miércoles, 30 de marzo de 2011

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL, PRESENTADAS AO PLENO ORDINARIO DO MES DE MARZO.

MOCIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DA FAUNA DO RÍO MERO


Xustificación:

Recentemente, Grupos ecoloxístas denunciaban que as instalacións do encoro de Cecebre, carecen de un paso para que as especies piscícolas migratorias poidan remontar o obstáculo da súa construcción de mais de dazaseis metros de formigón que constituie a Presa, incurrindo en un posible delíto medioambiental polo incumprimento da Lexislación vixente.

Con anteriorade o noso Grupo xa ten plantexado este problema , sin que os distintos gobernos do concello ou as administracións con competencias na materia, tiveran unha actitude comprometida para solucionalo.

A causa fundamental é, que o muro da presa imposibilita o remonte do río os peixes de especies migratorias, coma é ocaso do reo que, ainda que suele subir durante tódolos meses do ano, faino con moita mais intensidade no período entre maio e novembro.

Estas especies, que durante miles de anos desenvolveron o seu ciclo vital desovando no curso medio dos ríos, vense imposibilitadas de facelo e, por conseguinte, en grave risco de desaparición polo obstáculo que se atopan para chegar o lugar axeitado. No caso do río Mero, é a presa de Cecebre que, polo tipo de dispositivo de desagüe do encoro, constituie un atranco insalvable para que os peixes migrantes poidan seguir augas arriba, morrendo contra os seu tubos.

De pouco sirven as medidas, e as obras que se puxeron en práctica no acondicionamento do río e recuperación da riqueza piscícola, si non se levan a cabo actuacións que permitan o remonte ata os seus desovatorios naturais das especies migratorias, cuestión que por outra banda, resulta imperativa por estar contemplada no ártigo 23 da Lei de Pesca Fluvial.

A solución para o paso dos peixes proporcionaría os mesmos uns extensos tramos fluviais (sobre 30 kilómetros no Mero e 20 no Barcés), con excelentes condicións para frezadeiros, o que permitiría a recuperación e incremento sensible da poboación de reos e anguias, contribuindo a calidade ambiental dos ríos, e no conseguinte beneficio económico derivado da pesca e do atractivo turístico que pode supoñer para o concello.

POLO EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DE EU PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Iniciar de inmediato as xestións necesarias para requerir e acadar dos organismos competentes, a elaboración urxente dun proxecto que solucione o remonte do río Mero das especies migratorias, e poder superar o obstáculo da presa de Cecebre.

SEGUNDO.- No eventual compromiso que poida chegar a alcanzarse cos organísmos competentes para dar solución o problema, contemplarase que o concello poida participar na redacción do proxecto, mediante alegacións e propostas que a nosa Administración recollerá mediante un proceso de información pública aberta ós colectivos e persoas interesadas.


ROGOS:

1.- Cada día mais, manifestase a enorme importancia sobre a recollida e reciclaxe de aceites domésticos. Na actualidade o noso concello a diferencia de outros do noso entorno, non conta cun sistema que facilite o seu reciclado, e con carácter xeral os cidadáns carecen de información respecto a súa recollida nas proximidades do seus domicilios. O servizo de recollida selectiva debe ser o mais universal posible dende o punto de vista, que todos os veciñ@s teñan dereito a que se lles ofrezca gratuitamente a posibilidade de ser selectivos na entrega dos residuos. O noso Grupo Municipal manifestase decidido partidario dun compromiso firme por parte do concello para intervir en este problema. As razóns nas que fundamentamos esta iniciativa, son de tipo Ecolóxico, Económico e Laboral…etc.

Por esto PREGAMOS o Goberno:

-Inicie de inmediato un estudio para promover a posta en marcha dun sistema de recollida de aceites usados no ámbito doméstico, e na propia hostelería, tentando que esta actividade poida xenerar emprego mediante a creación de algún posto de traballo no concello, fomentando así os “traballos de proximidade”

2.- Eliminar barreiras arquitectónicas e contribuir o acceso universal os edificios públicos, tamén é unha competencia que debe asumir o concello. -Por esto PREGAMOS se proceda a acondicionar a entrada o Centro Sociocultural de O Graxal, mediante unha rampa que permita, as persoas con certas discapacidades o acceso nas mellares condicións.

3.- Con data de 22 de xullo do pasado ano, o noso Grupo presentou un escrito no Rexistro Municipal sobre as denuncias de varios veciñ@s do Temple en relación o abandono de vehiculos en varias rúas.

-¿Poden informarnos das xestións realizadas para correxir a situación, e sí teñen contabilizados os vehiculos abandonados nas rúas do concello?PREGUNTAS:

1.- Recentemente foi aprobrobado polo Consello de Ministros o Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética, que se concretan en vinte medidas en tres grandes ámbitos, gran parte destas medidas están destinadas os concellos e veñen precedidas de unha campaña de concienciación ciudadana.

As mencionadas medidas non terían moito sentido sin a existencia dunha colaboración das administracións Autónomicas e Municipais, co fin de acadar os obxectivos para o desenrolo do PLAN.

-¿Cales son as actuacións levadas a cabo polo Goberno Local en relación o problema?

2.- No lugar de Anceis na confluencia do camiño de san Bieito e camiño Inglés, con certa frecuencia acumulase gran cantidade de lodos e resíduos nas cunetas, que atascan os tubos impedindo o seu desagüe, ocasionando problemas os veciñ@s.


-¿Teñen previsto realizar algunha actuación para dar solución o problema?

3.- ¿Que tipo de medidas ten previsto adoptar o Goberno para reparar os desperfectos ocasionados no Paseo dos Templario, con motivo das obras nas instalacións e reposición do saneamento?


CAMBRE, a 26 de marzo de 2011

domingo, 20 de marzo de 2011

PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA DE ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE
O venres dia 18 no Centro Sociocultural de O Graxal, EU de Cambre presentou a súa candidatura as vindeiras eleccións municipais, nunha sala repleta de que se quedou pequena ante a gran afluencia de persoas
Almudena Garcia Bravo foi a encargada de abrir o acto e presentar os compoñentes da lista de homes e mulleres, destacando a pluralidade da sociedade cambresa e o “equilibrio” da composición da lista, que pretende combinar a experiencia con xente xoven, ademais da representatividade parroquial, recollendo as diversas sensibilidades polas distintas actividades profesionais e sociais dos seus compoñentes.
A candidata número dous Olga Santos, destacaba as carencias existentes no Concello, e mais concretamente o momento difícil da xuventude pola situación de crise que estamos vivindo.
O candidato a Alcaldía Luis Taibo, resaltou o orgullo e a responsabilidade que significa encabezar a Candidatura, que ten como obxectivo principal traballar por Cambre dende unha prespectiva de esquerdas con políticas solidarias e de progreso, sendo un dos obxectivos o dignificar a vida política de Cambre e tratar de darlle a estabilidade necesaria para normalizar a situación existente.
EU entende que a posición de partida en esta carreira electoral é positiva, por contar cun importante traballo realizado, unido o alto grado de coherencia e unidade interna na organización, realizando unha labor digna, baseada nunha oposición seria, rigurosa e constructiva; sin caer en provocacións da mentira e da difamación.
Luis Taibo tamén destacou que o Urbanismo, Servizos Sociais, Participación Cidadán e Emprego, son algúns dos problemas que marcarán a linea de actuación nesta próxima lexislatura.
O programa electoral está en fase de elaboración con compromisos e propostas que reinciden nas xestións dos últimos anos, pero sin levantar falsas expectativas, un programa realista que se poida cumplir, tentando que sexa o mais participativo posible.


CANDIDATURA DE “ESQUERDA UNIDA” AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DO 22 DE MAIO DO 2011

1.- LUIS MIGUEL TAIBO CASÁS…Concelleiro, do Grupo Municipal de EU (Cambre)

2.-MARIA OLGA SANTOS LÓPEZ…Licenciada en CC. Políticas (O Temple)

3.- IVÁN LÓPEZ AMOR…Avogado... (O Temple)

4.- MANUEL CABANAS VEIGA…Estudiante de 5º de Dereito (Cecebre)

5.- MARIA DOLORES NOVÁS VARELA…Diplomada en CC. Empresariais. (Pravio)

6.- CONSTANTINO PAN PAZ …Obreiro da Construcción (O Temple)

7.- MARCOS BALADO CASÁS…Soldador (Cambre)

8.- MARIA LUISA PAZOS SOLIÑO…Peluquera (A Barcala)

9.- DONATO LUIS MOSCOSO MELLA…Autónomo (Sigrás)

10.- MARTA LÓPEZ MORÁN…Licenciada en Socioloxía (Cambre)

11.- JAVIER MORADO DIAZ…Avogado. (Brives)

12.- ANTONIO BRUQUETAS SANTOS…Vendedor Comercial (Cela)

13.- MARIA DO MAR VARELA MARTINEZ…Licenciada en CC. Empresariais (O Temple)

14.- CRISTINA TORREIRO MÉNDEZ… Prexubilada (Cambre)

15.- JOSÉ VARELA CORTÉS Empleado... (Cela)

16.- ELEUTERIO VAZQUEZ PAREDES…Hostelero (Anceis)

17.- IGNACIO LÓPEZ LAXE…Comercial (O Temple)

18.- TERESA LOURIDO BRUZOS…Traballadora de Telefónica (Cambre)

19.- JOAQUÍN PARADELO CARRACEDO…Enxenieiro Técnico Telecomunicacións. (Cambre)

20.- CARMEN JOSEFA MANEIRO MANEIRO…Camarera Limpiadora (O Temple)

21.- JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ…Maestro. (O Temple)

Suplentes:

1.- MARIA SOLEDAD ALONSO RULL…Maestra (Cambre)

2.- ANTONIO CORTÉS PÉREZ…Xubilado (Bribes)

3.- MARIA JOSÉ PRIETO…Farmacéutica (O Temple)

miércoles, 16 de marzo de 2011

PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE.

O próximo venres dia 18 as 20:30 horas no local do Centro Sociocultural do Graxal (O Temple), Esquerda Unida fará un acto público para a presentación da candidatura ás próximas eleccións municipais do vindeiro 22 de maio. Intervirán Almudena Garcia Bravo membro do Consello Político Federal de IU, Olga Santos candidata número dous, e Luis Taibo.
EU presenta como candidato a alcaldía a Luis M. Taibo Casás, na actualidade concelleiro do municipio. A candidatura completa farase pública no devandito acto tras ser aprobada recentemente por unanimidade pola Asamblea Local. A lista está integrada por homes e mulleres afiliad@s e ciudan@s con experiencia na defensa dos intereses dos veciñ@s, que traballaron o longo dos últimos anos xunto co Grupo Municipal, nas súas mobilizacións e na elaboración de propostas que esta formación política ten presentado na institución municipal.

O programa electoral, estará articulado sobre unhas bases que reinciden en boa medida, nas propostas e xestións dos últimos anos. EU está tendo en conta a contribución dos cidadáns e distintos colectivos, tratando de articular un documento dende a maior obxectividade e do mais participativo posible, incidindo en cuestións tan importantes como:
Urbanismo, Participación Cidadán, Servizos Sociais, Emprego; etc.

EU presentase a estas eleccións de unha forma creible para tentar de cambiar a maneira de gobernar no concello. Estamos convencidos de que “outro Cambre é necesario” realizando políticas mais participativas, mais solidarias e con mais humildade e transparencia na xestión, onde os políticos ocupen o seu lugar, que non é outro que o de servir o conxunto da cidadanía.

Asdo: Consello Político Local de EU de Cambre

martes, 8 de marzo de 2011


MANIFESTO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DA MULLER


No 8 de marzo do ano pasado, desde EU denunciabamos a crecente precarización da situación das mulleres, debido ás medidas de reforma laboral adoptadas polo goberno PSOE. Un ano despois só podemos sinalar que desgraciadamente o escenario empeorou a uns niveis insoportables.


O xa de seu fráxil estado de benestar e as inestables e ficticias medidas pola igualdade das mulleres, xunto a involución política do Goberno do PSOE, trouxeron consigo unhas taxas de paro cada vez máis crecentes con despedimentos abusivos e sexistas e unha taxa de actividade que ralla a indignidade dun Estado supostamente avanzado (segundo a EPA a taxa de paro masculina é do 19,95% e a feminina do 20,79% e a taxa de actividade masculina nun 60 % mentres que a feminina atópase nun 52,6 %). A menor taxa de ocupación feminina (o 41,5 %), a maior porcentaxe en traballos a tempo parcial (o 80,6 %), a desigualdade salarial (en máis do 20 %) e a vida laboral marcada pola precariedade e a feminización do coidado de fillas e fillos e familiares dependentes, son algunhas das consecuencias dos retrocesos.


O incremento de 15 a 20 anos o período de cálculo da pensión e de 38,5 anos para o cobro do 100 % da mesma, aumentará a discriminación e a pobreza das mulleres xa que estas seguen estando instaladas nun sistema patriarcal que perpetua nelas, a carga de traballos domésticos e de coidado, cos consecuentes baleiros de cotización que lles impiden ter un futuro digno.

España é o cuarto país de Europa en porcentaxe de mulleres excluídas do mercado de traballo por ter que coidar de fillos e familiares dependentes e na actualidade 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos estea baixo o limiar da pobreza.

EU esixe ao Goberno do PSOE que:

-Incorpórense medidas efectivas para a integración das mulleres no mercado de traballo, en condicións de igualdade, tanto salariais como profesionais.

-Que se inclúa obrigatoriamente nos contratos públicos, medidas reais de igualdade na contratación e no emprego. -

-Articúlense medidas que consoliden a repartición familiar e social do coidado da infancia e as persoas dependentes universalizando os servizos públicos.

-A que recoñeza a contribución económica das mulleres nos traballos non recoñecidos como produtivos (crianza, coidado, tarefas domésticas, etc)

-Á asignación do 5 % do total do Orzamento a políticas muller específicas e transversais.