viernes, 19 de julio de 2013

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL . Praza Europa,nº 7. 15660 (CAMBRE)
                                          www.esquerdaunidadecambre.com       eu@cambre.org
                                  Tlf 981-613313 Luis Taibo 626345848 Olga Santos 669796995


NOTA INFORMATIVA DE EU DE CAMBRE EU DE CAMBRE ACUSA Ó GOBERNO DE INCUMPRIR UN ACORDO PLENARIO. 


Tras aprobarse unha Moción que EU presentamos de urxencia co apoio de todos os grupos municipais, salvo o equipo de Goberno, e de acordo coas propias declaracións do Alcalde, Manuel Rivas, denunciamos a actitude irresponsable do rexedor municipal, ó manifestar que non vai a respetar o acordo plenario e non vai a cumprir co estipulado en dita iniciativa negándose a asistir á reunión que se ten que celebrar para esclarecer a polémica situación que está a acontecer en Cambre cos presuntos impagos ós grupos musicais locais que participaron na edicion do festival do Brincadeira o ano pasado. Cos votos favorables de PSOE, UXC, e BNG e EU, a abstención de PDC e o voto en contra de PP e PGD, a moción resultou aprobada e, por tanto, é de obrigado cumprimento en tódolos acordos adoptados. Ante a negativa do Alcalde, e do resto do equipo de Goberno, EU decidimos solicitar á Secretaria do Concello que realizase un informe no que esclareza as consecuencias de que o Equipo de Goberno incumpla un acordo plenario aprobado cunha maioria suficiente. Podemos afirmar que o Alcalde de Cambre está manifestando abertamente o seu desperezo pola institución do Pleno e polo resto dos membros da Corporacion municipal ó negarse a reunirse cos integrantes dos grupos afectados. 

Outra das nosas críticas radica en que en lugar de Respostar á moción o Concelleiro de Cultura, Santiago Ríos, quen atacou a moción de EU, foi o voceiro do goberno, Felipe Andreu, quen non permitiu que ó Concelleiro responsable da Área de cultura se pronunciase en ningún momento, aínda que el persoalmente foi quen mantivo as reunions cos grupos. 

Dende o noso punto de vista, esta manobra do goberno obedece a un intento de acalar o tema e que non se destape todo ó que realmente sucedeu. Proba de que os grupos dicen a verdade e o Goberno minte é que, actualmente Xa 8 dos 10 grupos veñen de asinar unha declaración desmentindo as declaracions do goberno e afirmando que si se lles dixo de palabra que ian a cobrar "igual que en edicions anteriores do Rock in Cambre" según afirman que se comprometeu Don. Santiago Rios. Dende EU imos a facer todo ó que estea na nosa man para que se dea cumprimento ó acordo plenario e por tanto, se celebre un careo entre todos os implicados no asunto para esclarecer os feitos, xa que non podemos permitir este desprezo cara unha institución como é o Pleno dunha Corporación Municipal e a “chulería” que manifestou o Alcalde ó negarse a cumprir o estipulado nos acordos da moción aprobada.

Olga Santos López, Concelleira de EU no Concello de Cambre
669 796 995
olguisantos@hotmail.com


O TEXTO QUE SEGUE É A MOCIÓN APROBADA NO PLENO DO 18 DE XULLO 2013 DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA O GOBERNO MUNICIPAL

MOCION DE URXENCIA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE “EU” DE CAMBRE SOBRE A SITUACIÓN DE PRESUNTOS IMPAGOS ÓS GRUPOS LOCAIS DE CAMBRE NO FESTIVAL BRINCADEIRA 2012.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Festival Brincadeira Rock in Cambre 2012, foi un proxecto ambicioso do Goberno Municipal de Cambre que, estivo, dende o primeiro momento caracterizado por ter mais sombras que luces, nun proceso de contratación e xestión totalmente esquivo e opaco do que os grupos da oposición nunca chegamos a ter toda a información aínda que foi solicitada encarecida e reiteradamente ó Goberno e concretamente ó Concelleiro responsable.

Proba desta desinformación foi a solicitude de comparecencia que EU, solicitou no pasado mes de outubro, e que, cunha manobra de distracción do Alcalde propia dun réxime oposto á democracia, se nos impediu establecer un debate co Concelleiro responsable da Area de Seguridade Cidadá, Mobilidade, Cultura e Turismo, co único obxecto de coartar a nosa liberdade de expresión e pasar por riba dun asunto que o Alcalde en particular e o equipo de Goberno en xeral está moi interesado en que se esquenza.

Nos últimos días ó Grupo Municipal de EU nos foron chegando diversos rumores que, finalmente se viron materializados nas informacións publicadas en prensa e en diferentes redes sociais o día de onte, e que veñen a afirmar que o Concello de Cambre, comprometeuse a abonar un determinado caché ás bandas locais que actuaron no Festival e que, un ano despois seguen sen percibir e se atopan coa negativa de facelo por parte do Goberno.
Sabemos da existencia de diferentes reunións durante todo este ano con membros dalgúns dos grupos e incluso da diferencia de opinións existentes entre as bandas, habendo quen afirma que non se lles ofreceu remuneración económica e outros que afirman que si lles foi ofrecida.

No convenio de colaboración que asinou o Concello de Cambre coas entidades organizadoras do Brincadeira 2012 non se recolle un sistema de pagos ós grupos locais, pero tampouco ós outros grupos, únicamente se indica que as partes asinantes garantirán a presenza de grupos musicais de Cambre durante todos os días do Festival e neste senso comprométense a manter as reunións cos grupos musicais que organice o Concello co fin de garantir a súa participación. (Punto 7 Cláusula SEGUNDA). En base a esta cláusula, entendemos que ditas reunións foron celebradas e organizadas polo Concello, de modo que, presumiblemente sería nestas reunións nas que se estableceu, ou non, a remuneración que se lles daría ás bandas participantes.

Este tipo de situación, ademáis de afectar ós participantes no festival, nos afecta a toda a veciñanza así como ós membros desta Corporación, xa que á moi danada imaxe que deixou o Brincadeira, ás perdas económicas que xerou para as arcas do Concello, e á pésima xestion que se fixo do evento, agora se suma unha presunta irregularidade nos pagos ós grupos musicais, que dana aínda mais a imaxe do Concello de Cambre, polo que o Goberno que é o responsable desta situación tamén o é de solucionala, algo que debería de ter feito moito antes de que adquirira estas titánicas dimensións.

Independentemente de que o compromiso de pago o adquirira o Concello, a Organización do Brincadeira ou non se adquirira, é responsabilidade do Goberno Municipal esclarecer este tema cos grupos, cos veciños e cos membros desta Corporación.

EN BASE Ó ANTERIORMENTE EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DE EU, PROPÓN Ó PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO: Convocar unha reunión cos grupos locais que participaron no Festival Brincadeira Rock in Cambre á que asistirán:
1. Un membro de cada Grupo Musical que participou no Brincadeira Rock in Cambre.
2. O Concelleiro responsable da Area de Seguridade Cidadá, Mobilidade, Cultura e Turismo.
3. O Alcalde.
4. Os técnicos do Departamento de Cultura que participaran nas reunións mantidas cos grupos musicais ou calquera outro funcionario presente en calquera desas reunións.
5. Os Grupos Municipais da Corporación.
A data e hora da reunión intentará ser consensuada previamente cos membros dos grupos musicais participantes e será formalizada por escrito con acuse de recibo ás persoas participantes. Os membros dos Grupos municipais recibirán copia de dita convocatoria escrita así como o resto de eventuais participantes na reunión.

O obxecto de dita reunión será esclarecer os acordos verbais ou escritos celebrados cos grupos musicais de Cambre que participaron no festival e dar cumplimento ás obrigas, se as houbera, asumidas polo Goberno municipal.

SEGUNDO: Cos acordos tomados na reunión do punto anterior, publicarase un comunicado explicando o sucedido á cidadanía. A redacción de dito comunicado será consensuado cos membros asistentes a dita reunión, que darán o visto bo ó escrito, que será enviado ós medios de comunicación de máxima difusión e será publicado en lugar visible e prioritario da páxina web do Concello.

No hay comentarios: