sábado, 31 de enero de 2015


INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL AO PLENO DO MES DE XANEIRO


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE EU SOBRE A ELABORACIÓN  DUN PROXECTO PARA O  CERRAMENTO DO PAVILLÓN  POLIDEPORTIVO DO COLEXIO PORTOFARO.

Xustificación:

Un sistema educativo de calidade implica entre outros factores, que as infraestruturas escolares dispoñan das mellores condicións de uso para a súa utilización.

Entre os problemas que é necesario atender respecto do anterior, atópanse os relacionados coas  instalacións deportivas, para facilitar  a práctica do deporte en distintos niveis e modalidades, para os escolares do centro de ensino.

No colexio Portofaro, existen instalacións   deportivas cubertas, que limitan  de unha maneira importante a práctica deportiva e de outros eventos relacionados co ocio. A xuízo do noso grupo, o concello  debería aproveitar as inversións realizadas con anterioridade,  para poder rentabilizar o seu uso coa maior efectividade.

Fronte a esta realidade o noso Grupo Municipal, amósase decidido partidario dun compromiso firme por parte do Concello, para intervir no problema, mediante unha iniciativa política clara, e dar unha resposta a unha necesidade longamente demandada.

POLO EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN O PLENO, A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

UNICO.- O Pleno da Corporación, encomenda o Goberno Municipal a tarefa de elaborar un proxecto para dotar o pavillón polideportivo do colexio Portofaro dun cerramento perimetral, co fin de  permitir o desenrolo das actividades propias da instalación, con independencia das condicións climatoloxicas.

                          En  CAMBRE, a 23 de xaneiro de 2015ROGOS:

1.- Unha das  cuestións básicas que deben ter os espacios para a circulación peonil, é unha correcta iluminación. O noso Grupo Municipal xa ten plantexado o problema que supón a falta de visibilidade na ponte vella da ría do Burgo.

-PREGAMOS nos informen sobre as medidas previstas para solucionar o problema.

2.- Con anterioridade, o noso Grupo xa ten denunciado a necesidade dun plan preventivo para a revisión e limpeza de sumidoiros e pluviaias, co fin de evitar os problemas derivados  como consecuencia das deficiencias no mantemento preventivo   nas redes de saneamento do concello, feitos como o ocurrido recentemente en Socampo, veñen producindose con demasiada frecuencia en distintos lugares  polo abandono do equipo de goberno no cumprimento das súas funcións en estes problemas.

Considera o noso Grupo, que cumpre  con urxencia realizar un plan de inspección na rede de sumidoiros, para evitar que sigan producindose estas situacións, e garantir o servizo nas mellores condicións de hixiene e danos  no medio natural.

-Por todo o exposto, o noso Grupo PREGA ao goberno, que coa máxima urxencia, se poña en marcha un plan de revisións na rede de sumidoiros e pluviais do sistemas  públicos  do concello, procedendo a limpeza da suciedade acumulada, e a súa reparación en caso necesario,  garantindo o bon estado de limpeza e hixiene nas instalacións.

3.- O vial que transcurre dende a estrada CP.- 1706 e  AC.- 214,  soporta unha importante circulación. Nas inmediacións da Casilla en Cela, as biondas de protección instaladas no limite coa liña do ferrocarril, presentan un importante estado de deterioro.   
 

-PREGAMOS   se adopten as medidas correctoras  necesarias para a mellora da seguridade no lugar.  
                       


                        En CAMBRE, a 23 de xaneiro de 2015
                                 Asdo: O Voceiro do Grupo


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO


PREGUNTA:
1.- No pleno do mes de outono, EU denunciaba  a proliferación de  vertedoiros de lixo ilegais e incontrolados. Estes feitos foron posto en coñecemento  dos responsables do Goberno en reiteradas ocasións.
-Transcurridos tres meses, o noso Grupo PREGUNTA polas medidas que se teñen tomado respecto do problema, e si os servizos do Concello ten elaborado algún informe sobre a localización e eliminación de depositos de verquidos  incontrolados.                               En CAMBRE, a 23 de xaneiro de 2015

                                Asdo:Grupo Municipal


CAMBRE

EU urge al Gobierno local a acabar las obras de la calle Martín Códax

31.01.2015 | 00:59
EU de Cambre urge al Gobierno local a terminar las obras de las calles Martín Códax, Estanque y Abeleira. La formación critica el "desinterés" del Ejecutivo municipal y recuerda que prometió que los trabajos, iniciados en diciembre, apunta, durarían 20 días.
La agrupación denuncia los "problemas y trastornos" que sufren los vecinos y la "prolongación excesiva" de la duración de la obra. Advierte, además, de "deficiencias en la ejecución del proyecto de urbanización", asegura, "estructurales de seguridad y accesibilidad" y reclama "diligencia" para acabarla.

jueves, 29 de enero de 2015

Concentración en el colegio Portofaro de Cambre para pedir una ATS para Alex.

Concentración en el colegio Portofaro de Cambre para pedir una ATS para Álex

miércoles, 28 de enero de 2015


2015-01-30 Asemblea
COMUNICADO DE PRENSA


Compostela, 26 de xaneiro de 2015.


ESQUERDA UNIDA MANIFESTA QUE A VITORIA DE SYRIZA AMOSA COMO AS ALIANZAS AMPLAS DA ESQUERDA PODEN GAÑAR

A executiva nacional de EU considera a vitoria de Syriza como a vitoria da esquerda en Grecia, porque supón un episodio histórico de suma e encontro de múltiples organizacións da esquerda a partir dos anos 90 e porque implica un golpe decisivo ás políticas da troika.

Esquerda Unida felicita ao pobo grego, a Syriza e ao resto de partidos integrantes do PARTIDO DA ESQUERDA EUROPEA, motor importante do programa alternativo da esquerda rupturista dende fai anos e que forma parte do sustrato propositivo de Syriza.

Para Esquerda Unida, sen extrapolar escenarios ao resto de Europa, Grecia amosa como a prioridade no actual contexto é conseguir a unidade que hoxe reclama unha ampla maioría social, desde unha “clase media proletarizada e precarizada” ata os sectores máis golpeados polos efectos da crise e as políticas de recortes.

Para EU, o exemplo de Grecia, con máis de 30 folgas xerais dende 2009, amosa que esta unidade se fragua en torno á necesaria mobilización e loita social. Unidade nos valores, nos principios, na convicción de profundizar nunha sociedade radicalmente democrática. Pero Unidade tamén nas institucións, sempre cun programa cidadán como sustento ideolóxico alternativo, como nexo de unión, como compromiso de cumprimento e como mecanismo de control do goberno.

Esquerda Unida trasladou formalmente hoxe unha felicitación á secretaría de relacións internacionais de Syriza.


Gabinete de prensa.
Executiva Nacional de Esquerda Unida.


domingo, 25 de enero de 2015

CAMBRE

EU denuncia que Rivas incumple el pacto para compensar el ´catastrazo´

Critica que no se ha convocado la comisión de Facenda y no hay noticias de los informes

25.01.2015 | 01:27
EU de Cambre denuncia el alcalde de Cambre, Manuel Rivas, incumple el acuerdo adoptado en pleno para revisar las ordenanzas fiscales en compensación por la subida derivada de la ponencia de valores del Catastro. La formación sostiene que no se ha convocado la comisión de Facenda en diciembre, uno de los puntos aprobados, y que no tiene noticias de la elaboración de informes técnicos sobre las ordenanzas para analizar las posibilidades de modificación.
Cierre en el Portofaro
EU presentará el próximo jueves una moción en pleno para exigir la construcción de un cierre perimetral para el polideportivo del colegio Portofaro. El grupo propondrá que se elabore un proyecto para las obras que, sostiene, pretenden "facilitar el desarrollo de actividades en las mejores condiciones".

miércoles, 21 de enero de 2015

INFORMACIÓN

Convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de viviendas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013–2016.

Prazo dun mes para a presentación das solicitudes desde o día seguinte á publicación no DOGA.
Mais información www.igvs.es e no teléfono 981 18 48 22 

jueves, 15 de enero de 2015¡E A HORA DO POBO!  ADIANTE SIRIZA.


MUNICIPAL

EU de Cambre reclama el tratamiento para la hepatitis C

Recuerdan que el pleno aprobó una moción para que se suministre el medicamento Soldavi

0 votos
Esquerda Unida de Cambre solicitó que los enfermos de hepatitis C puedan tener acceso al medicamento Soldavi dentro de la red pública para el tratamiento o curación de las personas que sufren esta patología. Recordaron que el pleno municipal aprobó una moción por unanimidad para instar a las administraciones competentes para que negocie las condiciones de financiación de los tratamientos con la industria farmacéutica. Insisten en que el acceso de los enfermos a este medicamento debe ser «inmediato».
INFORMACIÓN:
lunes, 12 de enero de 2015

DERECHO A VOLVER, DERECHO AL FUTURO
El acto de IU-Alemania estaba absolutamente desbordado. Más de doscientas personas abarrotaban la sala en Berlín. La inmensa mayoría eran jóvenes españoles que se habían visto obligados a emigrar por razones económicas. Símbolo de los efectos de la política neoliberal del bipartidismo. Pero todos los presentes reivindicaban también el derecho a volver. El derecho a no verse obligado a dejar la tierra, la familia y los amigos por tener que ganarse el pan.
No es movilidad exterior, como dice el PP. Ni una aventura vital, como insinuó el ex primer ministro italiano Monti. Es la desvergüenza de unas políticas que priorizan salvar al sistema financiero y a los amiguetes antes que satisfacer las necesidades básicas de la gente. Por eso es crucial un plan para el retorno del emigrante, un plan que debe comenzar con nuestra propuesta de trabajo garantizado. De lo contrario, ¿qué futuro tendremos los jóvenes y el país?

miércoles, 7 de enero de 2015


Primarias Abiertas IU 2015

Izquierda Unida pone en marcha su proceso de primarias abiertas para designar al o a la candidato/a a la Presidencia del Gobierno de España. En estas primarias podrán votar todos/as los/as militantes de IU y aquellas personas mayores de 16 años que ya estén inscritas o se inscriban como simpatizantes de IU.

Todos y todas aquellos /as que quieran presentarse requieren como condición estar afiliado/a y comunicárselo por escrito a la Junta Electoral Federal (JEF) en esta dirección: juntaelectoral@izquierda-unida.es,
 indicando su compromiso de respeto al programa electoral y de apoyo a la candidatura que obtenga la designación, su aceptación de las normas que regulan el proceso a que concurran y comunicárselo a la JEF antes del 26 de Diciembre a las 24:00h.

[Los candidato/as tendrán que contar con el aval de al menos un 3% del censo, no pudiendo recoger más de un 15% de avales una misma persona candidato/a o con el aval de al menos el 15% Consejo Político Federal hasta un tercio, como máximo de los miembros del Consejo Político Federal. >> Reglamento.]


Calendario de primarias:


14 de diciembre: aprobación del Reglamento y del calendario de primarias.

14 de diciembre al 21 de enero: puedes inscribirte como simpatizante de IU si quieres participar en la votación de las primarias; si eres militante puedes consultar el censo en tu asamblea de base.

14 de diciembre al 11 de febrero: las personas que no puedan votar por internet ni presencialmente deberán solicitar el voto por correo a la Comisión de Organización Federal de IU hasta las 14.00 horas del 3 de febrero. Podrán enviar su voto por correo a la sede federal de IU hasta las 14.00 horas del 11 de febrero.

15 de diciembre al 22 de enero: los candidatos deberán recoger los avales para presentarse a las primarias.

23 de enero al 30 de enero: verificación del censo. Las asambleas locales deberán notificar las reclamaciones, incidencias, etc.

31 de enero al 14 de febrero: campaña de primarias.

5 de febrero al 13 de febrero: votación de las primarias por internet desde las 10.00 horas del 5 de febrero a las 10.00 horas del 13 de febrero.

15 de febrero: votación de las primarias de forma presencial de 10.00 horas a 20.00 horas.

21 de febrero: ratificación de los resultados.


¿Cómo puedes votar?


Por internet: se podrá votar desde las 10.00 horas del 5 de febrero hasta las 10.00 horas del 13 de febrero.

Presencial: el día 15 de febrero se instalará una única urna desde las 10.00 horas hasta las 20.00 horas en los colegios electorales correspondientes.

Por correo: las personas que no puedan votar por internet ni presencialmente deberán solicitar el voto por correo a la Comisión de Organización Federal de IU hasta las 14.00 horas del 3 de febrero. Podrán enviar su voto por correo a la sede federal de IU hasta las 14.00 horas del 11 de febrero.

Cualquier consulta que tengan sobre el proceso de primarias podrá resolverse enviando un correo electrónico a primarias@izquierda-unida.es.

Llamazares registra dos iniciativas en el Congreso para que el Gobierno ponga en marcha un "Comité de crisis" sobre la hepatitis C similar al de la emergia sanitaria del Ébola

El diputado de IU y portavoz de Sanidad afirma que el Ejecutivo del PP “puede haber cambiado de ministro pero no sus malas costumbres” y denuncia que el presupuesto que ha decidido destinar a comprar los nuevos fármacos resulta “absolutamente insuficiente”, sobre todo para los pacientes “que se encuentran en una situación límite”
El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Sanidad de IU, ICV-EUiA, CHA en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy dos iniciativas parlamentarias con el fin de que el Gobierno del PP ponga en marcha un ‘Comité de Crisis’ en relación a la hepatitis C similar al creado en su día a raíz de la emergencia sanitaria del ébola.
Llamazares considera que debe ser la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se ponga al frente de este comité. En declaraciones a los medios en el Congreso explicó que “al igual que se puso al frente de un comité de crisis y expertos en el caso del ébola hay razones para que tome en sus manos la coordinación con las comunidades autónomas y los ministerios en torno al caso dramático de la hepatitis C”.
Para lograr este objetivo, el parlamentario asturiano de IU firma la solicitud de comparecencia urgente en el Congreso de la número dos del Gobierno. Además, ha registrado también esta mañana una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja en la que, textualmente, se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “poner en marcha un Comité de Crisis, integrado por la Administración Central, las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, para consensuar estrategias, guía terapéutica y presupuesto para garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos de la hepatitis C con el objetivo de su erradicación”.
Llamazares recuerda en la exposición de motivos de esta iniciativa que “se estima que en España unas 500.000 personas afectadas de manera crónica por la hepatitis C, de las que sólo un 34% conoce su diagnóstico y unas 30.000 se encuentran en situación más grave”. Explica, a su vez, que el “propio Gobierno habla de 700.000 portadores, 450.000 infectados y 50.000 diagnosticados”.
El portavoz sanitario de IU advirtió de que “el Gobierno puede haber cambiado de ministro pero no sus malas costumbres. Siguen sin escuchar y sin coordinar su labor con las comunidades autónomas. La única respuesta parcial que ha ofrecido hasta el momento a los afectados ha sido autorizar nuevos fármacos y la propaganda o publicidad engañosa sobre ellos o sobre las medidas que piensa poner en marcha”, algo que “genera más angustia” en los pacientes de hepatitis C.
Gaspar Llamazares denunció que el presupuesto que el ministerio que dirige Alfonso Alonso ha decidido destinar a comprar estos nuevos fármacos resulta “absolutamente insuficiente” para abordar un problema tan grave, sobre todo para aquellos pacientes “que se encuentran en una situación límite”, ya que “apenas se puede abarcar a un 20% de enfermos”.
Para el diputado de IU, el Ejecutivo del PP aún está a tiempo de consensuar con las sociedades científicas y las comunidades autónomas la estrategia para erradicar la hepatitis C en nuestro país. “Eso -detalló- es lo que piden también los pacientes. De ahí que propongamos al Gobierno y a la vicepresidenta la creación de este comité donde estén todos estos sectores, se pueda consensuar una guía terapéutica y una estrategia contra la enfermedad”.

lunes, 5 de enero de 2015

7.300 familias pagan por el agua 50 euros más al año por no solicitar la exención del canon

De los 8.000 hogares con derecho a la bonificación por disponer de rentas bajas, solo 638 se benefician del descuento - Son los afectados los que deben solicitarlo

05.01.2015 | 01:55
7.300 familias pagan por el agua 50 euros más al año por no solicitar la exención del canon
7.300 familias pagan por el agua 50 euros más al año por no solicitar la exención del canon 
Cuando la Xunta comenzó a aplicar el nuevo canon del agua en el año 2012 que grava el consumo doméstico e industrial, acordó eximir de su pago a los hogares con las rentas más bajas y a aquellos que se consideren en riesgo o situación de exclusión social. Se calcula que en la comunidad gallega hay unas 8.000 familias que por pertenecer a algunos de estos colectivos tendrían derecho a esta exención del canon que se ingresa en las arcas autonómicas. Pero la realidad es bien distinta, ya que solo 638 hogares, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, están liberados actualmente de abonar este gravamen.
La razón es que la exención no se aplica de oficio por parte de la Administración autonómica, sino que tienen que ser las propias familias las que soliciten la bonificación del 100% del canon. Por ello, más de 7.300 hogares están pagando en Galicia de media hasta 50 euros anuales de más en el recibo del agua por no solicitar la exención a la que tienen derecho.
El caso es que no llega al 8% el número de familias que se benefician de esta medida pensada para aliviar los bolsillos de las rentas más apretadas. El desconocimiento por parte de estos hogares de que tienen derecho a la bonificación del canon del agua es la causa principal de la escasa presentación de solicitudes y de que solo una de cada diez familias se beneficie.
Con el nuevo gravamen, la Xunta estableció tres tramos para el consumo doméstico con el objeto de primar a los hogares que usen el agua con mayor austeridad. La tarifa que se aplica desde verano de 2012 para cada grupo de usuarios es de 0,5 euros si no se supera el umbral establecido -seis metros cúbicos en el caso de los hogares de menos de tres miembros, ocho para las viviendas de cuatro integrantes y diez para los de cinco personas-.
En el caso de superar el consumo mínimo para cada tramo, la cuota fija asciende entonces a 1,50 euros mensuales, a la que se suma una cuota variable que oscila entre los 0,28 y los 0,45 euros por metro cúbico, dependiendo del menor o mayor volumen de agua utilizada en las familias.
Con estos baremos, tan solo quienes vivan solos y las parejas con un consumo inferior a 6.000 litros al mes pagan finalmente menos con el nuevo canon del agua. Solo tres de cada diez hogares se benefician de la nueva tarifa; el resto tienen que desembolsar una media de 12 euros más al año por sumerar el límite de consumo establecido por la Xunta, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto mensual de un hogar de dos miembros supera los 8.000 litros.
La propia Xunta calculó que si los 8.000 potenciales beneficiarios tramitaran la exención del pago, las arcas autonómica dejarían de ingresar unos 400.000 euros anuales, por lo que el ahorro medio para cada familia sería de unos 50 euros, que es lo que actualmente están pagando de más en sus recibos del aguas, de cuyo cobro se encargan los ayuntamientos para luego trasladar la recaudación a las cuentas de la comunidad autónoma.
Como son los ayuntamientos los que gestionan el cobro del canon del agua y con el objeto de que la medida llegue a todos los afectados, la Xunta se ha dirigido a los ayuntamientos para que sus departamentos de asistencia social trasladen a las familias con las rentas más bajas la posibilidad de abaratar el recibo con la exención del canon.
De esta bonificación del 100% también pueden disfrutar todos los centros, casas de acogida, comedores sociales o albergues que dan servicio a quienes se encuentran en riesgo de exclusión. Por este concepto, la Consellería de Medio Ambiente calcula que dejaría de ingresar otros 150.000 euros al año si todos ellos solicitaran la correspondiente exención.

viernes, 2 de enero de 2015


IU presenta una moción para prevenir la pobreza energética en Vegas ...NOTA INFORMATIVA (POBREZA ENERXÉTICA EN CAMBRE)


Dende Esquerda Unida de Cambre, manifestamos a nosa preocupación pola problemática e o drama social na que se atopan familias do noso concello, polo que, solicitamos e esiximos as administracións con competecias na materia, tome medidas en contra dás eléctricas, que nalgúns casos tardan mais de cinco dias en repoñer o servizo que previamente foi cortado, pero xa teñen abonado a cantidade adeudada non concepto de reconexión de suministro.

Veciñ@s de Cambre, non son alleos o fenómeno dá pobreza enerxética, e observamos impotentes como familias do noso concello vense afectadas polos cortes de suministro de enerxía, un ben básico e necesario para unha vivenda digna e saudable.

Deste xeito queremos manifestar o noso rexeitamente e indignación a emprexa suministradora, (Unión Fenosa-Gas Natural), por privar  a unha familia de Cambre, a mais absoluta miseria enérxética, polo que temos solicitado os responsables municipais do Goberno de Cambre,  denunciar e tomar as medidas pertinentes ante este feito lamentable.

Tratase de impedir a desconexión para os consumidores mais vulnerables, previndo e correxindo  situacións detectadas no concello, e decir, aquelas persoas que por razóns de idade, saúde, discapacidade ou inseguridad financieira grave, non están en condicións de garantir o seu benestar persoal  e o dos membros das sua familia.
                         Asdo: Grupo Municipal de EU de Cambre