viernes, 31 de agosto de 2012


ESQUERDA UNIDA DENUNCIA O MAL ESTADO DE CONSERVACION DA PONTE DA RIA DO BURGO

O mal estado no que se atopa o singular embarcadeiro situado nas inmediacións da Ponte vella da ría do Burgo e o seu entorno pertenecente a parroquia do Temple, é o motivo de que o Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre denuncie ante o Goberno municipal a situación de abandono na que se atopa, acumulando abundantes residuos, maleza e outros obxectos nas súas beiras, dando unha imaxen deplorable do entorno.

Este feito, tal e como afirma o Coordinador do Consello Local, Juan Antonio Fernández, desmerece o propio lugar e o seu conxunto como  zona de espallamento e recreo público.

Esta falta de coidado leva a que Esquerda Unida prantexe no vindeiro Pleno a necesidade de que por parte do Concello ou das Administración con competencias no asunto, se proceda á limpieza   e acondicionamento de dita zona,  co fin de sanear e manter nas mellores condicións  o emblemático lugar.

Consello local de EU Cambre

viernes, 24 de agosto de 2012


CAMBRE

EU exige que el edil de Cultura informe sobre el resultado del Brincadeira

El grupo reclama conocer el balance económico y pide explicaciones por las molestias

REDACCIÓN| CAMBRE EU de Cambre solicitará la comparecencia del concejal de Cultura, Santiago Ríos, para informar sobre el Brincadeira Rock in Cambre. 

El grupo municipal exige conocer el balance económico del festival y pide explicaciones también acerca de las molestias que generaron quejas entre los vecinos y los asistentes a los conciertos.

La formación anuncia que establecerá contactos con las demás fuerzas políticas del municipio para exigir que el concejal exponga los resultados y ofrezca un balance. 

EU sostiene que los datos económicos, que el Gobierno local, afirman, se comprometió a facilitar antes del fin de septiembre, deben tener "la máxima difusión" para que los vecinos sepan "el coste real" que supuso para el Concello organizar y patrocinar el evento. 

EU demanda que el concejal responda también de las quejas por el ruido, la polvareda, la suciedad y la ocupación de terrenos privados por tiendas de campaña durante el festival.

viernes, 17 de agosto de 2012


COMUNICADO DE PRENSA

A EXECUTIVA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA CONSIDERA INADMISIBLE  O RETRASO NAS OBRAS DOS CENTROS DE SAÚDE QUE XA TIÑAN REDACTADO O PROXECTO DE CONSTRUCIÓN

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A DIMINUCIÓN DO NÚMERO DE CENTROS DE SAÚDE QUE PRETENDE CONSTRUÍR O SERGAS

A COORDINADORA NACIONAL E CANDIDATA Á XUNTA, YOLANDA DÍAZ, MANIFESTA QUE “NALGÚNS CENTROS DE SAÚDE A DIMINUCIÓN DE SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUÍDA, É ALARMANTE, EXEMPLO DE GONDOMAR CUNHA REDUCCIÓN DO 43%, CAMBRE O 37%,E TUI CUN 32%”


A sanidade pública continua o seu desmantelamento, agora nos venden que se reducen os custes na construcción de centros de saúde e non nos queren dicir que será á conta da reducción da dotación das infraestructuras, do espazo útil e da consecuente reducción de consultas.

Esquerda Unida denuncia a diminución do número de centros de saúde que pretende construír o SERGAS.  Así se desprende do acordo da Xunta de Galicia do 1 de agosto de 2012, que se materializa no anuncio de licitación publicado o pasado vernes no Diario Oficial de Galicia, para a contratación conxunta da redacción de proxectos, dirección de obras, mantemento e subministración enerxética de 15 novos centros de saúde. Hai que lembrar que en outono do ano 2010 a conselleira de Sanidade Dª Pilar Farjas anunciaba a próxima construción de 19.

Esquerda Unida considera inadmisible o retraso nas obras dos centros de saúde que xa tiñan redactado o proxecto de construcción. A revisión dos proxectos, para adaptalos aos novos plans funcionais, a parte dun retraso na construción daqueles centros de saúde que xa tiñan o proxecto redactado, vai a supoñer unha diminución das prestacións de ditos centros, xa que a superficie útil dos centros cuxos proxectos se van a revisar diminúe en case unha cuarta parte con respecto aos proxectos xa redactados. Esto vai a supoñer a diminución de alomenos 36 consultas, ademais de salas de educación para a saúde, de tomas de mostras entre outras.
.
A coordinadora nacional de Esquerda Unida e candidata á Xunta, Yolanda Díaz, manifesta que “en determinados centros de saúde a diminución de superficie útil construída é alarmante, exemplo de Gondomar onde se reduce nun 43%, Cambre un 37% e Tui un 32%”. Para Esquerda Unida isto supón unha diminución da calidade da asistencia sanitaria en atención primaria e unha política errónea por parte da Xunta de Galicia por non potenciar a atención primaria. Non é comprensible este tipo de contrato, no que se fai un contrato para a redacción e revisión de proxectos, así como a dirección facultativa das obras, xuntándoo cun contrato de mantemento e de subministro de electricidade a  ditos centros de saúde, aínda que sexa de xeito opcional. Cabe destacar que a pesar da política propagandística dos últimos gobernos da Xunta de Galicia,  aínda non foron licitadas as obras de construción de ditos centros, e dende hai varios anos se leva anunciando a inmediata licitación deles. Isto si que supón un despilfarro dos que fala Nuñez Feijoo, se ao final hai que resicindir o contrato de subministro de electricidade, por habelo licitado antes da contrucción dos edificios.

Esquerda Unida quere saber que vai a acontecer cos Centros de Saúde dos que se anunciou a súa construcción ou dos que aínda que non se anunciou a súa construcción se foron licitados os proxectos de obra, e agora non se licitan as obras, como pode ser os de Ribadavia, Vinteún en Ourense, Conxo ou Ames- Milladoiro.

Gabinete de prensa.
Executiva Nacional de Esquerda Unida.

domingo, 5 de agosto de 2012


Cambre

EU denuncia deficiencias en el alumbrado público de Cambre

La formación alerta de un "problema de seguridad" para conductores y peatones

REDACCIÓN| CAMBRE El grupo municipal de EU de Cambre denuncia deficiencias en el alumbrado público del municipio. La formación critica que, aunque presentó una iniciativa en el último pleno municipal, el pasado mes de julio, para advertir de las carencias de iluminación, siguen sin recibir respuesta.

EU reclama "con urgencia" que se tomen las medidas necesarias para solucionar los defectos en el alumbrado que, aseguran, suponen "un problema de seguridad para las personas y los vehículos". El grupo exige "una intervención inmediata" del Ayuntamiento y requiere que también "asuma su responsabilidad" cualquier otra administración competente.

U censura el contraste con el "derroche y despilfarro" en instalaciones deportivas que, aseguran, permanecen encendidas por la noche y las instalaciones que no se usan.


MUNICIPAL

EU de Cambre denuncia deficiencias na iluminación pública

O grupo municipal indica que o problema está a xerar «crispación» entre a cidadanía

3 votos
Esquerda Unida de Cambre reclama «con urxencia» que se tomen as medidas necesarias para solucionar as «deficiencias existentes no alumeado público do concello». Indicaron que esta carencia está provocando a «crispación» da cidadanía, converténdose á vez nun problema de seguridade para as persoas e vehículos que circulan polas rúas e estradas do municipio.
Indican que este problema contrasta co «derroche e despilfarro» nalgunhas instalacións deportivas que permanecen acendidas en horario nocturno «sen que teña lugar actividade algunha».

viernes, 3 de agosto de 2012


DEFICIENCIAS NO ALUMEADO PÚBLICO EN CAMBRE

Esquerda Unida de Cambre, quere facer publica a súa denuncia polas deficiencias existentes no alumeado público do concello. Este feito xa foi posto de manifesto mediante unha iniciativa presentada polo noso Grupo no pasado pleno municipal, sin que se nos teña dado unha resposta que aclare a situación que os veciñ@s de Cambre están padecendo nos últimos meses.

EU reclama  con urxencia, se tomen as medidas necesarias para dar  solución a esta carencia, que  está provocando a crispación da cidadanía, convertindose nun problema de seguridade para as persoas e vehiculos que circulan polas rúas e estradas do concello.

Este problema contrasta co derroche e despilfarro en algunha instalacións deportivas que permanecen encendidas en horario nocturno, sin que teña lugar actividade algunha. Ou dos investimentos en  instalacións de alumeado público rematadas fai mais de dos anos, é a dia de hoxe están sin funcionar .

Ante as múltiples carencias na iluminación do servizo público de alumeado, EU esixe unha intervención inmediata por parte do Concello, e o requirimento para que tamén asuman a súa responsabilidade calquera outra Administración tanto pública pública como privada, que teña responsabilidades no problema.

En liña co exposto anteriormente, o noso Grupo presentará diante da Corporación Municipal unha iniciativa no próximo Pleno ordinario, demandando do Goberno unha solución inmediata para dar solución o problema, manifestando unha actitude mais enérxica na defenda dos intereses dos veciñ@s de Cambre.

 Asdo: Consello Local de EU de Cambre

miércoles, 1 de agosto de 2012


NOTA INFORMATIVA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE

 O Grupo municipal de Esquerda Unida de Cambre, solicita do Goberno local, que nos traballos a realizar con motivo do festival BRINCADEIRA-ROCK IN CAMBRE, e demais obras que precisen de persoal extraordinario para a organización e mantemento dos traballos derivados dás propias festas de Santa Maria, se teñan en conta ós desempregados do municipio e favoreza a contratación dás persoas que estean en situación de paro empadronadas no concello.

Entende ou noso Grupo que os representantes públicos dos veciños temos que sentirnos comprometidos con este problema, que nos afecta como cidadáns, e poñer en marcha a nosa imaxinación e ou noso esforzo para propoñer e levar a cabo medidas que axuden e contribuian a paliar a lacra social do paro existente no municipio.

Os criterios para a contratación deberían ter como primeiro obxectivo, as persoas paradas de longa duración  con cargas familiares, que non perciban subsidio de desemprego, e se encontran en risco de exclusión social.

O Voceiro municipal de EU Luis Taibo, xa llo ten manifestado o concelleiro de Cultura, responsable dá organización dás festas, que deben potenciar todos os instrumentos de coordinación existentes en materia de contratación, co obxectivo de paliar os efectos dá crises e impulsar a economía local.

É necesario aplicar alternativas e buscar formulas para axudar os traballadores,  a empresa pequena e comercio local do concello, xa que a profunda crise que estamos padecendo afecta dunha maneira importante a estas pequenas entidades comerciais, en contra dás grandes corporacións, que contan con medios de respaldo, e son capaces de sacar beneficio dá propia situación.

 Asdo: Consello Local de EU de Cambre