martes, 16 de julio de 2013


INICIATIVAS PRESENTADAS O PLENO MUNICIPAL E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE XULLO


ROGOS:

1.- O noso Grupo ten  denunciado as deficiencias existentes nas instalacións deportivo-culturais  de Meixigo,  e as consecuencias negativas para  realizar as actividades nas mellores condicións de seguridade. Transcurridos varios meses non temos coñecemento da adopción  de medidas para dar solución o problema.

-PREGAMOS nos informen da situación respecto o problema.

2.- Nas inmediacións dun espacio público na Barcala existen varios postes de formigón que soportan cables  e outros elementos eléctricos ,  semellando non cumprir ningunha función o encontrase  fora de servizo.
-Tendo en conta que o impacto visual e a estética non é a mellor nunha zona de espallamento. PREGAMOS se realicen as xestións necesarias e se proceda a eliminación das mencionadas estructuras.

3.- Foron varios os veciños, sobre todo persoas maiores, que nos solicitaron dende hai tempo, a conveniencia de ubicar un Sanitario Ecolóxico Portátil no Parque Ramòn Barba no Temple. Son moitos os usuarios que gozan deste parque natural moi ben ubicado e, a instalación deste servizo, suporía unha mellora considerable no uso do parque.
PREGAMOS: Se instale un Sanitario Portátil Ecolóxico no Parque Ramón Barba.
                         
              
             PREGUNTAS:

1.-  Na Xunta de Goberno Local do pasado 27 de maio, informouse dunha Orde da Consellería de Economía e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión de axudas para o soterramento de infraestructuras eléctricas, cofinanciadas con fondos FEDER.

-¿Ten o Goberno de Cambre presentado algún proxecto para este fin?

2.- Ante as  iniciativas plenarias presentadas polo noso Grupo municipal en relación a  seguridade vial no concello, e o risco permanente a que están sometidos os veciñ@s  por non existir  lugares axeitados e sinalizados para poder atravesar as estradas, poñendo de manifesto a situación de indefesión dos cidadáns no desenrolo das súas actividades diarias . O noso Grupo PREGUNTA:

-¿Que xestións ten feito o concello para dotar de pasos de peóns a estrada AC-213, no lugar do Souto en Sigrás?

3.- Aprobado o orzamento municipal para o ano 2013, e ante as promesas e compromisos do responsable da área, respecto as deficiencias en materia de seguridade e protección na contorna da praza Manuel Lugrís, onde se produciron distintos accidentes de nen@s que frecuentan o lugar.

-¿Poden informarnos das razóns da demora e cumprimento do compromiso adquirido polo goberno para instalar as medidas preventivas de seguridade en dita praza, e que determinación pensan tomar en relación co problema?                            En CAMBRE, a 13 de xullo de 2013

                                  Asdo: Grupo Municipal de "EU"


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:


1.- O Grupo Municipal de EU  xa ten plantexado  en diversas ocasións o perigo que supón a ausencia de alumeado  en distintos lugares do concello. En este caso queremos denunciar a falta total de iluminación axeitada  na glorieta do Paraguas no (Temple),  unha das zonas de maior tráfico rodado do concello e gran confluencia de persoas e que nos últimos tempos permanece totalmente a oscuras, incumplindo as normas de seguridade

-PREGAMOS se tomen as medidas axeitadas para repoñer o servizo de alumeado na devandita rotonda e do mesmo xeito  na rúa dos Templarios, carente tamén de iluminación.

2.- Ante as múltiples queixas dos veciñ@s en relación a limpeza de contenedores de RSU, e o valeirado dos recipientes do vidrio, PREGAMOS nos informen da frecuencia de dita limpeza e recollida dos contenedores de vidrio, efectuada pola empresa responsable.


En CAMBRE, a 13 de xullo de 2013

Asdo: Grupo MunicipalNo hay comentarios: