domingo, 9 de julio de 2017

ESTA É A NOSA NOTA COMPLETA:
ACdC recrimina ó Alcalde as desafortunadas declaracións sobre un veciño.
En relación a unha publicacion nunha rede social do Alcalde acusando a un veciño de "pillo", e a partidos politicos e veciños de "defendelo" a voceira da ACdC, Olga Santos, solicita que pida disculpas públicamente.
A partir da aprobación recentemente dunha contribución especial para gravar o acondicionamento do frente da Rúa Sixto, un dos veciños afectados por dito gravamen, Roberto Tejedor, manifestou a través de diferentes medios a súa disconformidade con esta aprobación, exercendo o seu dereito á liberdade de expresión por non ter por qué estar dacordo cunha medida imposta polo concello.
Dende a ACdC, no pleno celebrado o pasado 29 de xuño, e tras escoitar ó veciño e revisar tanto o expediente do Concello como a documentacion por el aportada, observamos que existen varios defectos de forma asi como incoherencias na documentacion, informes, asi como na proposta de aprobacion da devandita contribucion especial.
Nese sentido a posicion da ACdC foi clara e rotunda.
Solicitamos ó concelleiro responsable, Juan Glez Leirós que retirara o asunto da orde do dia polos seguintes motivos:
-Declaracions confusas: Inicialmente o Sr. Leirós afirmou en prensa e en comisions informativas que a actuacion prevista no proxecto era a construccion de beirarruas, e con posterioridade comezou a manter o contrario, que dito acondicionamento non contemplaba dita actuacion. No pleno preguntamos por esta contradiccion e non o aclarou.
-Falta de comunicacion cos afectados. Solicitamos que por ser unha medida excepcional, nunca antes aplicada en Cambre, falaran cos tres afectados para consensuar a forma de levar a cabo a mellora da rua Sixto.
-Informe que confirma a version do veciño. O informe do xefe de Area de Urbanismo afirma que as "obras que se recollen na memoria non foron esixidas na licencia de construccion (...) nin se atopan entre as obras de urbanizacion ou de conexion ás redes de servizo existentes esixibles ós propietarios de solo de nucleo rural".
-Falta de xustificación sobre a eleccion do 90% no tipo da contribución especial.
Existe a posibilidade de fixar unha porcentaxe inferior pero ante a nosa pregunta no pleno sobre os motivos que levaron a decidir esa porcentaxe se nos respostou que o incremento de valor das edificacions unha vez executadas as obras. Non nos contestaron sobre a cuantificacion ou estimacion dese incremento de valor, que entendemos que non é o mesmo si se fai unha beirarrua ou un simple asfaltado, cuestion que tampouco foi aclarada.
Por estes motivos, entre outros, dende a ACdC coidamos que a opcion mais responsable era solicitar que se aplazara esta toma de decision para poder estudiar os posibles erros, reformular a proposta, falar cos afectados e consensuar a mellor alternativa, algo propio dun goberno que se jacta de tolerante e transparente.
Na ACdC estamos sempre ó carón dos veciños, de escoitalos, de que participen na toma de decisións, e recriminamos a persecucion política a quen manifesta o seu desacordo co goberno, sexa veciño ou grupo da oposicion.
Entendemos que o máximo responsable da corporacion e representante dos intereses dos veciños non pode libremente encararse e insultar gravemente a un veciño que libre e respetuosamente està manifestando e documentando a súa disconformidade cunha decision municipal.
Non é un veciño mais, o alcalde é o presidente da corporación municipal e as suas manifestacións ensombrecen a institucion que nos representa a todos. Como tal debe respeto absoluto a calquera que defenda os seus dereitos aportando argumentos, probas e documentación. O alcalde, pola contra, insulta a un veciño sin xustificar documentalmente dita descalificación.
#cambrecastrexo
Critican un tuit del alcalde sobre un afectado por las contribuciones especiales
LAOPINIONCORUNA.ES

No hay comentarios: