miércoles, 21 de abril de 2010

NOTA INFORMATIVA (Pleno cuestión de confianza)

O Grupo Municipal de EU-IU ante o sometemento por parte do Alcalde a unha cuestión de confianza vinculada a aprobación dos orzamentos do presente ano quere por medio do presente comunicado deixar claro o seu posicionamento respecto o tema:

O Goberno en un xesto de intransixencia política non cambia o seu posicionamento respecto a proposta do noso Grupo en relacción a reducción de salarios de dúas dedicacións exclusivas e cinco parciais, nin tampouco accede a disminuir as dietas do conxunto da Corporación pola asistencia a órganos colexiados, co fin de que foran destinados a Emerxencias Sociais, Creación de emprego…etc.

Fan uso dun mecanismo para a aprobación dos Orzamentos, convencidos da dificultade dos Grupos da Oposición para presentar unha Moción de Censura, e siguén sin cambiar os seus plantexamentos, sin establecer un diálogo para a aprobación das contas. Cuestión que xa tiñan estudiada coas posibles consecuencias.

EU-IU lamenta a situación producida provocada polo Goberno, carente de humildade e sobrado de prepotencia, actuando con desprecio o non tratar de facilitar o diálogo para negociar coa oposición.

O noso Grupo que rexeitou a dita Cuestión de Confianza , deixou moi claro que non vai suscribir nin apoiar ningunha Moción de Censura polos motivos que a continuación sinalamos:

1º) Por responsabilidade e coherencia política
2º) Porque non queremos nin desexamos contribuir a paralización do concello, tendo en conta o tempo que resta para o fin da lexislatura
3º) Porque non vamos apoiar co noso voto nada que vaia en contra dos acordos do Código Ético de Conducta Política en Relación o Pacto Antitransfuguismo.

EU-IU, non vai a caer en ningún tipo de chantaxes nin provocacións, que a estas alturas da lexislatura obedecen simplemente a intereses partidistas, que nada teñen que ver cos intereses dos veciñ@s; buscando así réditos electorais para as próximas eleccións municipais.

En calqueira caso e tendo en conta o anterior, queda pouco mais de un ano para que o pobo de Cambre, poña a quen decida libremente, no lugar que lle corresponde.


Asdo: Grupo Municipal de EU-IU de Cambre

No hay comentarios: