martes, 28 de febrero de 2017

Yolanda Diaz Perez, a falar en #Cambre dos recortes das nosas pensións e o que isto supón para a cidadanía. Temos que traballar para avanzar cara un modelo máis xusto.
La imagen puede contener: 6 personas, personas sentadasLa imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas
La imagen puede contener: 3 personas, personas sentadas

La imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas


lunes, 27 de febrero de 2017Resultado de imagen de a peste da pataca en comarcas de galiciaResultado de imagen de a peste da pataca en comarcas de galicia

Esquerda Unida critica a ineficacia do PP e a súa improvisación ante a crise da praga da pataca que asolaga Galicia

A crise que está a vivir o sector agrario galego coa praga da pataca provocada pola polilla guatemalteca demostra que o PP non é capaz de xestionar algún tipo de acción efectiva para intentar paliar os danos das colleitas, así como diminuír os graves problemas que están a padecer as persoas produtoras, que carecen de información ou dun plan de acción coherente, e non improvisado, ante unha praga desta características.
A executiva nacional de Esquerda Unida cualifica de nefasta a actuación do PP dende a consellería de Medio Rural, xa que simplemente leva a cabo unha resolución de urxencia totalmente improvisada e insuficiente para atallar o grave problema que abafa ao rural e que precisa de un control máis rigoroso da praga, así como tomar medidas compensatorias ante as previsibles perdas dos produtores.
Dende Esquerda Unida reiteramos a necesidade de pular por un rural vivo e con futuro a través de medidas que fomenten a sustentabilidade do noso sector primario.
Para Esquerda Unida, o PP non é capaz de darlle un futuro digno ao rural, procurando un novo modelo baseado nunha agricultura e gandaría ecolóxica e de proximidade, sustentable tanto de maneira medioambiental como económica. É por iso que, dende Esquerda Unida, reiteramos a necesidade de pular por un rural vivo e con futuro a través de medidas que fomenten a sustentabilidade do noso sector primario.

viernes, 24 de febrero de 2017


IN
INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DA "ACDC" AO PLENO DO MES DE FEBREIRO

MOCIÓN PARA APLICAR O GRAVAME ÁS EMPRESAS ELECTRICAS E DE GAS POLA UTILIZACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO.
Existen varias Sentenzas do Tribunal Supremo que avalan as ordenanzas municipais dos Concellos de Arteixo (A Coruña), Serradilla (Cáceres) e Villalcampo (Zamora) que establecen un gravame ás empresas eléctricas e de gas pola utilización do dominio público das súas instalacións de transporte de enerxía.
O Alto Tribunal falla contra as empresas, que non pagaban a taxa que fixan os concellos por atravesar os seus territorios, porque non recoñecían o gravame ou o consideraban desproporcionado.
A Lei Reguladora das Facendas Locais estableceu que as eléctricas deberían pagar aos municipios aos que fornezan por aire, chan ou subsuelo un 1,5 % da sua facturación no término local e que tamén están obrigadas a pagar por atravesar os municipios aínda que non lles fornezan unha taxa que debe fixar un informe técnico-xurídico.
Nas citadas Sentenzas o Tribunal Supremo acepta e valida as Ordenanzas Fiscais destes concellos que establecen e regulan dita taxa e que incorporan á valoración as construcións das liñas eléctricas de alta tensión e as canalizaciones de gas para o cálculo da base imponible da taxa por utilización do dominio público local.
Por todo iso, o Grupo Municipal de Asamblea Cidadá de Cambre propón para a súa aprobación en Pleno o seguinte Acordo:
PRIMEIRO.- Realizar un estudo técnico-económico sobre o estado destas infraestructuras no Concello de Cambre.
SEGUNDO.- Proceder ao seu gravame segundo a Jurisprudencia do Tribunal Supremo. Para elo proporase a creación ou modificación, según proceda, das ordenanzas fiscais do Concello de Cambre, para permitir dito gravame.

 Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

MOCION EN APOIO ÁS MARCHAS DA DIGNIDADE E Á MOBILIZACIÓN DO 25 DE FEBREIRO NA CORUÑA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
As Marchas da Dignidade son un movemento social que en Galicia aglutinan no seu seo a mais de sesenta organizacións e colectivos sindicais, culturais, sociais e políticos do País.
As MMdD levan mais de tres anos mobilizándose nas rúas para esixir o remate das políticas que agrecen á maioría social golpeada pola chamada crise. As MMdD diríxense ao grupo Municipal da ACdC para presentar esta moción no Pleno Municipal coa intención da súa aprobación previa deliberación.
Esta corporación municipal debe ser consciente da situación dramática que están a padecer as persoas maiores que dependen dunha pensión para poder vivir despois de toda unha vida de traballo. Dada a situación dramática de moitas familias, a pensión é o único sustento que teñen para poder sobrevivir cunhas mínimas condicións, e estamos vendo como se poñen en perigo con medidas impostas dende organismos antidemocráticos como o FMI e o Banco Mundial a través da Troika Europea. Estas medidas teñen como obxectivo favorecer ás entidades que ofrecen plans de pensións privados, e queremos recordar que as pensións non son privilexios, son dereitos irrenunciables.
Por este motivo, e pola situación actual, está convocada unha manifestación o día 25 de febreiro na Coruña co tema central da defensa das pensións, e coas nosas reivindicacións habituais resumidas en pan, traballo e teito.

ACORDO ÚNICO:
Esta Corporación Municipal apoia a mobilización convocada polas MMdD
prevista para o vindeiro 25 de febreiro na Coruña e fai un chamamento aos veciños e veciñas deste concello para participar na mesma.

ROGOS:
1.- Os fortes temporales de vento e choiva acontecidos nas últimas semanas provocaron a caida e desplazamento dos contenedores de lixo, por carecer de aparellos de suxección. Este feito ten ocasionado diversos problemas para o tráfico rodado e peonil. O problema ten maior incidencia nas zonas mais urbáns do concello, supoñendo un perigro para a circulación. Como exemplo podemos recordar como na estrada da Castellana ou no centro de Cambre, varios aparellos apareceron desplazados do seu lugar, contra vehículos e entorpezendo a circulación.
PREGAMOS se adopten con urxencia as medidas correctoras necesarias para solucionar o problema, como primeira medida nas zonas urbanas e nas estradas con mais circulación.

2.- Na estrada de Cambre O Temple, no lugar da Cruz, o arborado de mimosas está enriba da beirarrúa e do vial de circulación de vehículos. Recentemente desprendéronse dúas ramas de considerable porte, que puideron ocasionar consecuencias graves.
Por isto PREGAMOS, se tomén as medidas correspondentes para evitar calqueira accidente, e se informe o noso Grupo de ditas medidas.
  
3.- Temos coñecemento da petición que o Alcalde fixo a GNF solicitando que se proceda a talar as ramas das árbores que teñan risco de romper e caer sobre os tendidos eléctricos provocando cortes de suministro, sobre todo en momentos de temporal como os acaecidos hai uns días. Do mesmo xeito, somos coñecedores de que existe unha iniciativa por parte do Alcalde de Abegondo e presidente do Consorcio para facer unha frente común entre os alcaldes e reclamar ás eléctricas formalmente ante as situacións que ano tras ano se veñen producindo polo estado deficiente das liñas e a tardanza na actuación ante averías.
PREGAMOS:
Que se nos informe sobre ambas iniciativas.


 PREGUNTAS:
1.- Con anterioridade o noso Grupo xa ten denunciado e posto en coñecemento do Goberno as deficiencias existentes no sistema de peche dos contenedores de lixo, que carecen de gomas de amortiguación nas súas tapadeiras, producindo forte ruido, que o noso xuizo e dos veciños supera os niveis de emisión sonora permitidos e contemplado na Ordenanza para esta cuestión.
¿Poden informarnos sobre as medidas tomadas e futuras?


2.- ¿Poden informarnos que utilidade se está dando o antiguo local de correos ubicado no edificio do Centro de Saúde de Cambre?

3.- Na literalidade da presentación do entroido Cambrés atopámonos coas manifestacións do concelleiro de Cultura que afirma que "a programación que se presenta é mais completa, diversa, ampla e variada que a de anos anteriores". Diremos que estamos totalmente dacordo con esta afirmación si nos atemos ás innovacións introducidas no noso entroido pequenos tales como que sexan 11 días de festa, a recuperación do enterro da sardiña, os testamentos, o concurso de postres típicos e a posta en disposición dunha nave para a elaboración das carrozas. Asímesmo parécenos moi acertada a programación infantil con maxia, música ao vivo, atraccións e obradoiros, e tamén a posta en marcha do servizo de bus municipal no entroido pequeno. A única salvedade que podemos poñer a esta programación, tendo en conta que tamén declara o Concelleiro que pretenden poñer en valor a cultura galega e a historia de Cambre, é a actuación o día grande de Karina, persoa, que ata onde nos sabemos, pouca ou ningunha relación ten con Cambre nin con Galicia. Si a pretensión era tal e como declara o concelleiro na Web do Concello "chegar a un público interxeracional" ocórresenos unha morea de nomes galegos que poderían ter ocupado ese espectro de idades e xeracións. Sirvan como exemplo no estilo de Karina, Xil Ríos, Pili Pampín, Lucía Pérez. Si se pretende dar un pouquiño mais de calidade artística, poderíamos pensar en Fuxan os Ventos, Milladoiro, Ugía Pedreira, Xabier Díaz, Guadi Galego.
¿Pode o Concelleiro responsable facernos entender a decisión de contratar a Karina para o día grande do entroido pequeno, sendo o primeiro que sempre abogou polo fomento da nosa música e os nosos artistas nas festas que se celebran durante o ano no noso Concello?


Cambre a 20 de Febreiro de 2017

Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son 
La imagen puede contener: textoPrezadas compañeiras,
Prezados compañeiros,

o movemento das Marchas da Dignidade, plataforma de mobilización unitaria da que Esquerda Unida forma parte dende os seus inicios, volverá a sair as rúas en todo o Estado o vindeiro sábado 25 de novembro nunha nova xornada de loita, reivindicación e dignificación social esta vez para reclamar e defender o dereito a un sistema público de pensións

Dende Esquerda Unida facemos un chamamento á participación na mobilización para esixir un país que garanta pan, traballo, teito e no concreto, tamén un presente e futuro en forma de pensións para as capas traballadoras. As Marchas da Dignidade son un exemplo xenuíno do valor e forza que representa o camiño da unidade popular, da posibilidade de confluencia dos conflictos sectoriais e territoriais, dos diferentes axentes políticos, sociais e sindicais en base a un programa de loita unificado. Nun momento que vemos como o bloque da restauración avanza no seu reame político é preciso ser quen de contribuir á recomposición da oposición popular dando corpo social as alianzas forxadas no pasado ciclo electoral. Nesta liña o conflicto e á mobilización social son as nosas prioridades.

En Galicia está convocada manifestación que, por primeira vez, tomará a cidade da Coruña como centro de loita. Cuestión que esixe un maior nivel de esforzo e implicación da nosa organización para asegurar o éxito da convocatoria. 

Anexamos a información relativa a manifestación:

Horario e percorrido

25 de febreiro ás 12 horas con saída de dúas columnas dende praza de España e Pazo da Ópera confluíndo á metade do camiño e finalización nos Xardíns de Mendez Nuñez. Na vindeira semana enviaremos información detallada sobre o punto de quedada para a militancia Esquerda Unida.

Repartos

Sábado 18: 12h Biblioteca de Montealto 17h Feirón de Sada
Domingo 19: 11h Acea de Ama 12h Campo da Leña
Luns 20: 19h rúa Pose, Gaiteira
Mércores 22: 11h centro saúde Ventorillo 19h rúa Barcelona esquina rúa Cuba
Xoves 23: 11h mercado San Agustín, 19h cruce ronda Outeiro / avenida de Arteixo

Información e redes


Se estades interesados en colaborar en algunha das actividades previstas ou tedes calquera dúbida estamos a vosa disposición dende a dirección local.


Saúde e Loita!

--
Coordinación Local
Esquerda Unida A Coruña

jueves, 16 de febrero de 2017

Emprego e salarios dignos: á rúa 19F
Cartel conxunto CCOO e UGT para webs e redes sociais [JPG]
Cartel conxunto CCOO e UGT para webs e redes sociais [JPG]

A imposición de políticas de austeridade e continuos recortes, tanto no eido social como laboral, disparou as taxas de desemprego ata niveis insoportables e provocou a dualidade do mercado de traballo. Isto derivou nunha sociedade máis empobrecida e nun retroceso inxustificado de dereitos sociais e laborais.

A tímida recuperación económica que se rexistra desde o 2015 non está a chegar nin aos salarios nin á rede de protección social. E, por se fose pouco, a cidadanía tense que enfrontar á suba do custe dos servizos básicos.
Os gobernos non poden mirar cara outro lado e as organizacións patronais tampouco. Son culpables do que pasa, da suba incontrolada dos prezos, da perda de poder de compra dos salarios, das pensións e das rendas de protección.

Por todo isto, UGT-Galicia e o S. N. de CCOO de Galicia chaman a cidadanía galega a saír á rúa este domingo contra o encarecemento da vida, especialmente contra a suba dos servizos básicos esenciais.
Hai que saír á rúa para demandar subas salariais, das pensións e das rendas de protección. Subas que permitan recuperar o poder adquisitivo, retomando o IPC como índice de actualización.

Hai que saír á rúa para reclamar máis e mellor emprego; contra a precariedade laboral; contra a brecha salarial; pola recuperación de dereitos e da calidade dos servizos públicos; por unha prestación de ingresos mínimos que axude a combater a desigualdade e a pobreza; e pola derrogación das reformas laborais.MANIFESTACIÓNS
— Santiago: 12 h, Alameda-Praterías
— Ourense: 12 h, ao redor da Subdelegación do Goberno

CONCENTRACIÓNS
— A Coruña: 12 h, Delegación do Goberno
— Ferrol: 12 h, edificio da Xunta
— Lugo: 12 h, Subdelegación do Goberno
— Pontevedra: 12 h, Subdelegación do Goberno
— Vigo: 11.30 h, museo MARCO
CAMBRE

En Marea preguntará en el Parlamento a la Xunta si habrá peaje de la ártabra en Cambre

16.02.2017 | 00:53
El grupo parlamentario de En Marea preguntará en la Cámara gallega si se prevé un peaje en el entronque con la vía ártabra proyectado en A Gándara, en Cambre. La iniciativa fue remitida al grupo de En Marea por el grupo municipal de Asemblea Cidadá de Cambre (ACdC), que pretende aclarar información tras las "manifestaciones contradictorias realizadas por el Gobierno del concello de Cambre y responsables de la Xunta", como detalla el escrito, que se preguntará como pregunta para su respuesta oral.
"Responsables de la Xunta manifiestan que en los planos de la planta de esta futura infraestructura no figura, por lo que la Consellería de Infraestruturas insiste en que el documento, salvo error, no contempla dicho peaje", mientras que la memoria del proyecto sí prevé un área de peaje, como denunció el Gobierno local, quien además había acordado con concellos del área que el entronque fuese en Cuatro Caminos y sin peaje. La Xunta sacó a exposición pública el proyecto la semana pasada. El documento prevé un trazado de 3,6 kilómetros desde la Nacional-VI con un acceso al polígono de Espíritu Santo.

miércoles, 15 de febrero de 2017


         

Esquerda Unida apoia as mobilizacións pola derrogación da LOMCE e contra os recortes educativos

A área de Educación de Esquerda Unida manifesta o seu apoio ás próximas mobilizacións da comunidade educativa a prol da derrogación da LOMCE, a reversión dos recortes en educación e o desenvolvemento dunha nova lei educativa participada polo conxunto da comunidade educativa, nomeadamente ás fixadas para o xoves 16 de febreiro, así como para a folga xeral educativa de ámbito estatal do 9 de marzo.
“A LOMCE sigue vixente, as reválidas foron adiadas froito da mobilización da comunidade educativa pero non derrogadas, non existe reversión dos recortes realizados senón unha profundización nos ataques ao sistema educativo público. Consideramos necesaria a participación masiva da comunidade educativa nas mobilizacións para a defensa efectiva dun sistema público educativo de calidade”, sinala o coordinador da Área, Roi Rodríguez Cagiao.
Receo cara ao “Pacto Educativo”
A área de Educación expresa tamén a súa desconfianza cara ao tan cacarexado “Pacto Educativo”, do que a día de hoxe non se sabe ben, e que promovido por PP-PSOE-CIUDADANOS ameaza con deixar novamente fóra do debate educativo ao conxunto da comunidade escolar, limando os aspectos máis impopulares da LOMCE para conservar a súa esencia retrógrada.
Neste senso, Esquerda Unida volve recalcar a necesidade de acción da comunidade educativa galega nas mobilizacións contra a LOMCE e os recortes en educación, unidade que si se da no noso país noutras loitas sociais coma a defensa da sanidade pública.

martes, 14 de febrero de 2017

Esquerda Unida esixe un tipo de financiación local eficiente que salve da asfixia económica aos concellos

Dende Esquerda Unida reiteramos que, na actualidade, a xestión da financiación local non é eficiente, o que provoca a asfixia económica dos concellos, ademais de non ser capaz de dar cuberta ás necesidades da veciñanza, polo que vemos imprescindible levar ao executivo central un debate que permita abordar o tan necesario financiamento local dun modo global e concertado entre goberno central, gobernos autonómicos e concellos.
Segundo Rubén Pérez, secretario de Organización de Esquerda Unida, “o debate sobre o financiamento local ten que estar tratado como unha prioridade nos asuntos públicos e, para iso, ten que ser un debate simultáneo ao financiamento autonómico, capaz de dar voz ao municipalismo e apelando á mobilización dos concellos para negociar un novo modelo de financiamento”, explica.
“Os concellos precisan ter máis capacidade de xestión directa, así como un maior número de competencias. Por suposto, para poder desenvolver mellor o seu traballo, a prol das necesidades da cidadanía, os concellos precisan tamén contar con más financiamento, así como dun novo marco de financiación local moito máis eficiente”, remata o secretario de Organización de Esquerda Unida.

sábado, 4 de febrero de 2017

En Marea rexistra unha batería de preguntas sobre o dragado e saneamento da Ría do Burgo

 84d12589-bd37-4ce5-9eb9-66a9f711ae42
Madrid, 27 de xaneiro de 2017. Os deputados de En Marea por A Coruña, Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz, rexistraron este venres unha batería de preguntas sobre a Ría do Burgo.
En concreto, En Marea pregunta ao Goberno polas dotacións que ten previsto incluir nos orzamentos xerais do Estado de 2017 para acometer o dragado e o saneamento integral da Ría do Burgo na Coruña e polo estado de tramitación do Proxecto de dragado ambiental dos sedimentos da Ría.
“Cando ten previsto o Ministerio comezar coas obras de dragado da Ría do Burgo e cal é o prazo de execución previsto destas obras?”, preguntan, entre outras cuestións como as actuacións concretas do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para 2017 ou qué parte dos 47 millóns de euros do coste total da obra será asumido polo Goberno do Estado.
En Marea tamén inquire ao Ministerio por se pensa paralizar o marisqueo durante a execución do dragado, ante a posibilidade de que mobilice substancias contaminantes que se poidan disolver na auga.
Ante esta situación, tamén se pregunta ao Goberno se ten previsto establecer algún tipo de axuda ou compensación económica para os traballadores e traballadoras durante o período no que se realice o dragado, ata que se garantan as condicións óptimas para a práctica do marisqueo con total normalidade.
Nos anos oitenta, esta ría conformaba un rico parque de marisco, que chegou a producir ata 70.000 quilos anuais de ameixa fina da mellor calidade, e daba traballo a dous mil mariscadores, cunha capacidade produtiva do 80%.
Na actualidade, a súa capacidade produtiva apenas chega ao 20% e emprega a menos de cen persoas en actividades extractivas, xa que é unha de rías máis contaminadas de Europa polos vertidos tanto industriais como fecais.
Todos os afectados pola deplorable situación de Ría do Burgo, a cidadanía, os colectivos, os Concellos, levan anos demandando a adopción de medidas para a súa rexeneración.
EN DEFENSA DUN GOBERO PROGRESISTA DE ESQUERDAS. HAY MAREA!!


La imagen puede contener: una o varias personas y personas de pieHace un año que yo tuve una ilusión: una IU para un nuevo país

04 Feb 2017

Compartir: facebook twitter meneame

  

Clara Alonso Alonso JiménezResponsable de Comunicación de IU
Estos días, y en alguna medida como consecuencia del debate en Podemos en torno a Vistalegre II, muchas firmas se han dedicado a escribir sobre Izquierda Unida (IU) y su coordinador federal, Alberto Garzón. Pocas veces con exactitud.
Y es hora de romper falsos mitos (a falta del apoyo de los grandes medios, el tiempo es quien nos da la razón): Ni IU ha desaparecido, ni ha sufrido los procesos químicos (disolución, fusión…) que nos han ido achacando en los tres últimos años. Tampoco Garzón ha entregado las llaves de IU para irse a Podemos. Ni la militancia ha huido. Todo lo contrario. En el momento más crítico, en las elecciones del 20-D, su movilización y trabajo permitió alcanzar un histórico millón de votos.
Frente a todas estas opiniones se hace necesario explicar el trabajo real de IU. Tenemos que ser nosotras quienes contemos nuestra política, huyendo de relatos tendenciosos construidos desde fuera. Antonio Gramsci decía que para construir un movimiento que tienda a sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo no hay que cansarse nunca de repetir los argumentos.
¿Alguien ha contado la profunda renovación de la dirección de IU? El nuevo equipo que trabaja día a día con Alberto Garzón ­–de 35 años de media–, planteó en 2016 cambios de raíz para la organización que eran necesarios, como la posibilidad de revocatorios a todos los cargos o los mecanismos de control y seguimiento de una dirección colegiada integradora. Su propuesta fue un éxito y obtuvo el apoyo de más del 75% de la militancia en la XI Asamblea.
¿Alguien ha contado aquella inyección de democracia radical y transparencia? Se votó por primera vez a través de un sistema de sufragio universal y se introdujeron dinámicas participativas inéditas en otros partidos. Fue un proceso con una participación interna sin precedentes.
¿Alguien ha contado qué ha cambiado en IU desde que llegó el equipo de Garzón? Algunos, de forma interesada, siguen hablando de la IU de 2014, la que veían antes de la creación de Podemos, atascada en cómo hacer las cosas. Desde 2016, la definición de qué queremos hacer ha permitido concretar las líneas de trabajo y avanzar. Cada mes, con paso más firme. Hoy podemos afirmar con rotundidad que IU es de nuevo una herramienta útil para el cambio.
En nuestra historia reciente se suele hablar de quienes han dejado IU, pero pocas veces de quienes nos hemos quedado. A mí me gusta contar que la primera vez que me preguntaron por qué continuaba en esta organización contesté en un segundo y de manera clara: Porque soy marxista. Y no por el folclore, las siglas y las banderas. El marxismo aporta un análisis de clase que pone siempre en el centro las condiciones de vida y trabajo, lo material, y la necesidad del bien común y el interés colectivo por encima de la riqueza acumulada por unos pocos. Y esa conciencia no hay que perderla en un país como España, en el que las tres personas más ricas poseen la misma riqueza que el 30% más pobre.
Por ello, es fundamental que en el espacio del cambio que se está construyendo participe la izquierda marxista. Y no para mirar al pasado o vivir en un rincón de la política. Sino para que esa perspectiva esté siempre presente.
Y hay un segundo motivo por el que me quedé en IU: Porque entendía que el proyecto de radicalidad democrática al que aspiramos –en nuestra organización y en el país– era posible hacerlo tan solo desde la ética de la convicción y una nueva cultura política, como señala siempre Antonio Maíllo.
Desde esta ética de la convicción, la dirección de IU tiene ahora un mandato claro de su militancia: “Constituir una organización más ágil, rápida, democrática y eficaz que trabaje para conformar un verdadero movimiento político y social que vaya más allá de IU”.
Para ello, trabajamos en dos líneas. La primera es la organización del conflicto, que es mucho más que la manifestación clásica. Significa hacer política codo con codo, no desde un púlpito: Generando redes de apoyo, cuidados y comunidad con la gente que más sufre las consecuencias de la crisis. Y la segunda, la apuesta por la consolidación de ese bloque del cambio, de espíritu constituyente y necesario para ganar este país.
En resumen: Las necesidades de la gente están por encima de las siglas de cualquier partido y hay que pensar siempre en lo estratégico, teniendo como horizonte un proyecto de país. Son estas ideas las que orientan nuestro día a día. Y lo van a seguir siendo, por mucho que nos vendan que nos iría mejor en solitario y que saldríamos más en los medios de comunicación.
Falsos mitos de ayer: Anguita y la Transición
En relación a los falsos mitos que comentaba al principio del artículo, es inevitable recordar el relato que se creó en torno a Julio Anguita. Cuando empecé a militar en IU, las primeras veces que iba a la sede, pasaba las horas mirando los viejos dosieres de prensa. Siempre me llamó la atención la hostilidad con la que determinados periódicos trataban a Anguita. Eran los años noventa, tiempos en los que IU denunciaba el proyecto europeo que hoy hace agua, y en los que era la voz honesta de crítica dura al PSOE de la corrupción, los GAL y los recortes.
Hay un hilo que conecta aquellas portadas, editoriales y artículos con los de hoy: además de las firmas –muchas siguen siendo las mismas–, entonces también primaban la caricatura del líder frente al análisis político. A Anguita, trataron de desdibujarle acusándole de radical comunista, de loco quijotesco. Hoy, a la dirección de IU, de entreguismo a Podemos.
Pero también hay otros hilos, nuestros ‘hijos rojos’, los que unen el NO a Maastricht con el NO al 135 y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o los que conectan el SÍ al Estado Social con el SÍ a la nacionalización de las eléctricas. Hay muchos más ejemplos, pero lo importante es entender que la conexión va más allá de políticas puntuales: Tiene que ver con una cultura política. En concreto, la cultura política que dio origen a IU en 1986, pero también con la que inspiró la lucha contra el franquismo y la denuncia de las insuficiencias de la Transición.
Vázquez Montalbán, que puso nombre a mi asociación de estudiantes, fue uno de los más destacados críticos de la Transición en un tiempo en el que el mundo de la Cultura se debilitaba como contrapoder. Montalbán escribió en 1978 un artículo publicado en la revista ‘La Calle’ titulado ‘Hace un año que yo tuve una ilusión’. Explicaba que si saliera a preguntar por el primer año de la democracia suarista –al inicio de la Transición– “con el micrófono o la libreta y el bolígrafo a la calle […] podríamos todos, absolutamente todos, convenir que la democracia española no entusiasma por una serie de características de origen y desarrollo”. De hecho, Montalbán denunció con claridad en aquel artículo que esta democracia de hoy “nace basándose en todas las ordenaciones franquistas, con lo que evita la ‘catarsis de ruptura’ que hubiera hecho cómplices a las masas de una nueva situación”.
Siempre hay voces que nos avisan antes que nadie de los incendios. Vázquez Montalbán, comunista, y tantos militantes antifranquistas de entonces, comparten con nosotras el haber sido criticados también por salir de los límites que impone el relato-mito y la Cultura de la Transición. Y hoy, que los buques insignia de esta Cultura han salido a atacar a la nueva dirección de IU, conviene recordarlo.
Hoy retomamos su memoria. Quienes defendemos la política desde la ética de la convicción, estamos cansadas de que nos den lecciones de decoro y responsabilidad institucional, de amnesia, razón y corrección de Estado. Por eso seguimos trabajando y tejiendo con todos esos hilos rojos, que conectan lo que fuimos con lo que somos y con lo que queremos ser. No para resistir –que las simplificaciones a día de hoy abundan–, sino para ganar un nuevo país. Y no tenemos tiempo que perder: Las emergencias sociales son demasiado grandes.