lunes, 2 de noviembre de 2015_
NOTA INFORMATIVA DO GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIDADA DE CAMBREACLARACIÓNS RESPECTO DO CASO BAO RELATIVO Á PRESUNTA FALSEDAD DOCUMENTAL

Dende o Grupo Municipal de ACdC, formado polo concelleiro Antonio Bruquetas e a
Voceira do Grupo, Olga Santos, que asina esta comunicación, queremos aclarar a postura que
estamos a adoptar en relación ó asunto das nóminas presuntamente falsificadas polo actual
concelleiro do Goberno Jesus Bao, e no momento da presunta comisión dos feitos, concelleiro
da oposición.

Esta nota xurde das manifestacións que estes últimos días se veñen facendo de xeito
solapado e que recolleron algúns medios suxerindo que o asunto se fixo público pola postura
dos grupos da oposición do Goberno de Cambre.

Como grupo da oposición que somos dende a ACdC queremos manifestar os seguintes
puntos:

1. Partimos, como non podería ser doutro xeito, da presunción de inocencia.

2. Tamén defendemos a transparencia nas xestións, do tipo que sexan, que leve a cabo o
goberno.

3. Ante uns indicios que resultan denunciables, e ante unha denuncia na fiscalía, a ACdC,
no pleno, e ante a votación da moción de urxencia prantexada polo ex-alcalde de
Cambre, Manuel Rivas, decidimos apoiala en aras da citada transparencia.

4. Manifestamos en dito pleno, e así consta en acta, que nos gustaría que o Sr. Bao,
aproveitando o escenario no que se informou da presunta falsedad documental, se
pronunciara ou expresara o seu testimonio. O Concelleiro, en todo momento, calou e nin
sequera se prestou a contestar ás nosas preguntas.

5. Como cargos públicos que somos, entendemos que a labor da xustiza que é
independente da nosa, xa se iniciara dende o momento en que se presentou a denuncia
ante a Fiscalía, pero a labor de calquera representante dos veciños, estea no goberno
ou estea na oposición é actuar coa maior limpeza e transparencia posible, ante quen
temos que dar respostas e explicacións, que son os veciños.

6. Esta postura, non foi a que adoptou o Alcalde accidental, Sr. Rey, que á volta do receso,
solicitou que se votara a posibilidade de debatir o tema en privado. A ACdC afirmamos
que si o tema se prantexara en público coa moción de urxencia a súa votación e debate
se debería facer no mesmo foro e públicamente, de ahí o noso voto contrario ó debate
secreto.

7. Na Xunta de Voceiros do día seguinte ó pleno o Sr. Bao tamén presentou a súa negativa
a falar con nos nin tan sequera quixo quedarse a escoitar o que tiñamos que decir.
Entendemos que se nos require demasiada confianza en alguén que nin sequera da
explicacións nin en público o día do pleno, nin en privado, na xunta de voceiros do día
seguinte. Entenderíamos que non quixera facer declaracións nin contestar a preguntas, o
que non podemos entender é que nin sequera quixera escoitar o que tiñamos que
decirlle respecto á postura que adoptaríamos sobre a súa situación.

8. A día de hoxe, aínda non temos a documentación completa co sello da fiscalía e coa
carta anónima que o Sr. Rivas se comprometeu a que nos ía facer chegar en varias
ocasions, todas elas gravadas. A única documentación que temos é un texto escrito en
word e unha fotocopia dunha nómina presuntamente falsificada, pero ningún documento
que xustifique que a denuncia foi cursada.

9. Este último punto é o que xustifica a nosa postura. Na Xunta de Voceiros extraordinaria
celebrada ó dia seguinte do Pleno, apoiamos a petición do Alcalde Oscar García de dar
unha semana de prazo para recabar información, que o concello acudira á fiscalía, que
se fixeran as averiguacións oportunas, para chegada a vindeira Xunta de Voceiros,
tomar unha decisión en firme.

CONCLUSIÓN:

O Grupo Municipal da ACdC non buscamos de ningún xeito a condena mediática de ningún
concelleiro nin a acusación pública, únicamente o esclarecemento dos feitos e a máxima
transparencia en todo o proceso para que os veciños estean informados de principio a fin sobre
o asunto.Ó mesmo tempo, agardamos que o Sr. Bao acuda á vindeira Xunta de Voceiros e
faga comparecencia na que permita que lle informemos persoalmente da nosa postura con
respecto ó tema en cuestión. Tamén agradeceríamos ó Sr. Rivas que nos entregue a
documentación comprometida.

Olga Santos.Voceira da ACdC
olguisantos@hotmail.com

669.796.995

No hay comentarios: