jueves, 29 de abril de 2010INICIATIVAS DE "EU-IU" PARA O PLENO MUNICIPAL DO DIA 29 DE ABRIL


ROGOS:

1.- Nos últimos tempos ven sucedendo un aumento de accidentes nas nosas estradas. Son moitos os factores que inciden na seguridade viaria e nos accidentes de tráfico; uns imputables os condutor@s: velocidade, incumprimento das normas, distracción, etc., e outros imputables aos poderes públicos: estado das estradas, sinalización, etc.
De todos é sabido que a titularidade das principales estradas do noso termo municipal depende na súa maioría do Goberno Central, Xunta de Galicia ou Deputación Provincial.

Tendo en conta que o aumento de accidentes fai necesario tomar medidas urxentes.

Por isto:

-O noso Grupo prega se nos informe, das decisións tomadas en relación oasunto, e si ten posto en coñecemento das administracións responsables das estradas co fin de eliminar os problemas.

2.- Según informacións nos medios de comunicación, o Ministerio de Fomento licitou as obras de supresión de tres pasos a nivel no concello, sin atender as alegacións efectuadas dende o goberno local, causando ademais a conseguinte preocupación e incertidume nos afectados.

-O noso Grupo prega se nos informe da situación actual do problema, e das medidas adoptadas.

3.- Ante as noticias sobre alternativas sobre a conexión do Tren de Alta velocidade Coruña-Ferrol, mediante un tunel submarino anunciadas polo grupo Ártabros.

-Pregamos o Goberno nos informe se ten coñecemento do proxecto proposto por este colectivo.PREGUNTAS:

1.- Veciños do Temple mediante un escrito manifestaron o concello os distintos problemas que se atopa o calexón situado nas inmediacións dun centro comercial na Costa da Tapia, que como consecuencia da abundante maleza provoca a existencia de alimañas e acumulación de auga, dando sensación de abandono cos perxuizos conseguintes para os veciñ@s. Outro dos problemas que denuncian é a avundante vexetación nas cercanías do colexio do Graxal próximo a rúa Alvaro Cunqueiro, que de non remedialo pode convertirse en un vertedeiro incontrolado de residuos e maleza..

-Para cando pensa o Goberno proceder a limpeza e acondicionamento de ditos lugares.

2.- Sobre o Regulamento de Participación Cidadá.

Dende comezos da lexislatura leva o noso grupo esixindo algo que consideramos un piar fundamental da democracia, que non é outra cousa que facilitar a participación dos cidadáns nas decisións que lles afectan diariamente.

Quedou sobradamente demostrado en múltiples ocasións que é necesario e urxente elaborar e poñer en funcionamento un documento destas características. Este documento como é sabido foi prometido aos grupos municipais para decembro de 2007, sen que ata o de agora saibamos nada sobre a situación do tema.

Por isto o noso grupo fai a seguinte pregunta:

-¿Cree o concelleiro responsable que se elaborará o dito regulamento antes de que remate lexislatura?

3.- Veciñ@s de Meixigo denunciaron ante a nosa organización a perigrosidade que supón para a circulación, a profundidade das cunetas da marxen esquerda da estrada de Cela en dirección San Lourenzo.

-Ten previsto O Goberno dar solucción o problema.


CAMBRE, abril de 2010

Asdo:Grupo Municipal

No hay comentarios: