtuvieron conjuntamente el 49% de los votos totales, lo cual reflejaría también cierta fortaleza o suelo electoral.
 En segundo lugar, estamos asistiendo a la plasmación política e institucional del fenómeno social que tomo cuerpo en la movilización social y sindical de las huelgas generales y que emergió con el movimiento 15M en 2011. La emergencia de candidaturas ciudadanas unitarias en las últimas elecciones municipales, operando con metodologías de democracia participativa y bajo espíritu republicano, hace pensar que se está configurando un nuevo paradigma político en torno al cual se está aglutinando la izquierda alternativa. Además, en varias ciudades importantes del Estado estas candidaturas unitarias han logrado alcanzar el Gobierno. Este proceso, sin embargo, ha sido siendo uniforme en todo el Estado.
 En tercer lugar, el voto político de las elecciones autonómicas ha sido significativo, por una parte ha castigado, y con la notable excepción de Asturias y Castilla León, a las candidaturas en las que IU ha concurrido en solitario y por otra ha demostrado las limitaciones de Podemos para ser por si solos alternativa la bipartidismo. En estas elecciones autonómicas, además, el bipartidismo ha salido fortalecido en tanto que en ningún caso se ha desplazado de los gobiernos a PP y PSOE. 
Con todo ello, probablemente el 24M ha marcado un punto de inflexión en la historia política de nuestro país. Especialmente, el éxito de las candidaturas de unidad popular habría dejado claro que la ciudadanía quiere la unidad, y que este tipo de procesos, basados en el protagonismo y la participación ciudadana no solo suman sino que consiguen multiplicar.
 En este sentido, el documento "Hacia la Unidad Popular" que aprobó por amplísima mayoría el pasado Consejo Federal empezaba con una cita que señalaba la necesidad de estar preparados para lo imposible, lo inesperado, para lo que pueda suceder, decíamos que este era el resumen del modo político de pensar la política, de manera que las preguntas del futuro no sean imposibles de descodificar para la izquierda, porque ese sería el momento en el que la izquierda se habría quedado vieja, cuando no fuera capaz de responder a las preguntas de la oportunidad política.
 2 Señalábamos también que el País vive momentos de una emergencia social que no es coyuntural porque el capitalismo español, como en el resto del planeta está aprovechando la crisis para realizar profundas transformaciones que modificarían de consolidarse la estructura social, de este modo se trata de alterar la propia concepción del mundo para la mayoría de las personas, se trata de consolidar una salida neoliberal de la crisis consolidando un sistema de vida basado en principios neoliberales, individualistas, reaccionarios y patriarcales, de manera que el neoliberalismo económico sea asumido como una forma de vida.
 Por ello la crisis de la política forma parte de este intento de acabar con toda posibilidad de participación democrática, ya que la separación que existe actualmente entre representantes y representados debe resolverse desde un modelo de más participación en la vida política si no queremos que fuerces fascista y xenófobas sean las receptoras del descontento social. 
El neoliberalismo, como proyecto político y civilizatorio, está aprovechando la crisis económica para recomponer el mapa social, económico y político a nivel mundial. Esto es evidente en los países del sur de Europa, pues es aquí donde los planes de ajuste están significando de forma más clara la construcción de un nuevo orden institucional al servicio de las necesidades del capitalismo neoliberal. 
La fuerte reacción de las oligarquías financieras y políticas frente a la respuesta popular, sea ésta en forma de movilización social o mediante gobiernos elegidos democráticamente, es un ejemplo claro del sólido compromiso neoliberal con esta regresiva transformación. En conjunto, todas las conquistas sociales arrancadas al poder económico en las últimas décadas, resultado de las cuales actualmente existe lo que llamamos Estado Social, están ahora amenazadas por la política neoliberal. Simultáneamente, la crisis económica y la gestión neoliberal de la misma han provocado un momento de emergencia social en todos los pueblos del Estado español. El desempleo, la desigualdad y la miseria se extienden sin que las administraciones públicas concentren sus esfuerzos en evitarlo y revertirlo. 
En función de todo ello Izquierda Unida aprobó en su Consejo Político Federal del 14 de Junio, una estrategia política clara: formar parte de la construcción de una amplia Unidad Popular para la construcción de un proyecto de nuevo País, se trata ahora de como contribuimos a desarrollar esta estrategia en el horizonte de las próximas Elecciones Generales con la determinación de ganar esas elecciones y llevar a la Moncloa un Gobierno que represente a la mayoría social trabajadora. 
Entendemos que la construcción de una amplia Unidad Popular es el único camino para confrontar con la derecha y derrotar al bloque dominante en las próximas elecciones generales, ya que hoy es más evidente que nunca que la Unidad no solo suma, sino que multiplica.
 En este momento en el que se dan diversas e incluso dispares procesos es necesario tener algunas ideas básicas que ayuden en nuestro trabajo, en primer lugar un llamamiento a toda la militancia y organización de IU para que se integren y acompañen los procesos de Unidad que ya están en marcha y contribuir desde ahí a globalizar este trabajo unitario, hacerlo siempre buscando liderazgos y trabajo colectivo, conformando espacios de trabajo en el que se integren diferentes fuerzas políticas y sociales. 
3 Debemos afrontar esta tarea aprendiendo de las enseñanzas obtenidas tras el 24M, creemos que es necesario reafirmar el papel funcional de las organizaciones políticas, es decir, ser herramientas al servicio de las demandas ciudadanas y actuar como medios y no como fines en sí mismos. Para ello es necesario poner todo nuestro capital político y recursos al servicio de un proyecto de nueva sociedad, la construcción de un nuevo modelo de Estado. Esas demandas hoy día toman la forma, el nombre y el aspecto de la Unidad Popular. Tanto electoral como no electoralmente.
 El trabajo hacia la convergencia, hacia la unidad popular, no es tarea burocrática o de consigna central; no es tarea exclusiva de IU Federal, sino de todas sus federaciones, de todas sus estructuras sectoriales, provinciales y locales. Las cuales de manera creativa deben poner en marcha multitud de iniciativas en sus ámbitos territoriales que vayan en la línea de los parámetros y objetivos señalados, sabiendo combinar la necesaria federalidad con el análisis concreto de la realidad concreta de cada territorio y circunstancia social y política.
 Debemos desplegar toda la capacidad que la organización ha demostrado generando trabajo y dinámica unitaria en las recientes elecciones municipales. El conjunto de IU se tiene que poner a trabajar en ello desde esta Presidencia Federal.
 Vamos al encuentro de esos espacios unitarios, con lo mejor de nuestra cultura política: donde lo colectivo prima sobre lo personal, los intereses ciudadanos son el norte, donde la participación y la apertura y el voto en pie de igualdad no nos asusta, donde en lo plural que enriquece, nos reconocemos a nosotros y reconocemos a otros, un proceso que debe ser por tanto, lo más participativo e incluyente de partidos, colectivos políticos, plataformas sociales, personas.
 Se trata, como decíamos de construir entre todas y todos un nuevo modelo de Sociedad, que recoja las demandas de la más amplia mayoría social, de manera, que sea posible concretar un acuerdo programático básico que impulse una propuesta para cambiar la política y concretar candidaturas unitarias con actitud y determinación de ganar el Gobierno del Estado frente al intento de un Pacto de Estado que certifique una segunda transición que permita abrir un nuevo ciclo político bajo el dominio del capital especulativo.
 Desde IU consideramos que los parámetros en los que debemos actuar en este complejo proceso son la necesidad de conformarlo desde la base, desde un protagonismo colectivo y un trabajo horizontal, que ponga en valor las iniciativas que se están desarrollando a todos los niveles.
 Al mismo tiempo debemos considerar la diversidad del Estado, valorando los procesos que se están dando en nacionalidades y regiones como una potencialidad, en la medida de que no puede haber procesos unilaterales, sino que debemos encontrar el punto de encuentro en torno a una propuesta constituyente.
 IU ve este proceso de construcción de Unida Popular como una tarea cooperativa, no uniformadora, desde un protagonismo colectivo y compartido, en este sentido es importante determina cual es nuestra tarea en este momento, por ello repetimos el llamamiento a todo el colectivo de IU para que acompañe y ayude en la configuración de espacios de unidad, no se trata de una tarea mecánica, ni mucho menos burocrática, no es una consigna a seguir de forma imperativa, al contrario debe ser una tarea asumida con ilusión y capacidad dialéctica para ir al encuentro de espacios unitarios existentes o 4 de saber contribuir con otras a configurar estos espacios donde no existan, hacerlo de una forma colectiva, desde el protagonismo de las ideas sobre los personalismos.
 Procesos participativos, en los que el mestizaje político nos enriquezca a todas y todos, un proceso incluyente de partidos, colectivos, plataformas, personas y toda la variedad en la que la mayoría social trabajadora puede verse hoy reflejada.
 La construcción de la Unidad Popular esta hoy marcando la agenda política, esta superándonos, se ha generado ilusión y visibilidad, poniendo en evidencia que ninguna fuerza política por si sola puede derrotar al bipartidismo monárquico desde una propuesta transformadora, ahora se trata de ser capaces de dar respuesta en lo que nos corresponde a esta demanda, por eso se trata de situarnos en el lugar correcto, ni somos los promotores, ni somos los que lo dirigimos desde lugares ocultos, ni tampoco el proceso de construcción de UP nos es ajeno, los manifiestos, llamamientos, declaraciones que han surgido estos días son saludados por IU en lo que vienen a contribuir a consolidar la idea de que es posible aquí y ahora configurar una alternativa ganadora al actual gobierno del PP y abrir una etapa de gobierno de la mayoría. 
En este proceso, al que nos sumamos desde la base, debemos aportar nuestro trabajo de elaboración programática, nuestra presencia en el movimiento obrero, y en el feminista, no hay Unidad Popular sin que se sume el Movimiento Obrero y el Feminista y nuestra implicación en el proceso imparable de reivindicación del derecho a decidir por parte de todos los pueblo que componemos el Estado español, también debemos aportar nuestra implicación en la movilización, desde la confrontación con el TTIP, desde nuestra presencia en las marchas por la dignidad, reafirmamos nuestro convencimiento de que no hay posibilidad de construir ningún espacio de Unidad Popular sin la implicación del mismo en la lucha social.
 En lo concreto en estos momentos debemos consolidar la idea, cada vez más extendida de que solo desde la unidad de todas la fuerzas que estamos por una salida social de la crisis, se pueden ganar la próximas elecciones generales, y evitar que el triunfo del bipartidismo permita un Pacto de Estado que consolide las políticas de austeridad y recortes, en este sentido, el desarrollo a nivel de comunidad y provincia de espacios unitarios son saludados por IU como instrumentos útiles que evidencia el empuje que tiene esta demanda unitaria.
 Desde muchos sitios se nos reclama tener una hoja de ruta concreta, desde esta Presidencia señalamos que no hay Planes A, B, o C, que IU solo un tiene el Plan y una hoja de ruta, consolidar en estas semanas, hasta el inicio del mes de septiembre, la necesidad de alcanzar la más amplia alianza social y electoral que permita afrontar las próximas elecciones generales desde una solo candidatura de Unidad Popular, con amplio apoyo social, y ciudadano, en este sentido, partiendo de nuestra experiencia, a continuación se aportan algunas claves prácticas sobre la actitud que debemos adoptar y el papel que debemos jugar:
 - Debemos asumir que somos un actor más en el proceso de construcción de Unidad Popular. - Debemos actuar cómo facilitadores del proceso, poniendo al servicio de la Unidad Popular a nuestros cuadros, nuestros militantes, nuestros recursos materiales y sobre todo nuestro programa político.
 5 - Debemos ser facilitadores, lo cual implica que no debemos monopolizar, ni por activa ni por pasiva estos procesos. Es el programa político, de transformación social, lo que debe vertebrar las candidaturas de unidad popular. Y consideramos, muy especialmente, que la prioridad ha de ser la creación de empleo.
 El objetivo político es ser capaces de evitar la Restauración Borbónica que promueven las élites financieras y políticas del sistema, proponiendo en su lugar la puesta en marcha de un proceso constituyente de Ruptura Democrática. Una ruptura que sólo podrá darse si todas las fuerzas sociales y políticas del Estado que la buscamos somos capaces de cooperar para constituir una candidatura unitaria de cara a las elecciones generales de este año. 
Queremos aprender de la experiencia histórica de este tiempo que ha desterrado la melancolía, el oportunismo y el derrotismo. Un tiempo que ha demostrado que objetivos que parecían al inicio difíciles o imposibles, fueron posibles porque los hicieron suyos la gente, la ciudadanía, sus protagonistas fundamentales. Creemos que es posible, que ¡sí se puede! 

miércoles, 15 de julio de 2015

VENRES DIA 17 AS 20:30 HORAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DA BARCALA
                     ASAMBLEA DE ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE


                   

jueves, 9 de julio de 2015

domingo, 5 de julio de 2015

CONSELLO LOCAL DE CAMBRE    
            eucambre@gmail.com
NOTA INFORMATIVA DE “ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE” SOBRE OS SALARIOS APROBADOS NO PLENO DO DIA 2 DE XULLO.

No pleno municipal do pasado xoves, o Goberno de Cambre ven de aprobar uns salarios que están  moi por enriba do salario medio de calqueira veciño de Cambre,  8 concelleiros liberados (7 en réximen de dedicación exclusiva e  1   dedicación parcial do propio Alcalde, dan como resultado  un custo  que ascende a 235.000 €), un 12% mais que o Goberno anterior.  (sin contar coa Seguridad Social, o que faría que o gasto que lle supón ao pobo en este concepto ascenda a máis de 330.00 €).

Para  EU de Cambre,  esta aprobación  é unha triquiñuela para  blindar as privilexiadas retribucións dos concelleiros do Goberno UxC-PSOE, impropias de persoas representantes dos veciñ@s  e  que, como tales, deberían   dar exemplo e poñer en valor a súa vocación de servizo aos cidadáns, demostrando que á política vaise para favorecer aos cidadáns, e non para lucrarse da condición de representante público.

Así de lamentable foi o acordó tomado polo actual Goberno apoiado pola concelleira de Ciudadanos, facilitando o reparto do “pastel municipal” a conta dos veciñ@s de Cambre, olvidándose da austeridade e da  conxuntura socioeconómica de crises que estamos padecendo, que aconsellan una maior contención salarial. Este feito, non fai mais que acentuar a desafección existente hacia a política e os políticos, posta de manifestó no pasado pleno, que semellaba un mercadeo cando se falaba do diñeiro, onde o PP  “foi a por lana e saiu trasquilado”  tentando incrementar as dietas por asistencia aos plenos.

Dende a nosa formación política, pensamos que non é lóxico pedirlle austeridade ao pobo cando se está a dar exemplo de todo o contrario, aprobando unhas retribucións  equiparables a profesionais de alto nivel, co que se pon en evidencia que os Grupos do goberno que apoiaron esta medida, convirten os cargos de representación pública en postos de traballo excelentemente retribuidos para os seus membros, asegurando fidelidades personais por enriva dous intereses xenerais dos veciñ@s.

EU de Cambre, valora positivamente a actitude mostrada polos concelleir@s da “ACDC” que actuaron en coherencia co seu programa electoral en defensa do interés xeral da cidadanía.


                                        Asdo: Consello Local de "EU" de Cambre

                              Resultado de imagen de lo que cobran los alcaldes y concejalesviernes, 3 de julio de 2015

CONCENTRACIÓN DE APOIO AO POBO GREGO, domingo, 5 as 11:30 H , R/ Caballeros 3, diante do Consulado Honorario de Grecia

O domingo, 5 de xullo as 11:30 H, diante do Consulado Honorario de Grecia, rúa Caballeros, 3-5 ( ao lado do IES Fernando Wirtz)
O próximo domingo, 5 de Xulio o pobo grego celebra referendo no que decidirá si rexeita ou acepta as condicións impostas polos acredores internacionais.
As organizacións reseñadas queremos amosar a nosa solidariedade cos nosos irmáns gregos na súa pelexa pola dignidade e contra das políticas ditadas pola troica.
A proposta da UE, non pretende resolver o problema grego. Grecia gasta o 56% do orzamento en pagar os seus acredores e os organismos europeos teñen a certeza de que esa cantidade é imposible de pagar.
Queren mandar unha mensaxe ao resto dos países da unión e así evitar que forzas enfrontadas as políticas de austeridade na Unión Europea podan chegar a gobernar en Europa e modificar esas políticas que so favorecen a banca e as grandes fortunas.
¡¡¡¡¡CONTRA AS POLITICAS DE AUSTERIDADE NA UNIÓN EUROPEA, EN APOIO AO POBO GREGO¡¡¡¡¡¡
DOMINGO 5 DE XULLO AS 11:30 CONCENTRACIÓN DIANTE DO CONSULADO HONORARIO NA R/ CABALLEROS 3-5

Ao remate da concentración farase entrega ao cónsul de Grecia dun escrito de apoio ao pobo grego, asinado polas orgánizacións que manifestaron a súa adhesión al acto.


Apoian : CCOO, UGT, CIG, ESQUERDA UNIDA, BNG,  PODEMOS, MAREA ATLANTICA, ALTERNATIVA DOS VECIÑOS E CONCELLO DE OLEIROS